diện tích xung quanh khối nón

Chủ đề diện tích S xung xung quanh hình nón: Diện tích xung xung quanh hình nón là 1 định nghĩa cần thiết nhập hình học tập, canh ty tất cả chúng ta đo lường diện tích S mặt phẳng của hình nón một cơ hội đơn giản dễ dàng. bằng phẳng cơ hội dùng công thức đơn giản và giản dị, tao rất có thể tính được diện tích S xung xung quanh hình nón bằng phương pháp nhân nửa đường kính lòng của nón với lối sinh và π (3.14). Việc đo lường này canh ty tất cả chúng ta làm rõ rộng lớn về những đặc điểm của hình nón và vận dụng nhập thực tiễn.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * r * l, nhập đó:
- S xung xung quanh là diện tích S xung xung quanh hình nón.
- π là số Pi, có mức giá trị là khoảng chừng 3.14.
- r là nửa đường kính lòng của hình nón.
- l là lối sinh của hình nón.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng của hình nón.
Bán kính lòng của hình nón thông thường được mang đến sẵn nhập đề bài xích. Nếu không tồn tại sẵn, chúng ta cũng có thể tính bằng phương pháp lấy 2 lần bán kính lòng phân tách mang đến 2.
Bước 2: Xác quyết định lối sinh của hình nón.
Đường sinh của hình nón là đoạn trực tiếp kể từ tâm lòng của hình nón tới điểm bên trên mép của hình nón. Nó rất có thể được xem bằng phương pháp dùng quyết định lý Pytago: l = √(r^2 + h^2), nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng, h là độ cao của hình nón.
Bước 3: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Áp dụng công thức S xung xung quanh = π * r * l, thay cho những độ quý hiếm tiếp tục xác lập nhập công thức nhằm tính được diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ: Cho hình nón đem nửa đường kính lòng là 5 centimet và độ cao là 10 centimet.
Bước 1: Bán kính lòng của hình nón là 5 centimet.
Bước 2: Đường sinh của hình nón là l = √(5^2 + 10^2) = √(25 + 100) = √125 ≈ 11.18 centimet.
Bước 3: Diện tích xung xung quanh hình nón là S xung xung quanh = π * 5 * 11.18 ≈ 175.93 cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là khoảng chừng 175.93 cm^2.

Bạn đang xem: diện tích xung quanh khối nón

Hình nón là gì và đem những bộ phận nào?

Hình nón là 1 hình học tập đem lòng là 1 lối tròn trĩnh và những đường thẳng liền mạch kể từ toàn bộ những điểm bên trên lối tròn trĩnh lòng cho tới một điểm thắt chặt và cố định phía trên trục đối xứng của lòng. Hình nón bao gồm nhì bộ phận đó là lòng và xung xung quanh.
- Đáy của hình nón là 1 lối tròn trĩnh đem nửa đường kính R. Diện tích của lòng hình nón rất có thể tính bởi vì công thức: Sđ = πR², nhập bại liệt π là 1 hằng số xấp xỉ bởi vì 3.14.
- Xung xung quanh của hình nón là phần phía bên ngoài mặt phẳng hình nón. Diện tích xung xung quanh hình nón rất có thể tính bởi vì công thức: Sxq = πRl, nhập bại liệt R là nửa đường kính lòng, và l là lối sinh hình nón. Đường sinh của hình nón được xem bởi vì công thức: l = √(R² + h²), nhập bại liệt h là độ cao của hình nón.
- Tổng diện tích S của hình nón bao hàm diện tích S lòng và diện tích S xung quanh: S = Sđ + Sxq.
Về cơ bạn dạng, hình nón bao gồm nhì trở thành phần: lòng và xung xung quanh. Đáy của hình nón là 1 lối tròn trĩnh đem nửa đường kính R, còn xung xung quanh là phần phía bên ngoài mặt phẳng hình nón.

Như thế nào là là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Diện tích xung xung quanh hình nón là tổng diện tích S của toàn bộ những mặt mày mặt của hình nón. Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tất cả chúng ta rất có thể dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh hình nón (Sxungquanh) = π x nửa đường kính lòng (r) x lối sinh hình nón (l)
Trong đó:
- π là 1 hằng số xấp xỉ bởi vì 3.14
- nửa đường kính lòng (r) là phỏng nhiều năm kể từ tâm cho tới ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền lòng của hình nón
- lối sinh hình nón (l) là phỏng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón tới điểm bên trên lối viền lòng tạo nên với lối sinh một góc vuông
Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tao nên biết nửa đường kính lòng và lối sinh của hình nón. Quý Khách rất có thể nhìn thấy những vấn đề này kể từ vấn đề ví dụ hoặc kể từ những vấn đề được cung ứng.
Sau Khi có mức giá trị của nửa đường kính lòng và lối sinh, tao rất có thể vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.
Ví dụ:
Cho hình nón đem nửa đường kính lòng r = 10 và lối sinh l = 16, tao rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón theo dõi công thức sau:
Sxungquanh = 3.14 x 10 x 16 = 502.4
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón là 502.4 đơn vị chức năng diện tích S (đơn vị tuỳ nằm trong nhập đơn vị chức năng của nửa đường kính và lối sinh được sử dụng).

Như thế nào là là diện tích S xung xung quanh hình nón?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là gì?

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxung xung quanh = πrℓ, nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng hình nón và ℓ là lối sinh hình nón.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính hình nón (r) và lối sinh hình nón (ℓ).
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón bởi vì công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm tiếp tục xác lập nhập công thức này.
Ví dụ: Giả sử nửa đường kính lòng hình nón là 5 centimet và lối sinh hình nón là 10 centimet.
Step 1: Xác quyết định r = 5 centimet và ℓ = 10 centimet.
Bước 2: Tính diện tích S xung xung quanh hình nón bởi vì công thức Sxung xung quanh = πrℓ. Thay những độ quý hiếm nhập công thức này: Sxung xung quanh = π * 5 centimet * 10 centimet = 50π cm^2.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón là 50π cm^2.

Bán kính lòng hình nón đem hiệu quả thế nào cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

Bán kính lòng hình nón đem hiệu quả thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng và L là lối sinh hình nón.
1. Nếu nửa đường kính lòng tạo thêm, diện tích S xung xung quanh tiếp tục tăng theo dõi. Vì Khi nửa đường kính lòng càng rộng lớn, chu vi lòng cũng càng rộng lớn, kể từ bại liệt thực hiện tăng diện tích S xung xung quanh theo dõi công thức S = πrL.
2. Nếu nửa đường kính lòng giảm xuống, diện tích S xung xung quanh cũng thuyên giảm. Vì Khi nửa đường kính lòng nhỏ rộng lớn, chu vi lòng cũng rời, kể từ bại liệt thực hiện rời diện tích S xung xung quanh.
Vậy, nửa đường kính lòng hình nón đem tác động thẳng cho tới diện tích S xung xung quanh của chính nó.

Bán kính lòng hình nón đem hiệu quả thế nào cho tới diện tích S xung xung quanh của nó?

_HOOK_

Hình nón, Hình nón cụt, Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt - Toán 9

Xem Clip về hình nón nhằm tìm hiểu vẻ đẹp mắt khác biệt của hình học tập này. Quý Khách tiếp tục dò la hiểu về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón và vận dụng kiến thức và kỹ năng nhập những vấn đề thực tiễn. Hãy tìm hiểu sự thú vị của hình nón tức thì hôm nay!

Hình 12 - Chương 2 - Diện tích xung xung quanh của Nón tròn trĩnh xoay - Chứng minh công thức

Nếu mình muốn làm rõ rộng lớn về nón tròn trĩnh xoay và công thức tính diện tích S xung xung quanh, hãy coi Clip này ngay! Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội đơn giản và giản dị, dễ dàng nắm bắt. Hãy tìm hiểu với Shop chúng tôi tức thì bây giờ!

Chu vi lối tròn trĩnh lòng và lối sinh của hình nón đem mối quan hệ với diện tích S xung quanh?

Chu vi lối tròn trĩnh lòng (C) và lối sinh (l) của hình nón đem quan hệ với diện tích S xung xung quanh (Sx) của hình nón.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sx = π * r * l
Trong bại liệt,
- π là số Pi, có mức giá trị xấp xỉ 3.14159,
- r là nửa đường kính lòng của hình nón,
- l là lối sinh của hình nón.
Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tao nên biết nửa đường kính lòng và lối sinh.
- Bán kính lòng hình nón rất có thể tính bởi vì nửa chu vi lối tròn trĩnh lòng (C/2π). Vì vậy, tao rất có thể nhân nửa chu vi lối tròn trĩnh lòng với 2π nhằm tính nửa đường kính đáy:
r = (C/2π) * 2π = C
- Đường sinh của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng công thức lối sinh của hình trụ, này là căn bậc nhì của tổng bình phương nửa đường kính lòng và độ cao hình nón (l = √(r^2 + h^2)).
Tóm lại, nhằm tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tao nên biết chu vi lối tròn trĩnh lòng và độ cao hình nón. Sau bại liệt, tao dùng công thức Sx = π * r * l nhằm tính diện tích S xung xung quanh.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính đáy?

Để tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính lòng, tao rất có thể dùng công thức sau:
1. Tính chu vi lối tròn trĩnh lòng (C):
Chu vi lối tròn trĩnh lòng bởi vì công thức C = 2πr, nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng.
2. Tính diện tích S xung xung quanh (Sx):
Diện tích xung xung quanh hình nón bởi vì 1/2 tích của chu vi lối tròn trĩnh lòng với phỏng nhiều năm lối sinh (l), tức là Sx = 50% * C * l.
3. Tính lối sinh (l):
Đường sinh (l) của hình nón rất có thể tính bằng phương pháp dùng quyết định lý Pythagoras. Với 1/2 độ cao (h) của hình nón và nửa đường kính lòng (r), tao rất có thể tính lối sinh (l) bởi vì công thức l = √(h^2 + r^2).
Với những độ quý hiếm tiếp tục biết về nửa đường kính lòng (r), tao rất có thể vận dụng quá trình bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón Khi chỉ mất nửa đường kính đáy?

Có cách thức nào là không giống nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón ngoài công thức chu vi lối tròn trĩnh lòng và lối sinh?

Có, ở bên cạnh công thức chu vi lối tròn trĩnh lòng và lối sinh, tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón bằng phương pháp lấy diện tích S tam giác đều được tạo nên trở thành kể từ cạnh mặt mày và nửa đường kính lòng.
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng (r) và cạnh mặt mày (l) của hình nón.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác đều được tạo nên trở thành kể từ cạnh mặt mày và nửa đường kính lòng bởi vì công thức:
Diện tích tam giác = (1/2) x cạnh mặt mày x nửa đường kính lòng.
Với cách thức này, tất cả chúng ta không cần thiết phải tính chu vi của lối tròn trĩnh lòng và lối sinh.
Chẳng hạn, nếu như tất cả chúng ta biết nửa đường kính lòng là 5 và cạnh mặt mày là 8, tao rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón như sau:
Bước 1: Xác quyết định nửa đường kính lòng (r) = 5 và cạnh mặt mày (l) = 8.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác = (1/2) x 8 x 5 = đôi mươi.
Vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón nhập tình huống này là đôi mươi đơn vị chức năng diện tích S.

Toán học tập lớp 9 - Bài 2 - Diện tích xung xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt - Tiết 1

Nếu các bạn đang được học tập toán lớp 9 và quan hoài cho tới hình nón và diện tích S xung xung quanh, chớ bỏ qua Clip này! Quý Khách sẽ tiến hành cung ứng kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình nón và chỉ dẫn phương pháp tính diện tích S xung xung quanh một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt. Hãy nằm trong tìm hiểu toàn cầu toán học!

Xem thêm: cách sử dụng google drive

Có sự khác lạ gì thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Diện tích xung xung quanh của hình nón chỉ bao hàm diện tích S những mặt mày mặt của hình nón, ko bao hàm diện tích S lòng của hình nón. Diện tích xung xung quanh của hình nón được xem bởi vì công thức S xung xung quanh = π * nửa đường kính lòng * lối sinh hình nón.
Trong Khi bại liệt, diện tích S toàn cỗ của hình nón bao hàm diện tích S những mặt mày mặt cùng theo với diện tích S lòng của hình nón. Diện tích toàn cỗ của hình nón được xem bởi vì công thức S toàn cỗ = diện tích S xung xung quanh + diện tích S lòng = π * nửa đường kính lòng * (bán kính lòng + lối sinh hình nón).
Do bại liệt, sự khác lạ thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón là diện tích S lòng của hình nón.

Có sự khác lạ gì thân thuộc diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn cỗ của hình nón?

Hình nón rất cần phải đem những ĐK gì nhằm tính diện tích S xung quanh?

Để tính diện tích S xung xung quanh của hình nón, tất cả chúng ta nên biết những thông số kỹ thuật sau:
1. Bán kính lòng hình nón (r): Đây là phỏng nhiều năm kể từ trung tâm lòng cho tới ngẫu nhiên điểm bên trên lối viền lòng.
2. Chiều cao của hình nón (h): Đây là phỏng nhiều năm kể từ đỉnh của hình nón cho tới mặt mày phẳng phiu lòng.
Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là:
Sxung xung quanh = π * r * l
Trong đó:
- π (pi) là 1 hằng số xấp xỉ bởi vì 3.14159.
- l (đường sinh hình nón) là phỏng nhiều năm của lối độc nhất kể từ đỉnh của hình nón cho tới ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền lòng. Đường sinh được xem bằng phương pháp dùng Pytago: l = √(r^2 + h^2).
Với những độ quý hiếm r và h tiếp tục biết, tất cả chúng ta chỉ việc thay cho nhập công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

_HOOK_

Diện tích xung xung quanh hình nón đem tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Diện tích xung xung quanh của hình nón đem tương quan cho tới thể tích của chính nó tuy nhiên ko nên là thể tích của chính nó. Diện tích xung xung quanh của hình nón là tổng diện tích S của mặt phẳng cạnh mặt mày và lòng của hình nón. Thể tích của hình nón là lượng không khí nhưng mà hình nón cướp, được xem bởi vì công thức V = 1/3 πr²h, nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng của hình nón và h là độ cao của hình nón. Vì vậy, diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại tương quan thẳng cho tới thể tích của chính nó.

Diện tích xung xung quanh hình nón đem tương quan cho tới thể tích của chính nó không?

Hình Nón (Toán 12) - Phần 1/3: Tính Diện Tích và Thể Tích Nón | Thầy Nguyễn Phan Tiến

Bạn đang được học tập toán 12 và cần thiết làm rõ về hình nón, diện tích S và thể tích? Video này sẽ hỗ trợ bạn! Quý Khách sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể về phong thái tính diện tích S và thể tích nón, và vận dụng kiến thức và kỹ năng nhập những vấn đề thực tiễn. Hãy coi tức thì nhằm tăng vững vàng kiến thức và kỹ năng của mình!

Có thể tính diện tích S xung xung quanh hoặc thể tích hình nón Khi chỉ biết độ cao và nửa đường kính đáy?

Có thể tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình nón Khi chỉ biết độ cao và nửa đường kính lòng. Dưới đó là phương pháp tính chi tiết:
1. Tính diện tích S xung xung quanh (Sxq) của hình nón:
- sít dụng công thức: Sxq = π * nửa đường kính lòng * lối sinh.
- Trong đó:
- π (pi) là 1 hằng số ngay sát bởi vì 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân tách mang đến 2.
- Đường sinh là 1 cạnh của tam giác vuông cân nặng nhập hình nón, rất có thể tính bởi vì căn bậc nhì của số huyền = nửa đường kính đáy^2 + chiều cao^2.

2. Tính thể tích (V) của hình nón:
- sít dụng công thức: V = (1/3) * π * nửa đường kính đáy^2 * độ cao.
- Trong đó:
- π (pi) cũng là 1 hằng số ngay sát bởi vì 3.14.
- Bán kính lòng là 2 lần bán kính của lòng hình nón phân tách mang đến 2.
- Chiều cao là đoạn trực tiếp liên kết đỉnh hình nón với mặt mày lòng.
Đơn vị diện tích S và thể tích nên được ứng với những đơn vị chức năng dùng làm đo nửa đường kính lòng và độ cao.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là Sxungquanh = πrL, nhập bại liệt r là nửa đường kính lòng hình nón và L là lối sinh hình nón.
Ưu điểm của công thức này là đơn giản và giản dị và dễ dàng nắm bắt. bằng phẳng cơ hội vận dụng công thức này, tất cả chúng ta rất có thể đo lường diện tích S xung xung quanh hình nón một cơ hội nhanh gọn lẹ và đúng mực.
Công thức còn rất có thể được phần mềm trong vô số nhiều nghành nghề không giống nhau, bao gồm:
1. Architecture: Công thức này rất có thể được dùng nhằm tính diện tích S xung xung quanh những rường cột, hình nón nhập phong cách thiết kế. Vấn đề này canh ty phong cách thiết kế sư đo lường được diện tích S tô, vật tư cần dùng và canh ty xác lập được độ cao thấp đúng mực của những hình nón.
2. Manufacturing: Trong ngành công nghiệp, công thức này rất có thể được vận dụng nhằm đo lường diện tích S mặt phẳng những vật thể hình nón. Vấn đề này tương hỗ quy trình thực hiện hình mẫu, gia công, hoặc đo lường vật tư quan trọng.
3. Geometry: Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là 1 ví dụ ví dụ nhập hình học tập không khí. Nó canh ty học viên và SV làm rõ rộng lớn về đặc điểm của hình nón và phương pháp tính toán diện tích S của chính nó.
4. Real-life applications: Công thức này rất có thể được phần mềm nhập thực tiễn nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố tương quan cho tới hình nón như đo lường diện tích S mặt mày sau của một tượng nón, diện tích S xung xung quanh một nón rời bởi vì một phía phẳng phiu, hoặc diện tích S xung xung quanh một gò núi đem hình dạng nón.
Tóm lại, công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón là 1 dụng cụ hữu ích và phần mềm rộng thoải mái trong vô số nhiều nghành nghề.

Ưu điểm và phần mềm của công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Một ví dụ ví dụ về phong thái tính diện tích S xung xung quanh hình nón.

Để tính diện tích S xung xung quanh của một hình nón, tao tiếp tục dùng công thức sau:
Diện tích xung xung quanh = π x nửa đường kính lòng x lối sinh
Ví dụ, fake sử tao mang trong mình 1 hình nón với nửa đường kính lòng là 3cm và lối sinh là 4cm. Ta tiếp tục vận dụng công thức bên trên nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
Bước 1: Xác định vị trị mang đến nửa đường kính lòng và lối sinh.
- Bán kính lòng (r) = 3cm
- Đường sinh (l) = 4cm
Bước 2: sít dụng công thức nhằm tính diện tích S xung xung quanh.
- Diện tích xung xung quanh (A) = π x r x l
Bước 3: Thay nhập độ quý hiếm của r và l.
- A = π x 3cm x 4cm
Bước 4: Tính toán độ quý hiếm.
- A = 3.14 x 3cm x 4cm
- A = 37.68 cm²
Vậy, diện tích S xung xung quanh của hình nón nhập ví dụ này là 37.68 cm².

Có cách thức nào là nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

Có, tất cả chúng ta rất có thể tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng bởi vì cách thức sau đây:
1. Tìm chu vi của lối tròn trĩnh đỉnh của hình nón không tồn tại lòng. Đường tròn trĩnh này là lối tròn trĩnh được tạo nên bởi vì đỉnh và một điểm bên trên lối viền của lòng hình nón. Gọi chu vi này là C.
2. Tính lối sinh của hình nón không tồn tại lòng. Đường sinh là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của lối viền lòng của hình nón. Gọi lối sinh là l.
3. sít dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón: S = 50% * C * l.
Ví dụ:
Giả sử tao mang trong mình 1 hình nón không tồn tại lòng với chu vi của lối tròn trĩnh đỉnh là 10cm và lối sinh là 6cm.
1. Chu vi của lối tròn trĩnh đỉnh C = 10cm.
2. Đặt lối sinh l = 6cm.
3. Tính diện tích S xung xung quanh hình nón bởi vì công thức: S = 50% * 10cm * 6cm = 30cm^2.
Vậy diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại lòng là 30cm^2.

Xem thêm: mùi hương em nồng say

Có cách thức nào là nhằm tính diện tích S xung xung quanh hình nón không tồn tại đáy?

_HOOK_

MÔN TOÁN HỌC - LỚP 9 | HÌNH NÓN. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH | 9H15 NGÀY 19.05.2020 | HANOITV

Môn Toán Học lớp 9 cung ứng kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về hình nón và diện tích S xung xung quanh. Video này tiếp tục khiến cho bạn tóm được công thức tính diện tích S và vận dụng nhập những vấn đề thực tiễn. Đừng bỏ qua thời cơ giao lưu và học hỏi và tìm hiểu toán học tập nằm trong bọn chúng tôi!