huong dan dynasty warriors 4

Đây là phiên bản chỉ dẫn tổ hợp toàn bộ những tay nghề của những member nhập box "hội vườn đào".
Tất cả những yếu tố tương quan cho tới DW4 như cơ hội unlock hero, những bài bác Tales; cơ hội lấy vũ trang level 10, những item.... đều được trình diễn nhập phiên bản chỉ dẫn này. cũng có thể trình bày đó là một phiên bản chỉ dẫn rõ ràng nhất, đúng đắn nhất, tổ hợp được rất nhiều tay nghề nhất qua loa thực tiễn từ xưa cho tới giờ. Tôi chỉ ham muốn trình bày thêm 1 câu nữa: Chúc chúng ta thành công xuất sắc, mày mò đi ra toàn bộ những điều kín nhập trò DYNASTY WARRIORS 4!!!

I.UNLOCKING CHARACTERS

Bạn đang xem: huong dan dynasty warriors 4

Trong trò nghịch tặc này, Lúc chính thức nhập nghịch tặc tiếp tục cho chính mình lựa chọn tía nhà:
WEI - Ngụy, WU - Ngô, SHU - Thục
Mỗi căn nhà tiếp tục cho chính mình 3 vị tướng mạo trước tiên.
Ngụy: Xia Hou Dun, Cao Cao, Xia Hou Yuan.
Ngô: Sun Shang Xiang, Sun Jian, Huang Gai.
Thục: Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei.
Để unlock những vị tướng mạo sót lại, chúng ta nên hoàn thành xong một trận tấn công hoặc một act nào là cơ. Cũng đem một số trong những vị tướng mạo cơ hội unlock tương đối không giống thông thường. Cụ thể như sau:

WEI KINGDOM

Xia Hou Dun - Có sẵn
Xia Hou Yuan - Có sẵn
Cao Cao - Có sẵn
Dian Wei - Hoàn trở nên Act 1
Xu Huang - Hoàn trở nên Act 1
Xu Zhu - Hoàn trở nên Act 2
Cao Ren - Hoàn trở nên Act 3
Zhen Ji - Hoàn trở nên Act 3
Sima Yi - Hoàn trở nên Act 4
Zhang He - Hoàn trở nên 11 trận nhập WEI Musou Mode (Tính kể từ trận trước tiên - Yellow Turban Menace)
Zhang Liao - Hoàn trở nên Act 3
Tổng nằm trong là 11 hero.

WU KINGDOM

Sun Shang Xiang - Có sẵn
Sun Jian - Có sẵn
Huang Gai - Có sẵn
Lu Meng - Hoàn trở nên Act 1
Zhou Yu - Hoàn trở nên Act 2
Sun Ce - Hoàn trở nên Act 2
Zhou Tai - Hoàn trở nên Act 3
Sun Quan - Hoàn trở nên Act 3
Lu Xun - Hoàn trở nên Act 4
Gan Ning - Đánh bại Gan Ning nhập trận Battle Of Xia Kou ở Act 4. Hoàn trở nên Act 4
Tai Shi Ci - Trong trận Campaign For Wu Territory ở Act 3, vượt qua Tai Shi Ci. Tai Shi Ci tiếp tục tháo lui và khoảng tầm 5 phút sau tiếp tục quay về tham gia quân Ngô.
Da Qiao - Hoàn trở nên Tales: The Two Qiaos
Xiao Qiao - Hoàn trở nên Tales : The Two Qiaos
Tổng nằm trong là 13 hero.

SHU KINGDOM

Guan Yu - Có sẵn
Zhang Fei - Có sẵn
Liu Bei - Có sẵn
Zhao Yun - Hoàn trở nên Act 2
Zhu Ge Liang - Hoàn trở nên Act 2
Pang Tong - Hoàn trở nên Act 2
Wei Yan - Hoàn trở nên Act 4
Yue Ying - Hoàn trở nên Act 4
Huang Zhong - Huàn trở nên Act 4
Ma Chao - Trong trận Campaign For Cheng Du ở Act 4, vượt qua Ma Chao, anh tao tiếp tục nhập cuộc quân Thục.
Jiang Wei - Trong Tales: Battle Of Tian Shui, hãy tuân theo nối tiếp của Zhu Ge Liang. Trước hết chi khử những tướng mạo ở bên phía ngoài trở nên nhằm Jiang Wei xuất hiện trở nên tiến công. Tiêu khử những tướng mạo nằm trong quyền của Jiang Wei và dụ Jiang Wei cho tới bắt gặp Zhu Ge Liang. Jiang Wei tiếp tục tham gia quân Thục.
Tổng nằm trong là 11 nhân vật

OTHERS

Lu Bu - Hoàn trở nên Musou Mode của bất kì căn nhà nào là (Wei, Wu, Shu)
Diao Chan - Hoàn trở nên Lu Bu Act 1
Dong Zhuo - Hoàn trở nên Lu Bu Musou Mode
Yuan Shao - Hoàn trở nên Wei Musou Mode
Meng Huo và Zhu Rong - Trong trận Nanman Campaign của 1 trong nhì căn nhà Wu và Shu, vượt qua Zhu Rong nhập Duel (đấu tay đôi); vượt qua Meng Huo 7 lượt nhập cơ mang trong mình 1 lượt nhập duel. Sau cơ hoàn thành xong nốt Musou Mode, tiếp tục unlock được 2 hero này.
Zhang Jiao - Hoàn trở nên Musou của toàn bộ 6 căn nhà bên trên tiếp tục unlock được Zhang Jiao.
Tổng nằm trong là 7 nhân vật

II.UNLOCKING STAGES

Đây là cơ hội unlock những trận tấn công nhập Mosou Mode của những căn nhà. Sau Lúc hoàn thành xong bất kì trận đấu nào là, trận cơ sẽ tiến hành lưu nhập phần Free Mode.

WEI MOSOU MODE

Act 1: A Hero Of Chaos
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Rise Of Cao Cao
Battle Of Xia Pi
Battle Of Wan Castle
Battle Of Guan Du

Act 4: War Against Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Wu. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Cheng Du

Act 5b: Fall Of Shu. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
The Siege Of Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ dở trận Yellow Turban Menace. Trong trận Yellow Turban Rebellion làm cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Elininate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu's Escape
Tại Act 1, bỏ dở trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Tại Act 2 tấn công cả nhì trận Si Shui gate và Hu Lao gate. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales Guan Yu's Escape.

Tales 3: The Yuan Family's Pride
Battle Of Ji Province. Tại Act 2 bỏ dở trận Si Shui gate. Tại Act 3, trận Guan Du làm cho Yuan Shao trốn bay. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales The Yuan Family's Pride.

Tales 4: The Stalwart Ma Chao
Battle Of Tong Gate. Tại Act 4 bỏ dở trận Chang Ban. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales The Stalwart Ma Chao

Tales 5: Lu Bu's Revenge
Lu Bu's Offensive. Tại Act 2, trận Hu Lao gate, vượt qua Lu Bu. Tại Act 3 bỏ dở trận Xia Pi. Trong trận Guan Du vượt qua Lu Bu. Tại Act 4 cút trận Chang Ban. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales Lu Bu's Revenge

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Dong Zhuo In Ji. Tại Act 2, trận Hu Lao gate làm cho Dong Zhuo chạy bay. Tại Act 3 bỏ dở trận Wan castle. Tại Act 5 cút trận He Fei hoặc Wu Zhang Plains trước. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được Tales Dong Zhuo Lives.

WU MUSOU MODE

Act 1: Tiger Of Jiang Dong
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Little Conqueror
Assault On Liu Biao
Campaign For The Wu Territory
Unification Of Jiang Dong

Act 4: Showdown At Chi Bi
Battle Of Xia Kou
Defend Of Nanman
Battle Of Chi Bi

Act 5a: Fall Of Shu. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
Race For Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three KingDoms
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
Siege At Fan Castle
Battle Of Shi Ting
Battle Of He Fei

Final Act b: The End Of The Three Kingdoms
Race For The Nan Territory
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Cheng Du

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ dở trận Yellow Turban Fortress. Trong trận Yellow Turban Rebellion làm cho Zhang Jiao trốn bay. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: The Two Qiao
Tại Act 1, bỏ dở trận Yellow Turban Menace. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales The Two Qiao.

Tales 3: The Imperial Seal
Tại Act 2, bỏ dở trận Si Shui gate. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Imperial Seal

Tales 4: Unification Of Jing
Tại Act 3 chỉ cút trận Jiang Dong. Kết thúc giục Act 3 tiếp tục unlock được tales Unification Of Jing

Tales 5: Guan Yu, God Of War
Battle Of Mai Castle. Tại Act 4, bỏ dở trận Xia Kou. Tại Act 5, trận Yi Ling ko giết thịt Guan Yu. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Guan Yu, God Of War

Tales 6: Dong Zhuo Lives
Battle Of Chang Jiang. Tại Act 3 chỉ cút trận Jiang Dong. Tại Act 4, bỏ dở trận Nanman. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Dong Zhuo Lives

SHU MUSOU MODE

Act 1: The Oath At The Garden
The Yellow Turban Menace
The Yellow Turban Fortress
The Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Flight Of Liu Bei
Battle Of Bo Wan Po
Battle Of Chang Ban
Battle Of Chi Bi

Act 4: The Three Kingdoms
Battle Of Luo Castle
Campaign For Jing
Campaign For Cheng Du

Act 5a: Fall Of Wu. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi ko nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling

Final Act a: The End Of The Three Kingdoms
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Of Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains
Battle Of Xu Chang

Act 5b: Fall Of Wei. Để đem Act này, nhập trận Chi Bi nhằm Zhu Ge Liang gọi dông tố và Huang Gai tấn công lửa trở nên công
Battle Of Mt. Ding Jun
Battle Jie Ting
Battle Of Wu Zhang Plains

Final Act b: The End Of Three Kingdoms
Battle Of Fan Castle
Nanman Campaign
Battle Of Yi Ling
Battle Of Jian Ye

Tales 1: Eliminate Zhang Jiao
Tại Act 1, bỏ dở trận Yellow Turban Menace và Yellow Turban Fortress. Kết thúc giục Act 1 tiếp tục unlock được tales Eliminate Zhang Jiao.

Tales 2: Guan Yu's Escape
Tại Act 1 bỏ dở mùng Yellow Turbans Menace
Tại Act 2, trận Si Shui gate ko tấn công nhập kho bổng. Hua Xiong phanh cổng trở nên, ngóng Yuan Shao chất vấn đem ai vượt qua được Hua Xiong ko thì mới có thể vượt qua Hua Xiong. Trong trận Hu Lao gate vượt qua Lu Bu và Diao Chan, làm cho Dong Zhuo chạy bay. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Guan Yu's Escape

Tales 3: Battle Of Ru Nan
Tại Act 2, bỏ dở trận Si Shui gate. Trong trận Hu Lao gate vượt qua Dong Zhuo, ko tấn công Lu Bu. Kết thúc giục Act 2 tiếp tục unlock được tales Battle Of Ru Nan

Tales 4: Battle Of Tong Gate
Tại Act 4 chỉ cút trận Cheng Du. Đánh bại Ma Chao Lúc anh ấy đem quân tiếp viện cho tới. Kết thúc giục Act 4 tiếp tục unlock được tales Battle Of Tong Gate

Tales 5: Battle Of Tian Shui
Tại Act 3, bỏ dở trận Bo Wan Po. Trong trận Chi Bi làm cho việc tiến công lửa thất bại. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Battle Of Tian Shui

Tales 6: Battle Of Han Zhong
Để đem tales này, nên cút bên dưới 10 trận (tốt nhất là nên lựa chọn những trận sau cùng của những Act). Tại Act 2, trận Hu Lao gate làm cho Dong Zhuo chạy bay. Tại Act 5 chỉ cút trận Wu Zhang Plains. Kết thúc giục Act 5 tiếp tục unlock được tales Battle Of Han Zhong

LU BU MOSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Assignation Of Dong Zhuo
Lu Bu's Revolt

Act 3: The Villain's Demise
Battle Of Xia Pi
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The Mightiest Warrior
Campaign Against Sun Jian
Campaign Against Liu Bei

DONG ZHUO MUSOU MODE

Act 1: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui
Battle Of Hu Lao Gate

Act 2: The Tiger Hunt
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The Villain's Demise
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Cao Cao

Final Act: Lu Bu's Revolt
Lu Bu's Revolt

YUAN SHAO MUSOU MODE

Act 1: The Esteemed Yuan Family
Yellow Turban Menace
Yellow Turban Fortress
Yellow Turban Rebellion

Act 2: Alliance Against Dong Zhuo
Battle Of Si Shui Gate
Battle Of Hu Lao Gate

Act 3: The Villain's Demise
Battle Of Guan Du

Final Act: Kingdom Of Yuan Family
Campaign Against Liu Bei
Campaign Against Sun Jian

NANMAN MUSOU MODE

Act 1: Invasion From The North
The Nanman Campaign

Act 2: Talking Wu
Battle Of Jian Ye

Act 3: Talking Wei
Battle Of Xu Chang

Final Act: Talking Shu
Battle Of Cheng Du

YELLOW TURBAN MOSOU MODE

Act 1: The Han Is Dead
The Yellow Turban Fortress
Campaign Against Liu Bei

Act 2: Long Live The Yellow Turban
Campaign Against Sun Jian

Act 3: The New Age Is Near
The Yellow Turban Menace
Campaign Against Cao Cao

Final Act: The World Will Known Peace
The Yellow Turban Rebellion

III.UNLOCKING WEAPONS LEVEL 10

Để lấy được vũ trang level 10 cho 1 hero nào là cơ, rất cần phải nghịch tặc ở chính sách hard, vũ trang đang được ở level 9. Sau Lúc hoàn thành xong trọng trách, một loại chữ blue color lá cây tiếp tục hiện thị báo hiệu chúng ta đang được vắt nhập tay vũ trang level 10.

SHU

Liu Bei
Stage: Battle Of Ru Nan. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lại ngay gần cổng trở nên nhằm bắt gặp Zhao Yun. Sau Lúc đem đoạn tổng quát Zhao Yun cứu vãn Liu Bei, hãy vượt qua Li Dian nhằm phanh cổng trở nên. Vào nhập trở nên bắt gặp Zhang Fei. Zhang Fei tiếp tục trình bày câu gì cơ. Sau cơ, lần và vượt qua Xia Hou Yuan. Tất cả những trọng trách bên trên nên hoàn thành xong trong tầm thời hạn 4 - 5 phút kể từ lúc trận đấu chính thức. Nếu Guan Yu xuất hiện nay tuy nhiên chúng ta vẫn ko hoàn thành xong không còn trọng trách bên trên thì ko lấy được vũ trang. Sau Lúc Guan Yu xuất hiện nay, hãy cút bắt gặp Guan Yu. Guan Yu cũng tiếp tục trình bày câu gì cơ. Sau cơ, lần và chi khử không còn tướng mạo địch (trừ Cao Cao) sẽ sở hữu được thông tin vũ trang lên level 10.

Guan Yu
Stage: Battle Of Fan Castle. Khi quân tiếp viện của quân Ngô cho tới, hãy lần và vượt qua 3 tướng mạo Ngô là: Zhou Tai, Lu Xun và Lu Meng sau thời điểm chiến sĩ của phe tôi đã đầu sản phẩm kẻ thù không còn . Thông báo vũ trang lên level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Zhang Fei
Stage: Battle Of Chang Ban. Để lấy được vũ trang level 10 mang đến Zhang Fei, đòi hỏi trước tiên là Zhao Yun nên còn sinh sống cho tới Lúc Zhang Fei lấy được vũ trang level 10. Mở đầu trận đấu, hãy lần và vượt qua Xia Hou Dun, Xia Hou En và Xia Hou De. Sau cơ theo dõi Liu Bei, cơ hội ông tao một quãng nhằm ông tao qua loa cầu trước. Hãy nhằm Zhang Fei trấn thủ ở cầu Chang Ban, ngóng xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Zhang Fei hét trước kẻ thù ( trước lúc xuất hiện nay đoạn tổng quát này, nếu như Zhang He cho tới vây cầu, chúng ta cũng hoàn toàn có thể vượt qua hắn) và sẽ có được thông tin con cái Liu Bei đang được ở nhập trở nên. Đến vị trí cơ, đập loại vỏ hộp red color. Sẽ mang trong mình 1 đoạn tổng quát cảnh Zhang Fei phi ngựa cho tới chô đứa nhỏ bé. Sau cơ, các bạn sẽ đem musou chan chứa nhập 60 giây. Tìm và vượt qua nốt Xia Hou Yuan sẽ sở hữu được thông tin vũ trang lên level 10.

Zhao Yun
Stage: Battle Of Bo Wan Po. Mở đầu trận đấu, hãy dụ Xia Hou Dun nhập khu vực quân tao phục kích. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh quân Thục nổi lửa thì trở lại vượt qua Xia Hou Dun. Sau cơ, dụ Han Hao cho tới khu vực Guan Ping phục kích (con lối phía bên trái của cây cầu phía bên trên của phiên bản đồ). Sau Lúc dẫn Han Hạo cho tới cơ thì vượt qua hắn. Tiếp theo dõi, dẫn Yu Jin cho tới cây cầu phía bên trên của phiên bản trang bị, cho tới khu vực Guan Yu phục kích. Sau Lúc Guan Yu xuất hiện nay, hãy vượt qua Yu Jin. Việc sót lại là làm cho Zhu Ge Liang và Cao Cao bắt gặp nhau. Quý Khách hoàn toàn có thể cưỡi ngựa đẩy Zhu Ge Liang nhập trở nên bắt gặp Cao Cao. Nếu ông tao ko chịu đựng nhập thì lần cơ hội dụ Cao Cao đi ra bắt gặp ông tao. Khi cơ, tiếp tục xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh 2 người bắt gặp nhau. Sau đoạn tổng quát này sẽ sở hữu được thông tin vũ trang lên level 10.

Zhu Ge Liang
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains (Musou Mode Only). Đánh trận Jie Ting trước tiếp sau đó tấn công trận Wu Zhang Plains. Mở đầu trận tấn công, nhanh tay để kịp chạy lên phía bên trên, phía bên trái phiên bản trang bị, điểm Zhang He đóng góp quân. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh xe pháo phun cung của quân Thục chi khử không còn cung thủ của quân Ngụy. Ngay tiếp sau đó chi khử Zhang He. Sau Lúc chi khử Zhang He, hãy cho tới trở nên Si Ma Yi nhằm thì thầm với hắn, tiếp tục xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Zhu Ge Liang thì thầm với Si Ma Yi. Sau sự khiếu nại này, hãy đảm bảo an toàn đoàn trâu mộc ngựa máy cho tới điểm đáng tin cậy, thông tin vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Pang Tong
Stage: Battle Of Luo Castle. Mở đầu trận tấn công, hãy thoát khỏi địa điểm lúc đầu. Sẽ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Pang Tong bị vây hãm với những cung thủ. Đánh bại bọn bọn chúng hoặc quăng quật chạy đều được. Chạy lên trở nên địch, chi khử Liu Kuei hoặc Zhang Yi. Sau cơ, hãy xuống cổng Nam của trở nên nhằm thì thầm với Zhang Ren. Chờ mang đến cổng trở nên phanh, hãy dụ Zhang Ren qua loa cây cầu xuống vùng khu đất phía Nam của phiên bản trang bị. Sau Lúc cây cầu cơ sập, hãy trở lại chi khử Zhang Ren. Thông báo vũ trang lên level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Huang Zhong
Stage: Battle Of Jian Ye. Để lấy được vũ trang level 10 mang đến Huang Zhong, rất cần phải chi khử Sun Ce, Sun Quan, Sun Shang Xiang từng đứa một lượt trước lúc bọn chúng từ trần. Cụ thể như sau: Mở đầu trận đấu, nhanh tay để kịp chi khử Huang Gai hoặc Tai Shi Ci hoặc Zhou Tai. Sau cơ chạy xuống chi khử theo dõi trật tự sau: Sun Ce, Sun Jian, Sun Quan, Sun Ce, Sun Shang Xiang, Sun Quan, Sun Shang Xiang. Sau Lúc Sun Shang Xiang bị tiêu diệt, thông tin vũ trang lên level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Wei Yan
Stage: Campaign For Jing. Vào trận đấu, hãy chạy lên trở nên địch. Xing Dao Rong tiếp tục xuất hiện nay nằm trong đạo quân phục kích của hắn. Hãy nhanh gọn chi khử hắn. Sau cơ hãy chi khử những tướng mạo sau: Liu Du, Liu Xian, Yang Ling và Huang Zhong. Không chi khử Jin Xuan. Thông báo về vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Yue Ying
Stage: The Nanman Campaign. Đánh bại toàn bộ tướng mạo của Meng Huo, vượt qua Zhu Rong nhập duel, vượt qua Meng Huo 6 lượt nhập cơ một lượt nhập duel. Đến chố Wu Tu Gu. Không được làm cho Wu Tu Gu bị tiêu diệt với bất kì nguyên vẹn nhân nào là. Đợi cho tới Lúc xuất hiện nay đoạn phim tổng quát cảnh Zhu Ge Liang đi ra mệnh lệnh phun thương hiệu lửa nhập lực lượng giáp mây của Wu Tu Gu. Sau sự khiếu nại cơ, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Ma Chao
Stage: Campaign For Cheng Du (Musou Mode Only). Mở đầu trận tấn công, nhanh tay để kịp chạy lên khu vực Liu Xun. Sẽ xuất hiện nay đoạn phim tổng quát cảnh quân tiếp viện của địch xuất hiện nay. Quý Khách chỉ việc chi khử Pang De, tiếp sau đó là Ma Dai, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Xem thêm: tả cảnh đẹp ở địa phương em lớp 5

Jiang Wei
Stage: Battle Of Tian Shui (Musou Mode Only). Mở đầu trận tấn công, hãy chạy lên trở nên phía Tây Bắc nhằm chi khử 2 thương hiệu gác cổng. Cổng trở nên phanh, chạy nhập vào chi khử 2 thương hiệu gác cổng nhập trở nên. Sau cơ vượt qua Cao Ren và Wang Lang. Chạy ra bên ngoài trở nên chi khử nốt nhì viên tướng mạo ở bên phía ngoài trở nên. Chạy lên trở nên phía Đông Nam nhằm chi khử 2 thương hiệu gác cổng. Cổng trở nên phanh, nhập vào chi khử 2 thương hiệu gác cổng ở nhập trở nên. Cuối nằm trong chỉ việc chi khử nốt Yin Shang và Liang Xu, thông tin vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.
Lưu ý: Lần trước tiên trải qua cổng trở nên chỉ được phép tắc cút kể từ bên phía ngoài nhập.

WEI

Cao Cao
Stage: Battle Of Chi Bi. Mở đầu trận tấn công, nhanh tay để kịp cút bắt gặp pang tong nhằm đập nối tiếp liên trả của khổng minh tiếp sau đó chạy xuống khu vực đàn cầu dông tố của Zhu Ge Liang, vượt qua hắn trước lúc hắn kịp gọi dông tố. Sau cơ vượt qua Gan Ning và Le Meng trước lúc Huang Gai cho tới đầu sản phẩm. Cuối nằm trong là vượt qua Huang Gai trước lúc hắn kịp tấn công lửa, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Xia Hou Dun
Stage: Battle Of Xia Pi. Sau Lúc xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Xia Hou Dun bị trúng thương hiệu nhập đôi mắt, hãy nhập vào trở nên vượt qua Diao Chan, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Xia Hou Yuan
Stage: Battle Of Mt. Ding Jun. Mở đầu trận tấn công được xem là doạn tổng quát cảnh trao thay đổi con cái tin cẩn. Sau đoạn tổng quát này, hãy ngay lập tức tức khắc chi khử Chen Shi. Cuối nằm trong chỉ việc vượt qua Huang Zhong trước lúc Cao Cao xuất hiện nay, sẽ sở hữu được thông tin về vũ trang.

Xu Huang
Stage: Battle Of Guan Du. Mở đầu trận tấn công, hãy lần và chi khử Yan Liang và Wen Chou. Yuan Shao tiếp tục xuất hiện nay. Guan Yu bắt gặp Liu Bei, Zhang Fei và chúng ta đều tháo lui làm cho trở nên phía bên trên thất thủ. Cao Cao tiếp tục rút quân về trở nên Guan Du. Sau một số trong những sự khiếu nại, Cao Cao tiếp tục tiến công kho bổng ở Wu Chao. Theo sau đảm bảo an toàn ông tao. Vào kho bổng sau ông tao và chi khử Chun Yu Quiong. Lu Wei Kuan tiếp tục xuất hiện nay nằm trong viện binh tương hỗ. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh trở nên Guan Du bị đập sập, hãy chi khử Lu Wei Kuan, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Dian Wei
Stage: Battle Of Wan Castle. Tiêu khử Hu Che Er và Zhang Xiu. Nếu Zhang Xiu đem quăng quật chạy thì mang đến hắn chạy. Khi bắt gặp Cao Cao hãy theo dõi đảm bảo an toàn ông tao, vượt qua toàn bộ những tướng mạo sót lại. Khi Xu Zhu xuất hiện nay, nếu khách hàng đang được chi khử được Jia Xu thì sẽ sở hữu được thông tin vũ trang level 10 xuất hiện nay.

Xu Zhu
Stage: Battle Of Tong Gate. Đánh bại Ma Dai và Pang De. Sau sự khiếu nại Cao Cao thì thầm với Han Sui, hãy chi khử không còn tuỳ tướng mạo của Han Sui. Nếu Han Sui quy sản phẩm thì sẽ sở hữu được thông tin vũ trang level 10.

Cao Ren
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khi trận đấu vừa vặn ra mắt, hãy ngay lập tức tức khắc chi khử 4 chiếc xe bên phía ngoài trở nên. Nếu nhằm cho dù chỉ một chiếc bắc nhập trở nên thì coi như ko hoàn thành xong trọng trách. Sau Lúc đập toàn bộ 4 chiếc xe, Le Meng tiếp tục xuất quân ra bên ngoài trở nên. Tiêu khử hắn sẽ sở hữu được thông tin vũ trang level 10.

Zhen Ji
Stage: Battle Of Chang Ban. Đánh bại Zhao Yun và Zhang Fei nhập duel. Sau cơ nhập trở nên vượt qua Zhu Ge Liang. Sau Lúc Guan Yu xuất hiện nay, hãy chi khử nốt ông tao, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Zhang Liao
Stage: Battle Of Hu Lao Gate (Musou Mode Only). Để lấy trang bị mang đến Zhang Liao, nên lựa chọn căn nhà Lu Bu. Đánh trận Si Shui gate trước, vượt qua Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Sau cơ tấn công trận Hu Lao gate. Không được giết thịt bất kể thương hiệu tướng mạo tiền phong nào là cho tới Lúc xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh nổi lửa. Sau sự khiếu nại này, lần và vượt qua Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Si Ma Yi
Stage: Battle Of Wu Zhang Plains. Chỉ cần thiết chi khử Zhang Yi, Wei Yan, Guan Xing và Ma Chao, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.
Nên ghi nhớ, Zhang Yi là tuỳ tướng mạo của Wei Yan, Guan Xing là tuỳ tướng mạo của Ma Chao.

Zhang He
Stage: Battle Of Jie Ting. Đánh bại không còn những tuỳ tướng mạo của Ma Su. Sau cơ, quân tiếp viện của địch tiếp tục xuất hiện nay. Tiêu khử không còn những tướng mạo địch bao gồm tướng mạo bên dưới quyền. Sau trận đấu, vũ trang tiếp tục lên level 10 ở vị trí tổng kết trận đấu.

WU

Sun Jian
Stage: The Imperial Seal. Đánh bại Li Jue, Zhang Liao, Diao Chan, Lu Bu và Dong Zhuo. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện

Huang Gai
Stage: Battle Of Chi Bi. Đánh bại toàn bộ những gate captains của địch trước lúc tấn công lửa. Sau cơ vượt qua Cao Ren, Cao Hong và Cao Pi

Sun Shang Xiang
Stage: Race For The Nan Territory. Đánh bại Wang Lang. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Zhou Yu bị trúng thương hiệu. Hãy chạy nhập trở nên vượt qua Cao Ren, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Lu Meng
Stage: Battle Of Mai Castle. Mở đầu trận đấu, hãy chạy lên cổng bắc của trở nên. Liao Hua tiếp tục chạy cút xin xỏ viện binh tương hỗ, cứ làm cho hắn cút. Vào trở nên vượt qua Jiang Wei và tuỳ tướng mạo của hắn. Đánh bại Guan Ping. Trong Lúc tấn công nhau ở nhập trở nên, nếu như thấy Liao Hua nằm trong viện binh tương hỗ trở lại thì ưu tiên số 1 là vượt qua Liau Hua nằm trong toàn cỗ viện binh tương hỗ. Khi xuất hiện nay thông điệp Guan Yu ham muốn quăng quật chạy thì nhập phần History coi hắn toan đuổi theo cửa ngõ trở nên nào là. Chạy cho tới chi khử thương hiệu gác cổng trước lúc Guan Yu kịp cho tới điểm. Cứ như thế chi khử không còn những gác cổng nhập và phía Bắc trở nên. Khi xuất hiện nay thông điệp Guan Yu ham muốn chạy bay theo dõi cổng phía Nam trở nên, hãy chạy xuống chi khử loại cổng này. Sẽ xuất hiện nay thông điệp Guan Yu ko quăng quật chạy nữa tuy nhiên trở lại tiến công. Hãy chạy nhập vào trở nên, Lúc cơ Guan Yu nên ở ngoài trở nên. Viện quân của địch tiếp tục xuất hiện nay. Tiêu khử không còn bọn này nằm trong toàn cỗ tướng mạo còn sinh sống sót. Zhang Fei nằm trong con cái là Zhang Bao tiếp tục xuất hiện nay, canh ty Guan Yu phanh lối huyết. Chạy xuống chi khử Zhang Bao rồi Zhang Fei. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Sun Ce
Stage: Unification Of Jiang Dong. Đánh bại Liang Gang. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh kho thực phẩm bị tập kích, Zhou Yu quăng quật chạy. Hãy nhập vào kho thực phẩm vượt qua những tướng mạo nhập này chỉ nhằm lại một thương hiệu sinh sống sót. Chạy xuống trở nên trung tâm, vượt qua Yuan Shu nhằm phanh cổng trở nên. Đến bắt gặp Liu Xun, hắn tiếp tục quăng quật chạy nhập kho thực phẩm vừa vặn mới mẻ cướp được. Hãy nhanh gọn chạy nhập trước hắn và vượt qua nốt thương hiệu tướng mạo đang không giết thịt trước khi. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Zhou Yu
Stage: The Siege Of Fan Castle. Khoảng 10 phút kể từ lúc trận đấu chính thức, quân tiếp viện của địch tiếp tục xuất hiện nay, vượt qua bọn chúng nhằm ko hình ảnh hướng về tiến trình đập trở nên. Sau khoảng tầm 10 phút tiếp tục xuất hiện nay một thương hiệu Suply Captains ở phía Đông Bắc trở nên, hãy cho tới và chi khử hắn, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Sun Quan
Stage: Battle Of He Fei. Mở đầu trận tấn công, hãy vượt qua Zhang Liao. Sau Lúc Zhang Liao quăng quật chạy, Sun Quan tiếp tục vượt lên cây cầu phía Nam phiên bản trang bị. Li Dian tiếp tục xuất hiện nay đập sập cây cầu này. Đánh bại Li Dian. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Sun Quan phi ngựa nhảy qua loa cây cầu gãy, Zhang Liao tiếp tục lại xuất hiện nay. Đánh bại anh tao, tiếp sau đó là Xia Hou Yuan và Xia Hou Dun. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Zhou Tai
Stage: The Nanman Campaign. Khi trận tấn công vừa vặn ra mắt, hãy ngay lập tức tức khắc chi khử Wu Tu Gu rồi nhập vào khu vực đóng góp quân của Meng Huo trước lúc Dong Tu Ne và A Hui Nan bội phản (nơi Meng Huo xuất hiện nay lượt loại bảy). Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Lu Xun
Chờ xuất hiện nay thông tin Zhu Ran xuất hiện nay, hãy đảm bảo an toàn hắn cho đến Lúc hắn tấn công lửa thành công xuất sắc, tiếp tục xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh quân Ngô phun thương hiệu lửa nhập trở nên quân Thục. Sau sự khiếu nại cơ, hãy vượt lên trận địa đá của Zhu Ge Liang. Khi vừa vặn thoát khỏi trận địa đá này mà ko một lượt cút lạc nhập say cung (nếu cút lạc tiếp tục xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Lu Xun cút lạc, không tồn tại vũ khí), thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Da Qiao
Stage: Battle Of Xu Chang. Báo vệ kho thực phẩm. Chờ mang đến con xe mộc xuất hiện nay, hãy đảm bảo an toàn nó cho đến Lúc nó bắc được nhập trở nên Xu Chang. Sau cơ chi khử Dian Wei nằm trong toàn cỗ tướng mạo bên dưới quyền. Trong quy trình đảm bảo an toàn kho thực phẩm và con xe mộc, nếu như bất kì thương hiệu tướng mạo nào là xuất hiện nay gây khó dễ đều hoàn toàn có thể chi khử hắn. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay sau thời điểm Dian Wei bị tiêu diệt.

Xiao Qiao
Stage: Battle Of Cheng Du (Musou Mode and không tính tiền mode). Đánh bại nhì tuỳ tướng mạo của Ma Su nhằm phanh cổng trở nên, chi khử Ma Su. Sau cơ chạy nhập vùng rừng núi phía Tây, lần và vượt qua Guan Yu và Guan Ping trước lúc Ma Chao xuất hiện nay. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Tai Shi Ci
Stage: Campaign For The Wu Territory. Đánh bại Yu Mi và Zhang Ying trước lúc bọn chúng kịp quăng quật chạy. Thông báo vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Gan Ning
Stage: Battle Of Xia Kou (Musou Mode On Ly). Đánh bại Su Fei và Chen Shen. Chờ mang đến dung dịch súng xuất hiện nay bên trên tàu, hãy cho tới đập loại lu nhằm thắp tàu. Sau cơ vượt qua Chen Jiu, Deng Long và Zhang Hu. Khi cái tàu đang được thắp trước khi đâm nhập thuyền của địch, hãy vượt qua Cai Mao. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

OTHERS

Lu Bu
Stage: Lu Bu's Rebellion. Giết tinh khiết quân tướng mạo của Dong Zhuo trước lúc giết thịt Dong Zhuo, toàn bộ đều nên tự Lu Bu giết thịt. Hãy cút lòng vòng xung quanh phiên bản trang bị, lúc nào không thể quân tiếp viện nữa thì sẽ sở hữu được thông tin đem vũ trang level 10.

Diao Chan
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Không giết thịt bất kể thương hiệu địch nào là cho tới Lúc Hua Xiong bị tiêu diệt. Sau Lúc Hua Xiong bị tiêu diệt, Li Jue chính thức cảm nhận thấy hồi hộp kinh khủng. Quý Khách sẽ sở hữu được một khoảng tầm thời hạn khoảng tầm 3 phút nhằm vượt qua Cao Cao, Liu Bei và Sun jian trước lúc Li Jue quăng quật chạy. Thông báo về vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

Dong Zhuo
Stage: Lu Bu's Revolt. Tiêu khử không còn tinh khiết quân tướng mạo nhập trận này. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay Lúc không thể một kẻ thù nào là.

Yuan Shao
Stage: The Battle Of Guan Du. Tất cả việc nên thực hiện là đảm bảo an toàn con xe công trở nên cho tới Lúc trở nên của Cao Cao bị vỡ. Thông báo về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Zhang Jiao
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Tiêu khử toàn bộ tướng mạo địch (kể cả tướng mạo phụ) chỉ nhằm lại 1 mình He Jin. Sau cơ, chi khử He Jin, Dong Zhuo tiếp tục xuất hiện nay. Chạy lên chi khử Hua Xiong, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.
Lưu ý: Zhang Liang va vấp Zhang Bao nên còn sống

Meng Huo
Stage: Battle Of Cheng Du. Tiêu khử không còn quân tướng mạo nhập trận tấn công này chỉ nhằm lại 1 mình Zhu Ge Liang và Liu Bei. Khi nào là coi bên trên phiên bản trang bị không thể bóng hình một thương hiệu địch nào là thì nên chi khử Zhu Ge Liang, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Zhu Rong
Stage: Battle Of Xu Chang. Đánh bại Cao Xiu và Cao Zhen. Báo vệ con xe mộc cho tới Lúc nó bắc nhập trở nên Xu Chang. Đánh bại Cao Hong, Xia Hou Dun, Man Chong và Cao Zhang, thông tin về vũ trang level 10 tiếp tục xuất hiện nay.

EDIT OFFICERS

Sword
Stage: The Yellow Turban Fotress. Đánh bại theo dõi trật tự những tướng mạo sau: Bo Zhang, Zhou Cang, Cheng Yuan Zhi hoặc He Yi, Pei Yuan Shao và Cheng Yuan Zhi, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Spear
Stage: Battle Of Si Shui Gate. Đánh bại Fan Chou và toàn bộ chiến sĩ nhập kho thực phẩm. Sau cơ vượt qua Hua Xiong nằm trong nhì thương hiệu tuỳ tướng mạo của Li Jue. Khi Zhang Liao xuất hiện nay thì vượt qua hắn tao, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Pike
Stage: Battle Of Hu Lao Gate. Tất cả việc nên thực hiện là vượt qua Lu Bu, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Rapiner
Stage: The Yellow Turban Menace. Đánh bại những tướng mạo sau: Gao Sheng, Deng Mao, Huang Shao, He Yi và Yan Zheng, thông tin về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

Great Sword
Stage: The Yellow Turban Rebellion. Đánh bại không còn tướng mạo chủ yếu, phụ nhập trận đấu, vấn đề về vũ trang tiếp tục xuất hiện nay.

IV.UNLOCKING SPECIAL ITEMS

Đây là những số Item tuy nhiên nên hoàn thành xong trọng trách mới mẻ xuất hiện nay. Sau Lúc hoàn thành xong trọng trách tiếp tục xuất hiện nay loại chữ blue color lá cây báo hiệu 1 trong nhì sự khiếu nại sau: Xuất hiện nay thùng Item hoặc xuất hiện nay một tổ Suply Team. Hãy nhập vào phần History để tìm hiểu địa điểm đúng đắn. Nếu là team Suply Team thì nên nhanh gọn chi khử thương hiệu team trưởng nhằm lấy item.

Art Of War
Công dụng: Dùng những trang bị nhân song Att và Def lâu rộng lớn.
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Dong Zhuo
Vào trận tấn công, hãy chạy lên trở nên của Sun Jian. Tiêu khử Sun Quan nhằm phanh cổng. Vào nhập trở nên, Sun Jian tiếp tục bặt tăm. Hãy chi khử những tướng mạo sau: Sun Shang Xiang, Sun Ce, Lu Meng, Gan Ning hoặc Zhou Tai. Suply Team tiếp tục xuất hiện nay.

Survival Guide
Công dụng: Tăng Att lên bộp chộp thỉnh thoảng huyết đỏ loét.
Stage: The Two Qiao.
Phe: Wu.
Chỉ cần thiết đảm bảo an toàn Xiao Qiao cho tới bắt gặp Da Qiao, item tiếp tục xuất hiện nay phía bên dưới phiên bản trang bị, ngay gần khu vực Dong Zhuo.

Way Of The Musou
Công dụng: Cho phép tắc tấn công Musou đi ra lửa.
Stage: Guan Yu's Escape.
Phe: Wei.
Băng qua loa cửa ngõ loại 4, ngay gần cho tới cổng trở nên, Suply Team tiếp tục xuất hiện nay.

Power Scroll
Công dụng: Khi đọ lực với thương hiệu tướng mạo địch thì cả nhì tiếp tục hoà
Stage: Yellow Turban Fotress.
Phe: Yellow Turban
Tiêu khử Zhao Yun và Guan Yu, Suply Team tiếp tục xuất hiện nay ngay gần khu vực Sun Shang Xiang.

Wind Scroll
Công dụng: Cho phép tắc vũ trang tấn công dài hơn nữa.
Stage: Battle Of Xu Chang
Phe: Shu.
Báo vệ cái lan can cho tới Lúc nó bắc được nhập trở nên Xu Chang. Khi Xu Zhu xuất hiện nay, chi khử hắn tao. Item tiếp tục xuất hiện nay.
Lưu ý :không mang đến hắn đập kho bổng của ta

Fire Arrows
Công dụng: Cho phép tắc phun đi ra thương hiệu lửa.
Stage: Unification For Jing
Phe: Wu
Đánh bại Zhou Xin, Suply Team tiếp tục xuất hiện nay ngay gần tòa trở nên phía bên trên.

Charge Bracer
Công dụng: ko rõ rệt lắm về item này
Stage: Campaign Against Sun Jian.
Phe: Yuan Shao.
Vào trận tấn công, hãy chạy lên trở nên của Sun Jian, nhập vào trở nên. Khi Sun Jian bặt tăm thì Suply Team tiếp tục xuất hiện nay ở địa điểm ngay gần cổng trở nên.

Bodyguard Manual
Công dụng: Bodyguard tiếp tục tấn công mạnh hơn
Stage: Guan Yu's Escape.
Phe: Shu.
Báo vệ con xe ngựa, chi khử không còn tướng mạo. Khi cho tới cửa ngõ loại 5, sau thời điểm chi khử không còn tướng mạo ở phía trên thì ngóng Xia Hou Dun cho tới. Khi bắt gặp Xia Hou Dun thì xuất hiện nay đoạn tổng quát nhì người thì thầm. Sau đoạn tổng quát này, item tiếp tục xuất hiện nay khu vực phi thuyền ngay gần điểm bay.
Lưu ý:nên lựa chọn quan lại vũ

V.UNLOCKING SADDNES

Shadow Saddnes
Công dụng: Không bị tấn công té ngựa.
Stage: Battle Of Tong Gate.
Phe: Shu.
Đánh bại 4 tướng mạo ở góc cạnh bên dưới phía bên phải. Chờ Cao Cao bắt gặp và thì thầm với Han Sui. Nếu Han Sui bội phản thì trọng trách ko hoàn thành xong. Để hắn ko bội phản thì sau thời điểm chi khử 4 thương hiệu tướng mạo cơ ko nhập vào trở nên Cao Cao. Khi cuộc chiêu sản phẩm vừa vặn rứt, hãy chạy ngay lập tức lên phía Tây Bắc của phiên bản trang bị, ko trải qua trại Cao Cao. Đợi Cao Cao về trại, hãy vượt qua Yu Jin, Xu Huang với mọi quân tướng mạo không giống sao mang đến chỉ số morale của Cao Cao còn 1 sao. Chờ mang đến Ma Chao bắt gặp Cao Cao, tiếp tục xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh quân chúng ta nhìn thấy rát nhiều ngựa, nhập cơ đem con cái Shadow Saddnes. Sau đoạn tổng quát cơ, item tiếp tục xuất hiện nay ở vùng khu đất phía Đông Nam của phiên bản trang bị.

Red Hare Saddnes
Công dụng: Chạy rất rất nhanh
Stage: Battle Of Xia Pi
Phe: Lu Bu.
Không nên giết thịt bất kể thương hiệu tướng mạo nào là. Chờ xuất hiện nay đoạn tổng quát cảnh Guan Yu nhìn thấy ngựa Xích Thố nhập mảnh đất nền ở loại hồ nước. Sau đoạn tổng quát này, hãy chi khử Guan Yu, item tiếp tục xuất hiện nay ở mảnh đất nền cơ.

Hex Mark Saddnes
Công dụng: Tăng chỉ số may mắn
Stage: Campaign Against Liu Bei (Musou Mode Only)
Phe: Yellow Turban
Đánh bại Guan Yu, Zhao Yun, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan. Chạy xuống giải vây mang đến Zhang Jiao. Đợi Liu Bei thoát khỏi trở nên thì tấn công cho tới Lúc hắn chỉ với một nửa huyết. Item tiếp tục xuất hiện nay ở mảnh đất nền nhập loại hồ nước ở phía Đông Nam của phiên bản trang bị.

Storm Saddnes
Công dụng: Tăng mức độ tấn công bên trên ngựa
Stage: Campaign Against Cao Cao
Phe: Lu Bu
Tiêu khử Cao Ren. Chạy xuống vùng khu đất hẹp phía Đông Nam phiên bản trang bị. Xu Huang xuất hiện nay, chi khử hắn. Chạy lên trở nên của Xia Hou Yuan, chi khử hắn. Sau cơ chi khử nốt thương hiệu tướng mạo xuất hiện nay ở phía bên dưới trại Xia Hou Yuan. Vào nhập trở nên Cao Cao, cửa ngõ trở nên đóng góp lại. Xia Hou Dun xuất hiện nay. Tiêu khử thương hiệu gác cổng nhằm phanh cổng trở nên. Chạy lên chi khử Xia Hou Dun, item tiếp tục xuất hiện nay ngay lập tức chân ngựa của Cao Cao.

Elephant Saddnes
Stage: Nanman Campaign
Phe: Nanman.
Chọn Huang Gai. Đi theo dõi con phố phía bên phải tiếp tục thấy một đoàn voi. Đặt bom mang đến thằng quản lí tượng té xuống. Sau cơ cưỡi con cái voi cơ cho tới cổng doanh trại của Zhu Ge Liang. Khi vừa vặn cho tới cổng doanh trại thì item tiếp tục xuất hiện nay nhập khu vực đóng góp quân của Meng Huo.

VI. DYNASTY WARRIORS 4 ENDINGS

Ending 1: Mỗi trận đạt bên dưới 200 Ko, bên dưới 4000 điểm. Thời gian giảo hoàn thành xong từng trận bên trên đôi mươi phút.

Ending 2: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, bên trên 4000 điểm. Thời gian giảo hoàn thành xong từng trận bên trên đôi mươi phút.

Ending 3: Mỗi trận đạt bên dưới 200 Ko, bên dưới 4000 điểm. Thời gian giảo hoàn thành xong từng trận bên dưới đôi mươi phút.

Ending 4: Mỗi trận đạt bên trên 200 Ko, bên trên 4000 điểm. Thời gian giảo hoàn thành xong từng trận bên dưới đôi mươi phút. Dường như còn tồn tại đòi hỏi phụ so với từng nhà:
Ngụy: Battle Of Chi Bi. Phá cả 3 plan của Pang Tong, Zhu Ge Liang và Huang Gai

Ngô: Race For The Nan Territory. Chiếm được cả 3 trở nên trước quân Thục

Thục: Campaign For Cheng Du. Làm mang đến Liu Zhang đầu hàng

Lu Bu: Lu Bu's Rebellion. Giết tinh khiết quân tướng mạo như Lúc lấy vũ trang level 10

Dong Zhuo: Battle Of Si Shui Gate. Sau Lúc Hua Xiong bị tiêu diệt thì mới có thể tấn công bại
Cao Cao, Liu Bei và Sun Jian

Yuan Shao: Battle Of Guan Du. Đánh bại Guan Yu

Nanman: Battle Of Cheng Du. Báo vệ Wu Tu Gu sinh sống cho tới cuối trận đánh

Yellow Turban: Yellow Turban Rebellion. Tất cả tướng mạo theo người nên còn sinh sống cho tới không còn trận đấu.

VII. DYNASTY WARRIORS 4 BODYGUARDS

Đây là cơ hội luyện Bodygurad sao mang đến Lúc lên level đôi mươi sẽ tiến hành phong tước đoạt hiệu.

Stalwarts
Công dụng: không tồn tại elemental attack
Cách luyện:từ level 1_3 Bows,level 3_8 Spears, level 8_20 Swords

Phoenixes
Công dụng: Max defense nằm trong thuộc tính Ice
Cách luyện: kể từ level 1_4 Bows, level 4_8 Spears,level 8_20 Swords

Tigers
Công dụng: Max attack nằm trong thuộc tính Blast
Cách luyện: kể từ level 1_9 Bows, level 9_18 Pikes, level 18_20 Swords

Dragons
Công dụng: Tác dụng Vorpal
Cách luyện: kể từ level 1_8 Bows,level 8_16 Pikes,level 16_17 Spears,level 17_20 Swords

Masters
Công dụng: Max HP nằm trong thuộc tính Flame
Cách luyện: kể từ level 1_5 Bows, level 5_7 Pikes, level 7_20 Swords

Experts
Công dụng: Max HP nằm trong thuộc tính Lightning
Cách luyện: kể từ level 1_4 Bows, level 4_17 Spears, level 17_20 Swords

VIII. VỊ TRÍ LIFE UP VÀ MUSOU UP

Battle Of Tong Gate:
Musou up: nhập mùng cút trực tiếp lên đập loại lu sành ngay gần cầu bên dưới loại sông
Life up: trực thuộc bao nhiêu loại lu phía trên cổng gate tối đa cút trực tiếp lên bên trên tiếp tục thấy

Battle Of Yi Ling:
Musou up: ở bên trên bến thuyền khu vực gia cát lượng xuất hiện nay nối tiếp loại sông
Life up: nhập say cung chúng ta chạy nhập mặt mày nhánh nên rất giản đơn tìm

Campaign For Jing
Life up: ngay lập tức mép phiên bản trang bị tiếp cận phía nam
Musou up: tăng trưởng hướng phía nam, nó ở sát vách thành

Unification Of Jing
Không lần thấy

Battle Of Jie Ting
Life up: nó nằm trong lòng phiên bản trang bị mé phía bên phải ngay gần vách đá
Musou up: điểm phía bên phải cùng tương đương vách đá

Battle Of Wu Zhang Plains
Life up: phía bên trái phiên bản trang bị ( sau thời điểm xe pháo thực phẩm được đáng tin cậy )
Musou up 1: phía bên trái phiên bản trang bị ( lấy sau thời điểm xe pháo thực phẩm được đáng tin cậy )
Musou up 2: ngay gần khu vực tướng mạo Zhen Ji đứng.

Battle Of Tian Shui
Life up: cây cầu phía bên trái hướng phía nam ngay gần vách đá
Musou up: cây cầu phía bên phải ngay gần mép phiên bản đồ

Battle Of He Fei
Life up: nhập trở nên He Fei
Musou up: điểm ở thân thuộc phía bên trái ngay gần khu vực captian đứng

Battle Of Shi Ting
Life up: bên phía ngoài trở nên Shi Ting ngay gần khu vực Lu Meng đứng
Musou up: nhập trở nên, phía bên phải, ngay lập tức mép vách đá

Eliminate Zhang Jiao
Life up: ngay gần khu vực Zhang Jiao đứng đập bao nhiêu loại lu
Musou up: phía bên phải, ngay gần thương hiệu captian, ngay lập tức bao nhiêu loại bậc thang

Yellow Turban Rebellion
Life up:trong trở nên Zhang Jiao, phía bên phải khu vực tướng mạo Zhang Liang đứng đem 2 loại lu 1 loại thùng
Musou up: nhánh phía bên phải khu vực đem khúc quẹo thứ hai ngay gần tướng mạo Han Xian, sát tường

Campaign For Wu Territory
Life up: Lúc nhập trở nên quẹo trái khoáy thì thấy 1 bức tướng mạo vòng tròn trặn, trải qua phía bên phải nó ở riêng rẽ một khu vực rất giản đơn thấy
Musou: tiếp tục update sau

The Two Qiaos
Musou up: lối phía bên trái cơ hội cổng trở nên một khoảng tầm cụt, sát vách đá
Life up:sẽ update sau

Yellow Turnban Fortress
Musou up: lối phía bên phải trước lúc nhập con phố vòng tròn trặn ngay gần cổng gate captain
Life up: nhập trại tướng mạo Zhou Cang góc trái khoáy phía bên dưới sát vách đá

Battle Of Si Shui Gate
Musou up: phía bên dưới phía bên phải ngay gần tướng mạo Niu Fu đem vách ngăn nhảy qua loa đập hũ lấy
Life up: nhập kho bổng phía bên dưới mặt mày trái

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

Battle Of Cheng Du
Musou up: phía bên dưới phiên bản trang bị ngay gần bờ sông và xe pháo phun cung (phe nanman)
Life up:trong rừng trúc

Lu Bu Revolt
Musou up: chống sau cùng phía phía bên trái phiên bản đồ
Life up: ở sau loại ngai vàng phía phía mặt mày phải

mối cung cấp : vn-zoom