mũi tên tiếng anh là gì

Bản dịch của "mũi tên" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: mũi tên tiếng anh là gì

một mũi thương hiệu trúng nhì đích [thành ngữ]

bao đựng mũi thương hiệu của cung thủ {danh}

Bản dịch

VI

mũi thương hiệu phóng {danh từ}

VI

một mũi thương hiệu trúng nhì đích [thành ngữ]

một mũi thương hiệu trúng nhì đích

một mũi tên trúng hai đích

Xem thêm: tính diện tích tam giác

to tướng kill two birds with one stone

VI

bao đựng mũi thương hiệu của cung thủ {danh từ}

bao đựng mũi thương hiệu của cung thủ (từ khác: sự run)

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "mũi tên" nhập Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: sinh trưởng của cơ thể động vật là

một mũi tên trúng nhì đích

to kill two birds with one stone

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "mũi tên" nhập giờ Anh