diện tích lục giác đều

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: diện tích lục giác đều

Hình lục giác là 1 nhiều giác đem sáu mặt mũi và sáu góc. Hình lục giác đều phải có sáu mặt mũi và sáu góc đều bằng nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không đồng đều. Nếu mình muốn biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo công việc tại đây.

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S hình lục giác lúc biết chiều nhiều năm cạnh mặt mũi. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó bắt nguồn từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích S hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 vô cơ s là chừng nhiều năm một cạnh.[1]

 2. 2

  Xác quyết định chừng nhiều năm một cạnh. Nếu các bạn đang được biết chừng nhiều năm một cạnh, đơn giản và giản dị các bạn chỉ việc viết lách nó ra; vô tình huống này, chừng nhiều năm cạnh mặt mũi là 9 centimet. Nếu các bạn ko biết chừng nhiều năm của cạnh tuy nhiên biết chiều nhiều năm chu vi hoặc đàng trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), các bạn vẫn hoàn toàn có thể mò mẫm rời khỏi chiều nhiều năm cạnh mặt mũi của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu các bạn biết chu vi, các bạn chỉ việc phân tách nó mang đến 6 và để được chừng nhiều năm cạnh mặt mũi. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm chu vi là 54 centimet, hãy phân tách nó mang đến 6 và để được 9 centimet, đó là chiều nhiều năm cạnh mặt mũi.
  • Nếu các bạn chỉ biết đàng trung đoạn, chúng ta có thể mò mẫm chiều nhiều năm cạnh mặt mũi bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhì. Lý tự là đàng trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 nhưng mà nó dẫn đến. Ví dụ, nếu như đàng trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều nhiều năm cạnh mặt mũi là 10 * 2, hoặc đôi mươi.
 3. 3

  Thay độ quý hiếm chiều nhiều năm cạnh mặt mũi vô vào công thức. Vì các bạn hiểu được chiều nhiều năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 vô công thức ban sơ. Kết ngược như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. 4

  Rút gọn gàng đáp án. Tìm độ quý hiếm của phương trình và viết lách đáp án thông qua số. Vì các bạn đang được phát biểu cho tới diện tích S, các bạn cần nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích lục giác đều lúc biết trung đoạn. Công thức đơn giản và giản dị là Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. 2

  Viết rời khỏi chiều nhiều năm trung đoạn. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. 3

  Sử dụng trung đoạn nhằm mò mẫm chu vi. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mũi của lục giác, nó tạo nên trở thành một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mũi tam giác 30-60-90 đem tỷ trọng là x-x√3-2x, vô cơ chiều nhiều năm cạnh cụt đối lập góc 30 chừng được thay mặt vì chưng x, chiều nhiều năm cạnh nhiều năm đối lập góc 60 chừng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được thay mặt vì chưng x√3. Do cơ, thay cho chiều nhiều năm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó vô vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình mò mẫm x, các bạn đang được tính được chiều nhiều năm cạnh cụt của tam giác là 5. Vì nó vì chưng nửa chiều nhiều năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 và để được chiều nhiều năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ các bạn đang được biết chiều nhiều năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm mò mẫm chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. 4

  Thay toàn bộ những chỉ số đang được biết vô vào công thức. Phần khó khăn nhất là mò mẫm chu vi. Giờ toàn bộ việc các bạn cần thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi vô công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = một nửa x 60 centimet x 5√3 cm
 5. 5

  Rút gọn gàng đáp án. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu hóa được lốt căn thoát ra khỏi phương trình. Hãy ghi nhớ dùng đơn vị chức năng vuông ở sản phẩm sau cuối.

  Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 5

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê những tọa chừng x và hắn của toàn bộ những đỉnh. Nếu các bạn biết những đỉnh của lục giác, điều thứ nhất bạn phải thực hiện là tạo nên một biểu đồ dùng đem nhì cột và bảy mặt hàng. Mỗi mặt hàng tiếp tục ghi theo dõi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa chừng x và hắn của những điểm cơ. Ghi tọa chừng x và hắn của Điểm A ở ở bên phải của điểm A, tọa chừng x và hắn của Điểm B ở ở bên phải của Điểm B, và cứ vì vậy. Ghi lại tọa chừng của điểm thứ nhất ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử các bạn đem những điểm sau, ở format (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. 2

  Nhân tọa chừng x của từng điểm với tọa chừng hắn của điểm tiếp theo sau. Ghi sản phẩm vô ở bên phải của biểu đồ dùng. Sau cơ, với mọi sản phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. 3

  Nhân tọa chừng hắn của từng điểm với tọa chừng x của điểm tiếp theo sau. Sau Lúc nhân toàn bộ những tọa chừng này, các bạn hãy với mọi sản phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + đôi mươi + 28 = 221
 4. 4

  Trừ tổng của tập thể nhóm tọa chừng loại nhất mang đến tổng của tập thể nhóm tọa chừng loại nhì. Chỉ cần thiết trừ 125 mang đến 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của sản phẩm trên: 96. Diện tích chỉ hoàn toàn có thể là số dương.

 5. 5

  Chia hiệu bên trên mang đến nhì. Chỉ cần thiết phân tách 96 mang đến 2 và các bạn sẽ đem diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên viết lách đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án sau cuối là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm diện tích S của hình lục giác đều bị khuyết một tam giác. Nếu hình lục giác đều của người sử dụng bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều thứ nhất bạn phải thực hiện là mò mẫm diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó vẹn tuyền. Sau cơ, đơn giản và giản dị là mò mẫm diện tích S của phần tam giác trống trải hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang đến diện tích S của phần khuyết cơ. Kết ngược tạo ra được xem là diện tích S của hình lục giác không đồng đều sót lại.

  • Ví dụ, nếu khách hàng tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , đơn giản và giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang đến diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu các bạn biết hình lục giác bị khuyết đúng là một tam giác, các bạn cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì thế hình lục giác này rung rinh 5 vô 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhì hình tam giác, chúng ta có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ vì vậy.
 2. 2

  Chia hình lục giác không đồng đều trở thành những hình tam giác. quý khách hàng hoàn toàn có thể thấy rằng hình lục giác không đồng đều thực sự bao hàm tư hình tam giác đem hình dạng không giống nhau. Để mò mẫm diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải mò mẫm diện tích S của từng tam giác riêng rẽ lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để mò mẫm diện tích S của một tam giác tùy nằm trong vô vấn đề nhưng mà các bạn đem.

 3. 3

  Tìm những hình dạng không giống vô hình lục giác không đồng đều. Nếu các bạn ko thể phân tách hình lục giác trở thành một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta có thể phân tách nó trở thành những hình không giống ko -- hoàn toàn có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi các bạn đang được xác lập được những hình, chỉ việc mò mẫm diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau và để được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  Xem thêm: đề thi toán học kì 1 lớp 3

  • Có một mô hình lục giác không đồng đều bao hàm nhì hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, tương tự như tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong sản phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này và đã được phát âm 234.511 thứ tự.

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?