lời bài hát sơn tùng m tp chúng ta của hiện tại

Mùa thu đem niềm mơ ước cù về
Vẫn nguyên lành như hôm nào
Lá cất cánh theo đòi bão táp xôn xao
Chốn xưa em chờ
Đoạn lối ngày nào là ngày hôm nay tao từng đón đưa
Còn vẫn vương vãi ko nhạt mờ
Dấu nâng niu nhập vần thơ

Bạn đang xem: lời bài hát sơn tùng m tp chúng ta của hiện tại

Chúng tao là áng mây mặt mày trời hấp tấp vàng ngang qua
Chúng tao không thể nâng niu những câu thề
Cứ vì vậy thôi, ko một câu nói., lặng lẽ thế phân tách xa
Chiều mưa mặt mày hiên vắng ngắt buồn, còn ai thương ai, ao ước ai?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em nơi nào đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương hao gầy
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?
(Whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van lơn là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì như thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô lên đường mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Nắng vương vãi bên trên cành héo thô những kỉ niệm xưa kia
Ngày mai, người luyến lưu về niềm mơ ước từng có
Liệu đem ta?)

Có anh điểm tê liệt không?
Có anh điểm tê liệt không?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
(Có anh điểm tê liệt không?)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Nắng vương vãi bên trên cành héo thô những kỉ niệm xưa kia
Ngày mai, người luyến lưu về niềm mơ ước từng có
Liệu đem ta?)

Có anh điểm tê liệt không?
Có anh điểm tê liệt không? (Liệu đem ta?)

Chúng tao là áng mây mặt mày trời hấp tấp vàng ngang qua
Chúng tao không thể nâng niu những câu thề
Cứ vì vậy thôi, ko một câu nói., lặng lẽ thế phân tách xa
Chiều mưa mặt mày hiên vắng ngắt buồn, còn ai thương ai, ao ước ai?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em nơi nào đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương hao gầy
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van lơn là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì như thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô lên đường mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

No, no, no
No, no, no

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (Giữ kín nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim này (Giữ mãi nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim mình
Giữ...

Có anh điểm tê liệt không?
Có anh điểm tê liệt không?
(Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương hao gầy)
(Có ai luôn luôn lắng lo lắng mang đến em?)

Xem thêm: sirius kiểng xanh lục bảo

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu)
(Héo thô lên đường mon năm xưa kia)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em nơi nào đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương ngâm
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van lơn là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì như thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô lên đường mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (Giữ kín nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim này (Giữ mãi nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim mình
Giữ...

Có anh điểm tê liệt không?
Có anh điểm tê liệt không?
(Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương hao gầy)
(Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu)
(Héo thô lên đường mon năm xưa kia)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em ngồi tê liệt khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng bão táp, sương hao gầy
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van lơn là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Lau thô lên đường mon năm xưa kia

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
(Thương em, anh mới mẻ van lơn là)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
(Thương em vì như thế thương thôi mà)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Có ai thương lắng lo lắng mang đến em? Cho em

Xem thêm: ảnh màn hình khóa cute