giấy mời đại hội chi bộ

Đại hội Chi cỗ được nhận xét là đại hội cần thiết, sẽ là mùa sinh hoạt chủ yếu trị thâm thúy rộng lớn nhất của những đảng viên vô chi cỗ. Chính vậy nên nhằm tổ chức triển khai Đại hội chi cỗ thành công xuất sắc, toàn thể những member vô chi ủy cũng tựa như những đảng viên cần thiết sẵn sàng kỹ lưỡng, chu đáo từng công tác làm việc, sách vở và giấy tờ tương quan cho tới đại hội vô tê liệt luôn luôn phải có khuôn mẫu giấy tờ mời mọc.

Mẫu giấy tờ mời mọc dự Đại hội Chi cỗ là khuôn mẫu giấy tờ mời mọc được kiến thiết nhằm mời mọc những đại biểu cho tới dự buổi Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là khuôn mẫu giấy tờ mời mọc được dùng rất rất phổ cập lúc bấy giờ, nếu như mong muốn dùng thì đánh dấu ngay lập tức nhằm tiết kiệm chi phí thời hạn biên soạn thảo. Sau khi mời mọc đại biểu, những chúng ta có thể xem thêm khuôn mẫu kịch bạn dạng, quyết nghị, report Đại hội Chi cỗ. Theo quy tấp tểnh lúc bấy giờ, thời hạn tổ chức triển khai Đại hội chi cỗ rất khác nhau Một trong những chi cỗ hạ tầng. Vì thế những ban ngành đơn vị chức năng cần thiết địa thế căn cứ vô tình hình thực tiễn đưa nhằm tổ chức Đại hội.

Bạn đang xem: giấy mời đại hội chi bộ

Giấy mời mọc Đại hội Chi cỗ - Mẫu 1

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ………

CHI BỘ TRƯỜNG trung học cơ sở ………

SỐ: /GM-VTS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY MỜI

Kính gửi: ………………………….............................................

Thực hiện tại Điều lệ Đảng nằm trong sản VN.

Thực hiện tại công văn số………. ngày …… của Đảng ủy phường ….. về sự việc Đại hội những chi cỗ hạ tầng nhiệm kỳ 20….-20….

Thực hiện tại chỉ dẫn số: ……… ngày …. của Đảng ủy phường … về tổ chức triển khai đại hội những chi cỗ trực nằm trong Đảng cỗ phường.

Được sự đồng ý của Ban thông thường vụ Đảng ủy Đảng cỗ phường …….

Chi bộ…… tổ chức triển khai đại hội chi cỗ phen loại …. nhiệm kỳ 20…-20…..

Thời gian: ………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………

Trân trọng kính mời mọc đại biểu về dự đại hội, nhằm đại hội thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp mắt.

Rất vinh dự được đón tiếp!

….. ngày … tháng…. năm 20…

Thay mặt mày chi bộ:

Bí thư

Giấy mời mọc dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 2

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

Số: .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Về việc dự Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ ......... - .......

Được sự tán thành của Đảng ủy xã ................., Chi cỗ ............................ tổ chức triển khai Đại hội Chi cỗ Nhiệm kỳ .........-.................; Đại hội nhằm mục tiêu nhận xét tổng kết Nghị quyết của Chi cỗ nhiệm kì ............-......... và kiến tạo Nghị quyết của Chi cỗ nhiệm kì .......-.......

* Thành phần:

- Tại xã trân trọng kính mời:

+ Thường trực Đảng ủy, túc trực Hội đồng quần chúng, túc trực Ủy ban quần chúng, túc trực UBMTQ xã, Ban công an.

- Tại ngôi trường kính mời:

+ Toàn thể đảng viên đang được sinh hoạt bên trên chi bộ

+ Đảng viên đang được về hưu và đem ngôi trường vô năm học tập ………....... - ..........

* Thời gian: Một buổi, kể từ .......... giờ, ngày ....... mon ........ năm ......………….

* Địa điểm: Tại....................................................……………….……....

Kính hy vọng sự xuất hiện của quý đại biểu!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Giấy mời mọc dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 3

ĐẢNG UỶ XÃ ...............

Xem thêm: hinh anh loi chuc ngay thu 6

CHI BỘ TRƯỜNG ..............

Số: .....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Dự đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2020-2022
-------

Được sự tán thành của Ban Thường vụ Đảng ủy phường...........; Chi cỗ ngôi trường Tiểu học tập ............. tổ chức triển khai Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC...................

1.Triệu tập: Toàn cỗ đảng viên vô chi cỗ về dự Đại hội chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Nội dung: Dự đại chi cỗ nhiệm kỳ 2021 - 2026

3. Thời gian: 01 buổi, chính thức vô khi 7h40, ngày.........................

4. Địa điểm: Phòng Hội đồng Giáo dục đào tạo ngôi trường Tiểu học tập ...........

Ghi chú: Khi lên đường lưu giữ đem theo đuổi thẻ đảng viên./.

Nơi nhận:

- Các đảng viên;

- Lưu chi cỗ.

T.M CHI BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

Giấy mời mọc dự Đại hội Chi cỗ - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ HUYỆN...............

ĐẢNG ỦY CQ CHÍNH QUYỀN .........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: .....................

............., ngày....tháng....năm...

GIẤY MỜI
Dự Đại hội Chi cỗ nhiệm kỳ ......... - .....….

Thực hiện tại plan số….., ngày…………. của Ban thông thường vụ thị xã ủy ……….; Thực hiện tại kế tiếp hoạch………… của Đảng ủy ban ngành cơ quan ban ngành “Tổ chức Đại hội chi cỗ trực nằm trong Đảng ủy nhiệm kỳ ……

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY HUYỆN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

1. Thành phần

- Đại diện túc trực thị xã ủy;

- Đại diện chỉ huy và nhân viên phụ trách móc nghành Ban tổ chức triển khai Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ;

- Các túng thiếu thư Chi cỗ trực nằm trong thị xã ủy;

2. Thời gian: chính thức vô lúc…..ngày…..tháng…. năm…………

3. Địa điểm:…………………………………………………….

4. Nội dung: Dự đại hội điểm Chi Sở ……………………

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT;

Xem thêm: mùi hương em nồng say

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Download

  • Lượt tải: 5.032
  • Lượt xem: 36.165
  • Dung lượng: 265,7 KB

Chủ đề liên quan