đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2Đề ganh đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Để học tập chất lượng tốt Tin học tập lớp 5, phần bên dưới đấy là Top 5 Đề ganh đua Học kì 2 Tin học tập lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án. quý khách hàng nhập thương hiệu đề kiểm tra nhằm theo gót dõi cụ thể đề đánh giá Tin học tập 5 và phần đáp án ứng.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Quảng cáo

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh đích thị muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong nhập ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 2. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 45 LABEL “The gioi Logo”

D. RT 45 LABEL “The gioi Logo”

Câu 3. Em nên lựa chọn đáp án phù hợp nhằm triển khai xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

Quảng cáo

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, kết thúc.

C. To, kết thúc, fd.     D. To, fd, kết thúc.

Câu 4. Một chúng ta học viên mong muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài xích thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta ê chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài xích thơ. Phát biểu này tại đây phân tích và lý giải đích thị về hiện tượng lạ này?

   Đêm ni Bác ngồi đó

   Đêm ni Bác ko ngủ

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

   Vì một lẽ thông thường tình

   Bác là Sài Gòn.

A. Không thể chèn hình họa nhập thân mật nội dung bài xích thơ.

B. Hình hình họa quá đồ sộ nên ko chèn được nhập thân mật nội dung bài xích thơ.

C. Hình hình họa quá nhỏ nên ko chèn được nhập thân mật nội dung bài xích thơ.

D. Không bịa đặt con cái trỏ biên soạn thảo nhập thân mật nội dung bài xích thơ rồi mới nhất chèn hình họa.

Câu 5. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Quảng cáo

Tên bài xích hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái khoáy.

B. Căn trực tiếp lề nên.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân mật.

Câu 6. Lệnh này tại đây dùng để làm thay cho thay đổi color đường nét vẽ nhập LOGO?

A. Setpencolor n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 7. Lệnh tại đây mang đến thành phẩm là hình gì : FD 100 BK đôi mươi REPEAT 4[FD đôi mươi RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 8. Điền nhập địa điểm rỗng nhằm vẽ hình lục giác nhập LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn theo gót kiểu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

CHÚ NHỆN CHƠI ĐU

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh vẫn học tập nhập ứng dụng Logo muốn tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 1) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C B D B A D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

Quảng cáo

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đích thị được 0.5 đ

3. Chọn đích thị phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình tam giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình tam giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh đích thị muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhlucgiac nhập ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac”

B. Edit hinhlucgiac

C. Edit “hinhlucgiac

D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài xích thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái khoáy.

B. Căn trực tiếp lề nên.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân mật.

Câu 3. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Lệnh tại đây mang đến thành phẩm là hình gì : REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Hình vuông     D. Hình tam giác

Câu 5. Hãy cho thấy thêm bảng tiếp sau đây sở hữu từng nào sản phẩm, từng nào cột ?

Tên bài xích hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo

A. 3 sản phẩm 4 cột    B. 4 sản phẩm 3 cột

C. 3 cột 3 hàng    D. 4 cột 4 hàng

Câu 6. Điền nhập địa điểm rỗng nhằm vẽ hình ngũ giác nhập LOGO: Repeat ...[FD 100 RT ...]

A. 5 và 360/5     B. 6 và 6

C. 6 và 360/6     D. 6 và 360

Câu 7. Trong Word em sử dụng tổng hợp phím này nhằm lưu văn bản?

A. Ctrl + S     B. Ctrl + L

C. Ctrl + R     D. Ctrl + Z

Câu 8. Trong ứng dụng Word, nhằm chèn hình có trước nhập ứng dụng Word, em triển khai thao tác sau:

A. Nháy con chuột nhập Menu Insert\ Picture\Clip Art

B. Nháy con chuột nhập Menu Insert\ Picture\WordArt

C. Nháy con chuột nhập Menu Insert\ Picture\From File

D. Nháy con chuột nhập Menu Table\ Delete\ Columns

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Hãy biên soạn thảo và trình diễn theo gót kiểu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 2. (3 điểm) Sử dụng những mệnh lệnh vẫn học tập nhập ứng dụng Logo muốn tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 2) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A D C C A A C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đích thị được 0.5 đ

3. Chọn đích thị phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình vuông vắn được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình vuông vắn được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh đích thị muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhtron nhập ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtron”     B. Edit hinhtron

C. Edit “hinhtron     D. Edit [hinhtron]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng căn lề gì?

Tên bài xích hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm Trọng Cầu Tuấn Dũng
Đi học Bùi Đình Thảo Minh Chính

A. Căn trực tiếp lề trái khoáy.

B. Căn trực tiếp lề nên.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân mật.

Câu 3. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. RT 45 LABEL [The gioi Logo]

D. LT 45 LABEL [The gioi Logo]

Câu 4. Em nên lựa chọn đáp án phù hợp nhằm triển khai xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình ngũ giác” sau đây:

………….. ngugiac

Repeat 5 [fd 100 ………….. 72]

…………..

A. To, rt, fd.     B. To, rt, kết thúc.

C. To, kết thúc, fd.     D. To, fd, kết thúc.

Câu 5. Lệnh này tại đây dùng để làm thay cho thay đổi độ dài rộng đường nét vẽ nhập LOGO?

A. Setpensize n     B. Setcolor n

C. Pencolor n     D. Setpen n

Câu 6. Lệnh tại đây mang đến thành phẩm là hình gì : Repeat 5 [Fd 200 Rt 144]

Xem thêm: bài văn mẫu lớp 4

A. Ngôi sao     B. Hình tròn

C. Dấu cộng     D. Lá cờ

Câu 7. Trong ứng dụng Word, muốn tạo bảng mới nhất (Table) em triển khai thao tác sau:

A. Nháy con chuột nhập Menu Insert \Table\ Insert Table

B. Nháy con chuột nhập Menu Table\ Insert \ Table

C. Nháy con chuột nhập Menu Table\ Insert\ Row

D. Nháy con chuột nhập Menu Table\ Delete\ Row

Câu 8. Câu mệnh lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) sở hữu từng nào lỗi sai?

A. 2     B. 3

C. 4     D. 5

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn theo gót kiểu sau:

- Yêu cầu:

+ Phông chữ: Times New Roman

+ Cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh vẫn học tập nhập ứng dụng Logo muốn tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 3) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C C C A A A D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đích thị được 0.5 đ

3. Chọn đích thị phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình chén giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình chén giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. Đâu là câu mệnh lệnh đích thị muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhtamgiac nhập ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhtamgiac”     B. Edit hinhtamgiac

C. Edit “hinhtamgiac     D. Edit [hinhtamgiac]

Câu 2. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài xích thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái khoáy.

B. Căn trực tiếp lề nên.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân mật.

Câu 3. Một chúng ta học viên mong muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài xích thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên chúng ta ê chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài xích thơ. Phát biểu này tại đây phân tích và lý giải đích thị về hiện tượng lạ này?

   Đầu vườn nghe động cánh ong

   Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

   Cành cây xanh nắng và nóng xôn xao

   Chim reo như đón Bác nhập gần đây.

A. Không thể chèn hình họa nhập thân mật nội dung bài xích thơ.

B. Không sở hữu mệnh lệnh nhằm triển khai chèn hình hình họa nằm trong lòng bài xích thơ.

C. Đặt con cái trỏ nhập thân mật nội dung bài xích thơ và triển khai chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài xích thơ và triển khai chèn.

Câu 4. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ trag trí ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục không được rõ rơi rụng nhì địa điểm, kí hiệu bởi vệt chấm. Phương án này tại đây vấn đáp đích thị những địa điểm nhòa ê ứng là gì?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. Setpensize, repeat 4.

B. Setpencolor, repeat 3.

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 5. hiểu rằng nhập Logo, mệnh lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] tinh chỉnh và điều khiển chú rùa vẽ hình tam giác đều với chừng lâu năm cạnh là 50 bước. Phát biểu này phân tích và lý giải đích thị về câu mệnh lệnh lặp sau:

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước và ông xã lên nhau.

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước ở địa điểm tình cờ.

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh lâu năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và xa nhau chừng đôi mươi bước.

Câu 6. Trong ứng dụng biên soạn thảo Word, nhằm xóa hình hình họa vẫn chèn nhập văn phiên bản, em nháy con chuột lên hình cần thiết xóa và nhấn phím:

A. Enter     B. Shift

C. Delete     D. Ctrl

Câu 7. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LABEL “The gioi Logo”

D. LABEL [The gioi Logo]

Câu 8. Phím này tại đây dùng để làm kết đốc một quãng văn phiên bản và xuống dòng?

A. Shift     B. Alt

C. Enter     D. Ctrl

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn theo gót kiểu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh vẫn học tập nhập ứng dụng Logo muốn tạo hình sau.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 4) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D C A D C D C

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Chèn được bảng được 0.5 đ

2. Căn lề đích thị được 0.5 đ

3. Chọn đích thị phông chữ được 0.5 đ, cỡ chữ được 0.5 đ

4. Chèn được giành được 0.5 đ

5. Không sai lỗi chủ yếu mô tả được 0.5 đ

Câu 2.

1. Vẽ được một hình ngũ giác được một.5 đ

2. Vẽ 5 hình ngũ giác được 3 đ

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua unique Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Tin học tập lớp 5

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. Bảng sau trình diễn giấy tờ thủ tục về hình vẽ tô điểm ở phía trái. Tuy nhiên giấy tờ thủ tục không được rõ rơi rụng nhì địa điểm, kí hiệu bởi vệt chấm. Phương án này tại đây vấn đáp đích thị những địa điểm nhòa ê ứng là gì?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. Setpensize, repeat 3.

B. Setpencolor, repeat 3

C. Setpensize, repeat 6.

D. Setpc, setfc.

Câu 2. Dòng này bên dưới đấy là câu mệnh lệnh được ghi chép đúng?

A. Repeat 3 {fd 100 lt 120}

B. Repeat3 [fd 100 lt 120]

C. Repeat 3 {fd 100, lt 60}

D. Repeat 3 [fd 100 lt 120]

Câu 3. Trong những hình tiếp sau đây, hình này là hình tượng của ứng dụng biên soạn thảo văn phiên bản Word?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 4. Rùa tiếp tục vẽ hình này tại đây Lúc em gõ lệnh: Repeat 5 [fd 150 rt 72]?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 5. Để gạch men chân kể từ “chăm học” nhập câu “Chim non chăm học.”, em lựa chọn kể từ “chăm học”, tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím:

A. Ctrl + I     B. Ctrl + U

C. Ctrl + B    D. Ctrl + A

Câu 6. Đâu là câu mệnh lệnh đích thị muốn tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong nhập ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit “hinhvuong”     B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong     D. Edit [hinhvuong]

Câu 7. Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài xích thơ Tác giả Sáng tác
Ánh Trăng Nguyễn Duy 1978
Sang Thu Hữu Thỉnh 1977

A. Căn trực tiếp lề trái khoáy.

B. Căn trực tiếp lề nên.

C. Căn trực tiếp cả nhì lề.

D. Căn thân mật.

Câu 8. Trong Logo, để mang được dòng sản phẩm chữ sau lên màn hình hiển thị, em dùng câu mệnh lệnh này bên dưới đây?

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

A. RT 90 LABEL [The gioi Logo]

B. LT 90 LABEL [The gioi Logo]

C. LT 120 LABEL [The gioi Logo]

D. RT 180 LABEL [The gioi Logo]

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1. Hãy biên soạn thảo và trình diễn theo gót kiểu sau:

- Yêu cầu: + Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ 14.

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Câu 2. Sử dụng những mệnh lệnh nhập Logo nhằm tinh chỉnh và điều khiển Rùa vẽ hình sau đây:

Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 sở hữu đáp án (Đề 5) | Đề ganh đua Tin học tập 5 sở hữu đáp án

Đáp án & Thang điểm

I. Phần lý thuyết (4 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C D B C B C B D

II. Phần thực hành thực tế (6 điểm)

Câu 1.

1. Soạn thảo được văn phiên bản thô (chưa quyết định dạng) đạt 1,5 điểm.

2. Đúng phông chữ đạt 0,25 điểm

3. Tên bài xích thơ trình diễn chữ đậm, cỡ chữ 18 đạt 0,5 điểm.

4. Nội dung bài xích thơ trình diễn chữ nghiêng, cỡ chữ 14 đạt 0,5 điểm.

5. Căn lề đích thị đạt 0,25 điểm.

6. Làm được ý 1, 2, 3, 4, 5 tuy nhiên thương hiệu bài xích thơ ko gõ chữ in hoa hoặc gõ chữ in hoa toàn tiêu diệt 0,25 điểm.

Câu 2.

1. Vẽ được hình chữ nhật rộng lớn đích thị chừng lâu năm những cạnh đạt một điểm.

2. Vẽ được hình chữ nhật nhỏ đích thị chừng lâu năm những cạnh đạt một điểm.

3. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ bịa đặt sai địa điểm đạt 2,5 điểm.

4. Vẽ được ý 1 và ý 2, hình chữ nhật nhỏ bịa đặt đích thị địa điểm (như mẫu) đạt 3 điểm.

Xem thêm thắt cỗ Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Đề ganh đua Học kì 1 Tin học tập lớp 5 năm 2023 sở hữu đáp án (5 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và bài xích luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 5 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.