khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh

Câu hỏi:

16/01/2020 55,283

Bạn đang xem: khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn A

Ta với số cạnh của hình mươi nhì mặt mày đều là 30.

Số cạnh của hình 12 mặt mày đều là A. 30 B. 16 C. 12 D. đôi mươi (ảnh 1)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình nhiều diện mặt mày với từng nào mặt?

A. 11

B. 12

C. 10

D. 7

Câu 2:

Trong những hình sau đây hình nào là ko nên nhiều diện lồi? 

A. Hình (IV)

B. Hình (III)

C. Hình (II)

D. Hình (I)

Câu 3:

Khối nhiều diện 12 mặt đều phải sở hữu số đỉnh và số cạnh theo thứ tự là

A. 30 và 20

B. 12 và 20

Xem thêm: văn tả bạn lớp 5

C. 20 và 30

D. 12 và 30

Câu 4:

Khối lăng trụ ngũ giác với toàn bộ từng nào cạnh?

A. 20

B. 25

C. 10

D. 15

Câu 5:

Hình vẽ bên dưới với từng nào mặt

A. 10

B. 7

C. 9

D. 4

Câu 6:

Cho hình thập nhị diện đều (tham khảo hình vẽ bên). Côsin của góc tạo ra bởi vì nhì mặt mày bằng phẳng với công cộng một cạnh của thập nhị diện đều bằng

A. 5-12

B. 5-14

C. 15

D. 12

Xem thêm: viết lại câu sao cho nghĩa không đổi