đề thi toán lớp 1 học kì 2Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1, phần bên dưới đó là cỗ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 đem đáp án, tinh lọc của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối kì 2 này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích đua môn Toán lớp 1.

Top 50 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ đề đua Toán lớp 1 Cuối Học kì 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word đem câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 1 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra đem đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • 4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời tạo ra năm 2023 đem yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 (cả thân phụ sách)

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 1 Cánh diều

  Xem chi tiết

Quảng cáo

Xem demo Đề HK2 Toán 1 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 1 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 1 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số lớn số 1 đem nhị chữ số là:

A. 10                        B. 90

C. 99                        D. 98

Câu 2. Trong những số 54, 67, 73, 38 số nhỏ rộng lớn 50 là:

A. 54                        B. 67

C. 73                        D. 38

Quảng cáo

Câu 3. Trong một tuần, nếu như ngày 01/05 là loại Hai thì ngày 6 mon 5 là:

A. Thứ Ba                B. Thứ Năm

C. Thứ Bảy                D. Chủ Nhật

Câu 4. Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 2 chục ghi chép là:

A. 32                        B. 12

C. 20                        D. 23

Câu 5. Trong bảng những số từ là 1 cho tới 100, số đứng trước số nhỏ nhất đem nhị chữ số kiểu như nhau là:

A. 10                        B. 9

C. 11                        D. 12

Câu 6. Số?

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 78                        B. 70

C. 80                        D. 79

Câu 7. Mẹ đi ra vườn hái được 66 ngược cam và chanh, nhập tê liệt đem 23 ngược chanh. Vậy u hái được số ngược cam là:

A. 89 ngược cam               B. 43 ngược cam

C. 66 ngược cam               D. 78 ngược cam

Câu 8. Một sợi dây rất dài 46 centimet. Hà rời cút 22 centimet. Sợi chạc còn sót lại của Hà dài:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 66 cm                  B. 24 cm

C. 43 cm                  D. 34 cm

II. Phần tự động luận

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

22 + 33

……..

……..

……..

31 + 65

……..

……..

……..

87 – 36 

……..

……..

……..

68 – 53

……..

……..

……..

89 – 59

……..

……..

……..

Câu 10. Số ?

61 + 7 = …

77 – 3 … = 43

… + 12 = 45

34 + 23 – 37 = …

65 – 10 + 32 = …

Câu 11. Cho những số: 47, 32, 83, 91

a) Viết những số theo gót trật tự rời dần: ……

b) Số lớn số 1 là: …….  Số nhỏ nhắn nhất là: …....

Câu 12. Lớp 1A đem 37 chúng ta, nhập tê liệt đem 22 chúng ta phái nam. Hỏi lớp 1A đem từng nào chúng ta nữ?

a) Viết phép tắc tính quí hợp:

………..............................................

b) Trả lời:

………..............................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “Ba mươi hai” được ghi chép là:

Câu 2: Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3: Từ 11 cho tới 34 đem từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5: Độ nhiều năm của cái băng theo gót đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

A. 3cm

B. 4cm

Xem thêm: bài tập toán lớp 1 kì 2

C. 5cm

D. 6cm

II. Phần tự động luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7: Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 8: Vẽ tăng kim nhiều năm và kim phút nhập đồng hồ đeo tay nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập đem 12 chúng ta học viên phái nữ và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập đem toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10: Điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây đem … hình tròn trụ.

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Bộ Đề đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 1 Kết nối học thức năm 2023 vận tải nhiều nhất

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đúng:

a) Số “mười hai” được ghi chép là:

b) Trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ nhắn nhất là số:

Câu 2: Viết số không đủ nhập khu vực chấm:

a) Số … là số lớn số 1 đem nhị chữ số.

b) Số … là số tròn trặn chục nhỏ nhắn nhất đem nhị chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch tiếp sau đây và điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hôm ni là loại …. ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh vết “X” nhập vật cao hơn nữa trong những hình bên dưới đây:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Câu 6: Điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Đồng hồ nước bên trên chỉ …. giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

4 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Kết nối tri thức

Hình bên trên đem … hình lập phương.

II. Phần tự động luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: Cho những số 73, 19, 24, 55:

a) Tìm số lớn số 1, mò mẫm số nhỏ nhắn nhất?

b) Sắp xếp những số theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 10: Viết phép tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa đem 15 con cái tem. quý khách Hùng đem trăng tròn con cái tem. Hỏi nhị chúng ta đem toàn bộ từng nào con cái tem?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 1

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được ghi chép là:

Câu 2: Trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn số 1 là số:

Câu 3: Số ngay lập tức sau của số 29 là số:

Câu 4: Nhìn nhập tờ lịch, ngày hôm nay là ngày:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. Thứ tư, ngày 12

B. Thứ nhị, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Thứ nhị, ngày 15

Câu 5: Hình tiếp sau đây đem từng nào hình tròn?

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần tự động luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

20 + trăng tròn + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết <, >, = nhập khu vực chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số phù hợp nhập dù rỗng tuếch (theo mẫu):

Mẫu:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3:

a) Hình mặt mày có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

b) Điền số phù hợp nhập khu vực chấm:

5 Đề đua Học kì 2 Toán lớp một năm 2023 vận tải tối đa | Chân trời sáng sủa tạo

Bút dạ có tính nhiều năm vì chưng ….cm.

Bài 4: Viết phép tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Hoa đem 10 ngược táo. quý khách Hà đem 15 ngược táo. Hai chúng ta đem toàn bộ từng nào ngược táo?

Xem tăng những đề đua Toán lớp 1 đem đáp án hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 1

 • Bộ Đề đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 (30 đề)

 • Top 50 Đề đua Học kì 1 Toán lớp 1 đem đáp án

 • Đề đua môn Toán lớp 1 Học kì một năm 2023 đem đáp án (50 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 1 Giữa kì 2

 • Bộ Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 1 (30 đề)

 • Ôn hè Toán lớp 1 lên lớp 2

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 công tác sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.