hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

Câu hỏi:

03/08/2019 24,778

A. Người nhỏ bé xíu, ở bé xíu trai điểm sáng sinh dục phụ nam giới tầm thường trừng trị triển

Bạn đang xem: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

B. Người nhỏ bé xíu, ở bé xíu gái điểm sáng sinh dục phụ nữ giới tầm thường trừng trị triển

C. Người nhỏ bé xíu hoặc khổng lồ

D. Chậm rộng lớn hoặc ngừng rộng lớn, trí tuệ kém

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các loại hoocmôn đa số tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Hoocmôn phát triển và tirôxin

B. Hoocmôn phát triển và testosterone

C. Testosterone và ơstrogen

D. Hoocmôn phát triển, tirôxin, testosterone và ơstrogen

Câu 2:

Testosterone đem tầm quan trọng kích thích?

A. Sự phát triển và cách tân và phát triển những điểm sáng sinh dục phụ ở  con đực

B. Chuyển hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Quá trình sinh tổ hợp protein,  do bại kích quy trình phân bào và tăng độ cao thấp tế bào,  vì vậy  làm đẩy mạnh sự phát triển của cơ thể

D. Sự phát triển và cách tân và phát triển những điểm sáng sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 3:

Ecđixơn gây?

A. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

B. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, trì trệ sâu sắc trở thành con con và bướm

C. Lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

Xem thêm: mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

D. Lột xác của sâu sắc bướm, khắc chế sâu sắc trở thành con con và bướm

Câu 4:

Hoocmôn phát triển đem vai trò?

A. Tăng cường quy trình sinh tổ hợp protein, bởi vậy Kích mến quy trình phân bào và tăng độ cao thấp tế bào,  vì vậy thực hiện đẩy mạnh sự phát triển của cơ thể

B. Kích mến gửi hóa ở tế bào và phát triển,  phát triển thông thường của cơ thể

C. Kích mến sự phát triển và cách tân và phát triển những điểm sáng sinh dục phụ ở con cái đực

D. Kích mến sự phát triển và cách tân và phát triển những điểm sáng sinh dục phụ ở con cái cái

Câu 5:

Juvenin gây?

A. Lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

B. Ức chế sâu sắc trở thành con con và bướm

C. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, kích ứng sâu sắc trở thành con con và bướm

D. Ức chế sự lột xác của sâu sắc bướm, trì trệ sđu trở thành con con và bướm

Câu 6:

Cho những loại hoocmôn sau:

(1) Testosterone

(2) Ơstrogen

(3) Ecđixơn

(4) Juvenin

(5) GH

(6) FSH

Loại hoocmôn đa số tác động cho tới phát triển và cách tân và phát triển của côn trùng nhỏ lạ

A. ( 3)       

B. (3) và (4)

C. (1), (2) và (4)       

Xem thêm: cách làm đoạn văn nghị luận xã hội

D. (3), (4), (5) và (6)