lượng từ trong tiếng anh

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là gì? Cách người sử dụng đi ra sao? Hãy nằm trong VUS dò xét hiểu ngay lập tức nội dung bài viết bên dưới và phần mềm nhập rèn luyện trải qua bài xích tập luyện bên dưới nhằm mục tiêu đánh giá cường độ hiểu của những người học tập về điểm ngữ pháp này nhé!

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Quantifiers) là những kể từ dùng để làm chỉ cường độ, con số hoặc gia tốc của một danh kể từ. Nhằm mục tiêu thể hiện tại vấn đề rõ rệt rộng lớn về lượng, hùn người nghe/người phát âm hiểu sâu sắc rộng lớn về văn cảnh. Một con số kể từ thông thường gặp gỡ như: “some”, “many”, “much”, “few”, “a few”, “enough”, “less”,…

Bạn đang xem: lượng từ trong tiếng anh

Ví dụ: 

 • I have a little money saved up for my vacation. (Tôi với cùng một không nhiều chi phí tiết kiệm chi phí nhằm cút ngủ mát)
 • She didn’t have much time to tát prepare for the exam. (Cô ấy không tồn tại nhiều thời hạn nhằm sẵn sàng mang lại kỳ thi)
lượng từ trong tiếng anh

Cách người sử dụng lượng kể từ giờ đồng hồ Anh

Cách người sử dụng Few – A Few

Fewa few là những lượng kể từ đứng trước danh kể từ kiểm đếm được số nhiều.

Few/A few + N kiểm đếm được số nhiều + V (số nhiều)

 • Few: không nhiều, cực kỳ không nhiều, gần như là không tồn tại.
 • A few: một lượng nhỏ, một vài ba, một trong những.

Ví dụ:

 • There were few people at the buổi tiệc ngọt, sánh it felt a bit lonely. (Có cực kỳ không nhiều người bên trên buổi tiệc, nên cảm xúc tương đối cô đơn)
 • I have a few friends coming over for dinner tonight. (Tôi với cùng một vài ba người các bạn sẽ cho tới mái ấm người sử dụng bữa tối nay)

Cách người sử dụng Little – A Little

Little và a little là những lượng kể từ tiếp tục đứng trước danh kể từ ko kiểm đếm được.

Little/A little + N ko kiểm đếm được + V (số ít)

 • Little: không nhiều, gần như là ko có 
 • A little: một không nhiều, một chút ít (không nhiều vẫn đầy đủ dùng).

Ví dụ:

 • There is little hope that the situation will improve without significant changes. (Có cực kỳ không nhiều kỳ vọng rằng tình hình tiếp tục nâng cấp nếu như không tồn tại những thay cho thay đổi đáng chú ý.)
 • I’m feeling better today; I have a little more energy phàn nàn yesterday. (Tôi cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn hôm nay; tôi với một chút ít tích điện rộng lớn đối với hôm qua)

Chú ý: Little còn tồn tại nghĩa không giống là nhỏ bé nhỏ, đáng yêu nếu như ở dạng tính kể từ. 

Ví dụ: Her daughter is just a little girl. (Con gái của cô ý ấy là một trong những cô bé)

Cùng công ty đề: Tổng ăn ý những dạng bài xích tập luyện lượng kể từ kèm cặp đáp án chi tiết

Cách người sử dụng Some – Any

– Some

Some + N kiểm đếm được số nhiều + V (số nhiều)Some + N ko kiểm đếm được + V (số ít)

 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ kiểm đếm được tức là “một vài”.
 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ ko kiểm đếm được tức là “một ít” và người sử dụng nhập câu xác định.

Ví dụ:

 • Could you pass bầm some water, please? (Bạn rất có thể mang lại tôi một số lượng nước không?)
 • We’re going to tát have some guests over for dinner tonight. (Chúng tôi sẽ có được một trong những khách hàng cho tới mái ấm người sử dụng bữa tối tối ni.)

– Any

Any + N kiểm đếm được số nhiều + V (số nhiều)Any + N ko kiểm đếm được + V (số ít)

 • “Any” đi kèm theo với danh kể từ kiểm đếm được số nhiều tức là “một vài”; 
 • “Any” đi kèm theo với danh kể từ ko kiểm đếm được tức là “một ít”. 

Ngoài đi ra, “any” tức là bất kể loại nào là, bất kể ai, bất kể vật gì nhập câu dạng xác định, 

Lưu ý: Any thông thường người sử dụng nhập câu phủ toan hoặc ngờ vấn.

Ví dụ:

 • Have you received any updates about the project? (Bạn đã nhận được được ngẫu nhiên vấn đề update nào là về dự án công trình chưa?)
 • She didn’t find any available seats at the movie theater. (Cô ấy không kiếm thấy ngẫu nhiên ghế rỗng nào là bên trên rạp chiếu phim.)

Cách người sử dụng Much – Many

– Much (nghĩa là nhiều) thông thường đi kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko kiểm đếm được và người sử dụng nhập câu ngờ vấn và phủ toan.

Ví dụ: 

 • I don’t have much time to tát spare today. (Tôi không tồn tại nhiều thời hạn rảnh hôm nay)
 • How much tự you know about the history of this place? (Bạn biết từng nào về lịch sử vẻ vang của điểm này?)

– Many (nghĩa là nhiều) cút kèm với danh kể từ số nhiều kiểm đếm được.

Ví dụ: 

 • There are many boys waiting in line for tickets. (Có thật nhiều chàng trai đang được đợi nhập mặt hàng để sở hữ vé)
 • How many languages can she speak fluently? (Cô ấy nói theo cách khác thuần thục từng nào ngôn ngữ?)

Cách người sử dụng No – None

– No có tức là “không, ko có” và đi kèm theo với danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được.

Ví dụ:

 • No dogs are allowed in the restaurant. (Không với chó nào là được quy tắc nhập quán ăn.)
 • There is no milk left in the fridge. (Không còn sữa nào là ở bên trong tủ lạnh lẽo.)

– None với nghĩa làkhông”, “không loại nào”, “không việc gì”. “None” với tính năng là đại kể từ, thay cho thế mang lại danh kể từ hoặc người sử dụng như công ty ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

 • I asked for a piece of cake, but there was none left. (Tôi đang được đòi hỏi một miếng bánh, tuy nhiên không có gì miếng nào là nữa)
 • None of the students understood the complex math problem. (Không với học viên nào là hiểu rõ việc học tập phức tạp)

Cách người sử dụng Enough

Enough tức là “đủ” và đứng trước cả danh kể từ kiểm đếm được và ko kiểm đếm được. Bên cạnh đó, enough đứng sau tính kể từ. 

Ví dụ: 

 • I have enough money to tát buy the concert tickets. (Tôi với đầy đủ chi phí để sở hữ vé concert.)
 • He didn’t run rẩy fast enough to tát win the race. (Anh ấy ko chạy đầy đủ thời gian nhanh nhằm thành công cuộc đua.)

Cách người sử dụng Less

Less đi kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko kiểm đếm được và tức là “ít hơn”.

Ví dụ: 

 • She had less time to tát complete the task phàn nàn she had anticipated. (Cô ấy với không nhiều thời hạn rộng lớn nhằm hoàn thành xong trọng trách đối với dự trù của tớ.)
 • He consumed less sugar in his diet to tát improve his health. (Anh ấy dung nạp không nhiều lối nhập cơ chế thức ăn nhằm nâng cấp sức mạnh.)

Cách người sử dụng A large number of, Plenty of, A great number of, A lot of, Lots of

Các lượng kể từ này đều tức là “nhiều” và người sử dụng nhập câu xác định.

Ví dụ:

 • A large number of students attended the workshop on coding. (Một con số rộng lớn học viên đang được tham gia buổi hội thảo chiến lược về lập trình sẵn.)
 • She has a lot of experience in managing teams. (Cô ấy với thật nhiều kinh nghiệm tay nghề trong công việc quản lý và vận hành group.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, cải tiến vượt bậc kĩ năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Động kể từ bám theo sau lượng từ

 • Số thập phân, phân số, sự đo lường và thống kê + động kể từ số ít

Ví dụ: Half past of an hour is 30 minutes. (1 phần 2 của một giờ đồng hồ thời trang là một phần hai tiếng.)

 • Half, part, a lot + of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A lot of my friends want to tát go to tát the cinema. (Nhiều người chúng ta của tôi mong muốn cút coi phim.)

 • No + danh kể từ số không nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: No mèo sleeps on the couch. (Không với con cái mèo nào là ngủ bên trên sofa.)

 • No + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: No cars park in this area. (Không với xe cộ tương đối nào là đỗ ở chống này.)

 • The number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: The number of students attending the seminar is increasing. (Số lượng học viên tham gia buổi hội thảo chiến lược đang được tạo thêm.

 • A number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A number of people are attending the conference. (Một số người đang được tham gia hội nghị.)

Bài tập luyện lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

lượng từ trong tiếng anh

Bài tập luyện 1: Chọn kể từ phù hợp nhằm điền nhập khu vực rỗng.

1. There are _______ students in the classroom.

2. She has _______ money to tát buy a new siêu xe.

3. He ate _______ cookies for dessert.

4. I have _______ friends who can help bầm.

5. There is _______ sugar in the bowl.

6. How _______ books have you read this year?

7. She doesn’t have _______ patience to tát wait.

8. I have _______ oranges left.

9. They have _______ time to tát finish the project.

10. _______ people attended the conference.

Đáp án: 

12345
manyenougha fewsomelittle
678910
manyenougha fewenougha large number of

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đích nhất

1. He has _______ experience in trang web design.

a) no

b) some

Xem thêm: chuyện kể hoa lưu ly thuyết minh

c) any

d) a lot of

2. I have _______ time to tát finish this assignment before the deadline.

a) few

b) a little

c) plenty of

d) a great number of

3. Are there _______ students in the library?

a) a few

b) much

c) a lot of

d) any

4. We need to tát buy _______ apples for the pie.

a) some

b) several

c) no

d) many

5. There is _______ sugar left in the bowl.

a) no

b) a little

c) much

d) a great number of

6. He doesn’t have _______ experience in woodworking.

a) little

b) any

c) many

d) a few

7. How _______ milk is left in the refrigerator?

a) many

b) no

c) some

d) plenty of

8. _______ people attended the sự kiện last night.

a) A few

b) Much

c) Any

d) A large number of

9. We have _______ time to tát prepare for the presentation.

a) no

b) a little

c) many

d) enough

10. They have _______ money to tát buy a new siêu xe.

a) enough

b) many

c) much

d) any

Đáp án:

Câu12345678910
Đáp ánDBCDBDBADA

Phát triển kĩ năng Anh ngữ chuẩn chỉnh với những lịch trình học tập chuẩn chỉnh quốc tế

Ngữ pháp là nền tảng khôn xiết cần thiết mang lại ngẫu nhiên ai học tập Ngoại ngữ và giờ đồng hồ Anh cũng ko nước ngoài lệ. Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh trình bày riêng rẽ và toàn bộ những điểm ngữ pháp trình bày công cộng yên cầu bạn phải hiểu và nắm rõ nếu còn muốn nâng lên kĩ năng Anh ngữ hơn hẳn. Do bại, VUS kiến thiết những khóa đào tạo và huấn luyện với quality giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện chuẩn chỉnh quốc tế nhằm mục tiêu hùn học tập viên cải tiến và phát triển kĩ năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội toàn vẹn, đạt được tiềm năng nhập sau này.

Tìm hiểu những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS sau đây:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh THCS – Young Leaders ( 11 – 15 tuổi) nhằm mục tiêu tu dưỡng và đẩy mạnh tiềm năng hướng dẫn mang lại học viên cấp cho trung học cơ sở với kĩ năng Anh ngữ vững chãi.
 • Luyện đua nâng cao, không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng thực tiễn, nâng cấp 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, cải tiến vượt bậc band điểm IELTS thần tốc nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Mở đi ra thời cơ thăng tiến thủ nhập việc làm, mạnh mẽ và tự tin đoạt được tiềm năng và ước mơ, tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc iTalk.
 • Khơi dậy niềm yêu thương quí, động lực học tập Anh ngữ kể từ số lượng 0, thiết kế nền tảng Anh ngữ vững chãi nằm trong khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người rơi rụng gốc – English Hub.

Nội dung học tập chuẩn chỉnh quốc tế với phong phú và đa dạng chủ thể, tương quan thẳng cho tới cuộc sống, xã hội nhằm mục tiêu không những nhắm đến việc cải tiến và phát triển toàn vẹn kĩ năng Tiếng Anh mà còn phải không ngừng mở rộng kiến thức và kỹ năng nhiều nghành nghề dịch vụ. Song tuy nhiên với này là tiến độ học tập tinh anh gọn gàng, mang tính chất phần mềm cao và tận dụng tối đa tối nhiều thời hạn Trước – Trong – Sau buổi học tập với mục tiêu một vừa hai phải học tập, một vừa hai phải ôn luyện mang lại học tập viên rất có thể đạt hiệu suất cao tiếp thu kiến thức và tiến thủ cỗ vượt lên trước bậc. 

Đội ngũ rộng lớn 2.700 nghề giáo chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao với 100% với chứng từ giảng dạy dỗ nước ngoài ngữ chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Giáo viên là những người dân chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao, tiếp tục bám theo sát và chỉ dẫn thẳng hùn học tập viên thâu tóm và hiểu bài học kinh nghiệm nhanh gọn.

Xem thêm: cách chia sẻ vị trí trên iphone

Với sát 30 năm cải tiến và phát triển và thay đổi không ngừng nghỉ về quality giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện,… VUS đang được chiếm hữu hơn 180.000 học tập viên đạt chứng từ quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… Đây là số lượng kỷ lục bên trên VN. 

 • Hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt lựa chọn VUS là môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức và cải tiến và phát triển kĩ năng hơn hẳn.
 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên từng 3 miền bên trên toàn nước với 18 tỉnh/thành phố rộng lớn và 100% hạ tầng của VUS đạt được ghi nhận vì chưng NEAS.
 • Đối tác của những NXB đáng tin tưởng toàn thế giới như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council).
lượng từ trong tiếng anh

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết giống như bài xích tập luyện áp dụng về lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh. Mong rằng nội dung bài viết mang tới cho mình phát âm kiến thức và kỹ năng hữu ích và hùn nâng cấp trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh chất lượng tốt rộng lớn. Hãy bám theo dõi trang web VUS nhằm tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tìm hiểu thêm không giống nhé!

Có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present): Công thức, tín hiệu và bài xích tập
 • Tân ngữ nhập giờ đồng hồ Anh: Khái niệm, những loại và mẫu mã tân ngữ
 • Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn: Giống và không giống nhau những gì?