dự báo thời tiết hải phòng ngày hôm nay

 • Thời tiết
 • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng

Bạn đang xem: dự báo thời tiết hải phòng ngày hôm nay

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 13h 26/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 28°C

 • Thời tiết

  : phần lớn mây, ko mưa

 • Độ ẩm

  : 93

 • Hướng gió

  : Lặng gió

Dự báo ngày hôm nay

Cập nhật: 04h30 26/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 34°C

 • Độ ẩm

  : 73

 • Hướng gió

  : tốc độ: 2m/s

Dự báo tối hôm nay

Cập nhật: 04h30 26/08/2023

 • Nhiệt độ

  : 28°C

 • Độ ẩm

  : 96

 • Hướng gió

  : tốc độ: 3m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 27/08/2023

34°C

29°C

 86°%

2m/s

Ít mây, trời nắng nóng nóng

Thứ nhị 28/08/2023

31°C

27°C

 86°%

Xem thêm: hình tứ giác lớp 2

4m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa dông

Thứ phụ thân 29/08/2023

30°C

27°C

 55°%

Có mây, ko mưa

Thứ tư 30/08/2023

29°C

25°C

 53°%

Có mây, ko mưa

Thứ năm 31/08/2023

30°C

26°C

 27°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

32°C

24°C

 22°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

32°C

25°C

 20°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

33°C

27°C

 39°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Thứ nhị 04/09/2023

32°C

27°C

 39°%

Có mây, sở hữu mưa rào và dông

Xem thêm: đặc điểm nổi bật về dân số nước ta là

Biểu đồ vật nhiệt độ phỏng 10 ngày qua