de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Với cỗ 10 Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối trí thức và thuế tầm kể từ đề thi đua Toán lớp 3 của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng cỗ đề thi đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt sản phẩm cao trong những bài xích thi đua Học kì 2 Toán lớp 3.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 2 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Toán lớp 3 Cuối Học kì 2 Kết nối trí thức phiên bản word đem câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được phát âm là:

A. Mười lăm

B. Một năm

C. Bốn

D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 thực hiện tròn trặn cho tới chữ số hàng trăm tao được số:

A. 3 050

B. 3 040

C. 3 000

D. 3 100

Quảng cáo

Câu 3.Tính diện tích S hình chữ nhật có tính lâu năm những cạnh được mang đến nhập hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 9 cm

B. 18 cm

C. 9 cm2

D. 18 cm2

Câu 4. Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 5 m, chiều lâu năm cấp 9 lượt chiều rộng lớn. Diện tích của hình chữ nhật bại là:

A. 14 m2

B. 50 m2

C. 225 m2

D. 100 m2

Câu 5. Tháng này tại đây đem 31 ngày?

A. Tháng 2

B. Tháng 4

C. Tháng 9

D. Tháng 12

Quảng cáo

Câu 6. Khả năng này tại đây không thể xẩy ra Lúc gieo một con cái xúc xắc một lần

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. Mặt 1 chấm xuất hiện

B. Mặt 7 chấm xuất hiện

C. Mặt 3 chấm xuất hiện

D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam đem nhị tờ chi phí đem mệnh giá bán 10 000 đồng lên đường mua sắm cây bút chì. quý khách hàng mua sắm không còn 15 000. quý khách hàng Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 2 000 đồng

D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm bộ phận chưa chắc chắn trong những phép tắc tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Quảng cáo

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới đó là báo giá được niêm yết ở một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở dù ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan sát bảng số liệu tổng hợp và vấn đáp câu hỏi:

a) Sản phẩm này có mức giá vướng nhất? Sản phẩm này có mức giá rẻ rúng nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa từng nào kiểu cây bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa đem 4 quần thể nuôi gà, từng quần thể có tầm khoảng 1 500 con cái. Hôm ni, sau khoản thời gian cung cấp lên đường một trong những gà thì nông trại của chưng sót lại 2800 con cái. Hỏi chưng Hòa tiếp tục cung cấp lên đường từng nào con cái gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Với 100 000 đồng em hãy lựa lựa chọn những dụng cụ tiếp sau đây nhằm rất có thể mua sắm được rất nhiều loại nhất.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Câu 1.

Đáp án chính là: C

Số IV được phát âm là: Bốn.

Câu 2.

Đáp án chính là: A

Để thực hiện tròn trặn số 3 048 cho tới chữ số hàng trăm tao xét chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

Số 3 048 đem chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 8. Mà 8 > 5 nên tao thực hiện tròn trặn lên.

Ta được số 3 050.

Câu 3.

Đáp án chính là: D

Diện tích hình chữ nhật bại là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Câu 4.

Đáp án chính là: C

Chiều lâu năm miếng vườn hình chữ nhật là:

5 × 9 = 45 (m2)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2

Câu 5.

Đáp án chính là: D

Các mon đem 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.

Các mon đem 30 ngày là: 2, 4, 6, 9, 11.

Câu 6.

Đáp án chính là: B

Vì con cái xúc xắc ko xuất hiện 7 chấm nên ko thể xuất hiện tại mặt mũi 7 chấm.

Câu 7.

Đáp án chính là: B

Số chi phí Nam mang theo là:

10 000 × 2 = trăng tròn 000 (đồng)

Nam còn quá số chi phí là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.

Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở dù ly có mức giá vướng nhất.

Bút chì có mức giá rẻ rúng nhất.

b) Với 50 000 đồng rất có thể mua sắm tối đa số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai mua sắm 3 thành phầm không còn vừa vặn tròn trặn trăng tròn 000 đồng. Những tài năng rất có thể xẩy ra là:

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút mực, 1 cái cây bút chì, 1 quyển vở dù ly.

- Mai tiếp tục mua sắm 2 cái cây bút mực, 1 kiểu thước kẻ.

- Mai tiếp tục mua sắm 1 cái cây bút chì, 2 kiểu thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu nông trại của chưng Hòa đem số gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa tiếp tục cung cấp lên đường số gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con cái.

Câu 13.

- Em rất có thể tìm mua 1 xe hơi đồ vật đùa, 1 khối rubik và một hộp sáp màu sắc. Tổng số chi phí mua sắm tía loại dụng cụ bại là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi đua Học kì 2 – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, đối chiếu những số nhập phạm vi 100 000. Nhân (chia) số đem 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Làm tròn trặn số. Làm thân quen với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu 1 điều riêng biệt câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích S, đo thời hạn, đo lượng, đo thể tích. Tiền nước ta.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông vắn. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật, hình vuông vắn.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố tổng hợp và phần trăm.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Minh đem 5 tờ chi phí mệnh giá bán trăng tròn 000 đồng. Số chi phí Minh đem là:

A. 25 000 đồng

B. 50 000 đồng

C. 100 000 đồng

D. 150 000 đồng

Câu 2. Trong vỏ hộp có một trái khoáy bóng xanh lơ, 1 trái khoáy bóng bại, 1 trái khoáy bóng vàng. Khi lấy một trái khoáy bóng kể từ nhập cái vỏ hộp thì đem bao nhiêu tài năng xảy ra:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3.“2 giờ = .... phút”. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 60

B. 180

C. 90

D. 120

Câu 4.Phép phân tách này tiếp sau đây đem số dư là 1

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 15 247 : 5

B. 23 016 : 4

C. 12 364 : 3

D. 58 110 : 9

Câu 5. Ngày 6 mon 6 năm 2022 là Thứ Hai. Vậy Thứ Hai tiếp theo sau của mon 6 vào trong ngày nào?

A. Ngày 10

B. Ngày 11

C. Ngày 12

D. Ngày 13

Câu 6. Số bao gồm 2 chục ngàn, 3 ngàn, 8 trăm, 5 chục và nhị đơn vị chức năng viết lách là:

Xem thêm: soạn bài số phận con người

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 7. Chu vi tam giác ABC là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 15 cm

B. 10 cm

C. 12 cm

D. 13 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Cho số cây cỏ được của một quận nhập trong thời hạn 2019; 2020; 2021 theo thứ tự là: 1 234 cây, 2 134 cây, 2 132 cây.

a) Điền số phù hợp nhập vị trí trống trải nhằm hoàn mỹ bảng sau:

Năm

2019

2020

2021

Số cây

...............

...............

..............

b) Tính tổng số km của quận bại trồng được nhập 3 năm 2019, 2020, 2021.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

12 479 + 58 371

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

54 679 – 36 198

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

27 061 × 3

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

52 764 : 4

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 24368 + 15336 : 3

= ....................................

= ....................................

b) 2 × 45000 : 9

= ....................................

= ....................................

Câu 11. Điền vệt >, <, = phù hợp nhập vị trí trống:

5 257 ...... 52 657

78 382 .............. 9 991

8 712 ............. 60 995

7 271 ........... 2 612

7 875 ...........7 890

Câu 12. Giải toán

Hôm qua quýt chưng Tâm thu hoạch được 13 500 kilogam nhãn, thời điểm ngày hôm nay thu hoạch được thấp hơn ngày hôm qua 700 kilogam. Hỏi cả nhị ngày chưng Tâm thu hoạch được từng nào ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13.

Hôm ni Mai và chúng ta vào trong 1 siêu thị cung cấp kem. Mỗi người nhập group của Mai gọi một ly kem. Dưới đó là bảng tổng hợp những loại kem nhưng mà group các bạn của Mai tiếp tục gọi:

Loại kem

Vị dâu

Vị vani

Vị socola

Số lượng (cốc)

2

1

3

Mỗi ly kem giá bán 15 000 đồng, thời điểm ngày hôm nay siêu thị đem lịch trình khuyến mại “mua 5 tặng 1”. Tổng số chi phí group các bạn của Mai cần thiết trả là ................... đồng.

Mai gọi kem vị vani tuy nhiên tiếp tục lấy sai ly kem vị không giống. Khả năng xẩy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 phát âm là:

A. Ba mươi sáu ngàn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Ba mươi sáu ngàn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Ba sáu năm 2 năm.

D. Ba mươi sáu ngàn năm 2 năm.

Câu 2. Chữ số 7 nhập số 54 766 có mức giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. Làm tròn trặn số 83 240 cho tới hàng trăm ngàn tao được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số ngay lập tức trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. trăng tròn 001

Câu 5. Tháng này tại đây đem 30 ngày?

A. Tháng Năm

B. Tháng Mười hai

C. Tháng Ba

D. Tháng Sáu

Câu 6. Giá trị của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. trăng tròn 000

B. 18 233

C. trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật đem chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 centimet là:

A. 40 cm

B. trăng tròn cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – trăng tròn 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. mm

5 l = ……. ml

5 kilogam = …….. g

4 km = ……. m

2 000 g = ………. kg

7 00 centimet = ……… m

Câu 11.Số?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước Khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham lam quan tiền. Do tác động của dịch Covid – 19, mon này khách hàng tham lam quan tiền tiếp tục giảm sút 3 lượt đối với mon trước. Hỏi con số khách hàng cho tới tham lam quan tiền Khu di tích lịch sử nhập cả nhị mon là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ mua sắm trứng không còn trăng tròn 000 đồng và đem mang đến cô cung cấp trứng tờ 1000 đồng. Cô cung cấp trứng trả lại u 4 tờ chi phí. Khả năng rất có thể xẩy ra là:

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ 5 000 đồng, ….. tờ trăng tròn 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u …... tờ trăng tròn 000 đồng.

- Cô cung cấp trứng trả lại u ...… tờ 10 000 đồng và …... tờ 50 000 đồng

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số 16 nhập số La Mã được viết lách là:

A. VI

B. XIV

C. XVI

D. VIX

Câu 2. Cho mặt hàng số: 76 521; 32 362; 76 009; 7 219. Số lớn số 1 nhập mặt hàng số mặt mũi là:

A. 76 521

B. 32 362

C. 76 009

D. 7 219

Câu 3. Phát biểu chính là:

A. Các mặt mũi của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B. Các mặt mũi của khối vỏ hộp chữ nhật đều là hình vuông vắn.

C. Các cạnh của khối vỏ hộp chữ nhật có tính lâu năm đều bằng nhau.

D. Khối vỏ hộp chữ nhật và khối lập phương đem số đỉnh, số cạnh và số mặt phẳng nhau.

Câu 4. Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 5 phút

C. 9h 42 phút

C. 10 giờ 8 phút.

Câu 5.May 2 cỗ ăn mặc quần áo không còn 6m vải vóc. Hỏi đem 12 mét vải vóc thì may được bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo như thế?

A. 2 bộ

B. 3 bộ

C. 4 bộ

D. 36 bộ

Câu 6. Hôm ni là ngày 28 mon 10 năm 2022. Còn một tuần lễ nữa là cho tới sinh nhật tròn trặn 8 tuổi tác của Mai. Vậy tháng ngày năm sinh của Mai là:

A. Ngày 4 mon 11 năm 2014

B. Ngày 5 mon 11 năm 2014

C. Ngày 5 mon 11 năm 2013

D. Ngày 4 mon 11 năm năm ngoái.

Câu 7. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 14 cm2

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 10 cm2

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

23 142 × 3

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

40 257 : 5

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

26 195 + 1 607

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

36 519 + 24 366

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Câu 9. Tìm bộ phận chưa chắc chắn nhập phép tắc tính sau:

180 cm2 + ……. cm2 = 330 cm2

…. cm2 : 5 = 45 cm2

2 679 kilogam - …… kilogam = 1 473 kg

…… ml × 3 = 78 ml

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

a) Chu vi hình tam giác ABC vì chưng 13 centimet. Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

b) Chu vi hình tam giác ACD vì chưng 15 centimet.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

c) Tổng chu vi của những hình tam giác ABC và ACD vì chưng chu vi hình tứ giác ABCD.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

d) Chu vi hình tứ giác ABCD vì chưng 18 centimet.Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Câu 11. Nối độ quý hiếm phù hợp ứng với từng biểu thức

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Câu 12. Giải toán

Một siêu thị đem 2 340 kilogam gạo, sau khoản thời gian cung cấp thì số gạo giảm sút 3 lượt. Hỏi siêu thị bại sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mai bê khay đem 4 kiểu bánh: 3 bánh chuối và 1 bánh khoai. Việt nhắm đôi mắt lấy 2 kiểu bánh bên trên khay.

a) Việt ….. lấy được 2 bánh chuối

b) Việt ………. lấy được một bánh chuối và 1 bánh khoai.

c) Việt …….. thể lấy được 2 bánh khoai.

d) Việt …….. lấy được một bánh ngô.

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung đem nhập cỗ Đề thi đua Toán lớp 3 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô vui mừng lòng coi thử:

Xem thử

Xem tăng đề thi đua Toán lớp 3 Kết nối trí thức hoặc khác:

  • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Đã đem câu nói. giải bài xích luyện lớp 3 sách mới:

  • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tổng hợp kiến thức toán 8

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 3 những môn học