đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bài luyện đặt câu hỏi cho từ gạch chân vô giờ đồng hồ Anh là tư liệu hữu ích, được biên soạn theo đòi lịch trình mới nhất của Sở GD& ĐT. Các bài xích luyện hùn học viên gia tăng kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập vô lịch trình, đôi khi hỗ trợ một vài phần nâng lên phù phù hợp với đối tượng người sử dụng học viên tương đối tốt.

Bài luyện đặt câu hỏi cho từ gạch chân bao hàm lý thuyết tất nhiên những dạng bài xích luyện đem đáp án tất nhiên bài xích tự động luyện. Hi vọng trải qua tư liệu này chúng ta học viên nắm rõ kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này nhằm nhanh gọn lẹ giải được những bài xích luyện giờ đồng hồ Anh. Dường như chúng ta coi thêm: Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn và thì thời điểm hiện tại tiếp nối, bài xích luyện về những thì vô giờ đồng hồ Anh, Bài luyện về mệnh đề vô giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân

I. Lưu ý Khi thực hiện bài

- Trước không còn tao cần xác lập được kể từ nhằm căn vặn.

- Từ bị gạch ốp chân ko khi nào xuất hiện tại vô thắc mắc.

- Nếu vô câu:

+/ Dùng động kể từ thông thường thì tao cần mượn trợ động kể từ và hòn đảo trợ động kể từ lên trước ngôi nhà ngữ và sau kể từ nhằm căn vặn.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ Nếu vô câu người sử dụng “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” tao chỉ việc hòn đảo “động kể từ tobe”, “động kể từ khuyết thiếu” lên trước ngôi nhà ngữ và sau kể từ nhằm hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

- Nếu vô câu đem kể từ bị gạch ốp chân người sử dụng những kể từ sau thì khio trả thanh lịch thắc mắc tao cần thay đổi ứng như sau:

1. I, We => You

2. bầm, us => you

3. mine, ours => yours

4. my, our => your

5. some => any

II. Cách thực hiện bài xích luyện đặt câu hỏi cho từ gạch chân

1. Xác toan kể từ gạch ốp chân chỉ người/ vật/ số đếm/ số tiền/ hành động/ tính kể từ,...

2. Chọn kể từ nhằm căn vặn mến hợp

3. Xác toan thì qua quýt động kể từ chủ yếu vô câu

4. Xác toan ngôi nhà ngữ? Số nhiều/ít

5. Chọn trợ động kể từ mến phù hợp với ngôi nhà ngữ và thì

6. Đặt câu

III. Các kể từ nhằm căn vặn thông thường gặp gỡ vô Tiếng Anh.

1. Cách đặt điều thắc mắc với kể từ What

What là kể từ dùng làm căn vặn về đồ vật gi cơ như là một trong những đối tượng người sử dụng,thức ăn hoặc sinh hoạt. Cạnh cạnh kể từ What, các bạn cũng rất có thể người sử dụng kể từ which đề thay cho thế Khi mong muốn căn vặn về đồ vật gi, loại nào là.

Cấu trúc: What + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Để giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về cách đặt điều thắc mắc với kể từ what, nằm trong lần hiểu ví dụ:

What is your favorite flavor of ice cream? (Vị kem yêu thương mến của người sử dụng là gì?)

What tự you want lớn tự today? (Bạn mong muốn làm những gì hôm nay?)

2. Đặt thắc mắc với Why

Why là kể từ nhằm căn vặn về vẹn toàn nhân, nguyên do vì sao lại xẩy ra việc đó.

Cấu trúc: Why + an auxiliary verb (be, tự, have) + subject + main verb?

Ví dụ về thắc mắc với kể từ Why:

Why are you so sánh sad? (Tại sao các bạn lại buồn như vậy?)

Why did you go lớn bed last night? (Tại sao các bạn lại lên đường ngủ trễ vô tối hôm qua?)

3. Cách đặt điều thắc mắc với Who

Who là nhằm căn vặn về một người nào là cơ. Nếu bạn thích xác lập người dân có tương quan cho tới việc gì cơ, hãy chính thức bởi vì cách đặt điều thắc mắc với who.

Cấu trúc: Who + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Để giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về ,cùng lần hiểu ví dụ:

Who is the manager of this coffee shop? (Ai là quản lý và vận hành của quán café này?)

Who will pick bầm up lớn go lớn the school? (Ai tiếp tục đón tôi cho tới trường?)

4. Đặt thắc mắc với Where

Where là kể từ nhằm căn vặn về địa điểm. Khi người căn vặn dùng các kiểu thắc mắc wh vô Tiếng Anh bắt đầu với Where tức thị các bạn đang được cần thiết lần một điểm, một địa điểm nào là cơ. Hoặc nó cũng khá được dùng làm căn vặn một điều gì cơ đem tương quan cho tới một vị trí hoặc địa điểm.

Cấu trúc: Where + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No)

Ví dụ về đặt thắc mắc vô Tiếng Anh bởi vì kể từ Where như sau:

Where are you from? (Bạn kể từ đâu đến?)

Where tự you want lớn meet for lunch? (Bạn mong muốn gặp gỡ ở đâu nhằm ăn trưa?)

5. Cách đặt điều câu với When

Đặt câu với when bạn cũng có thể biết về thời khắc, căn vặn giờ hoặc một cụ thể việc làm vào một trong những thời khắc nào là cơ.

Cấu trúc: When + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No

Cùng lần hiểu ví dụ về kiểu cách đặt điều thắc mắc với kể từ when:

When are we going lớn the movie? (Khi nào là tất cả chúng ta lên đường coi phim?)

When should I expect you lớn deliver the report? (Lúc nào là thì tôi nên mong đợi các bạn gửi báo cáo?)

6. Đặt thắc mắc với How

How dùng làm căn vặn về một quy trình hoặc một đặc điểm. Nếu bạn thích lần hiểu về sự cơ hoặc tiến độ cơ thực hiện thế nào là thì nên người sử dụng How.

Cấu trúc: How + (Cấu trúc thắc mắc Yes/No

Hãy nằm trong lần hiểu một vài ba ví dụ với How:

How tự you get lớn the university? (Bạn tiếp cận ngôi trường ĐH như vậy nào?)

How tự you cook this? (Bạn nấu nướng số này như vậy nào?)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom tự you buy any books (for)?

=> Whose: của những người nhưng mà (Hỏi mang lại tính kể từ chiếm hữu, chiếm hữu cơ hội, đại kể từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: vì sao (Hỏi mang lại lí tự, vẹn toàn nhân)

7. How: thế nào là (Hỏi mang lại tính kể từ, trạng kể từ, mức độ khoẻ ...)

8. How old: căn vặn mang lại tuổi

9. How tall: căn vặn mang lại độ cao của người

10. How high: căn vặn mang lại độ cao của vật

11. How thick: căn vặn mang lại chừng dày

12. How thin: căn vặn mang lại chừng mỏng

13. How big: căn vặn mang lại chừng lớn

14. How wide: căn vặn mang lại chừng rộng

15. How broad: căn vặn mang lại bề rộng

16. How deep: căn vặn mang lại chừng sâu

17. How fast: căn vặn mang lại tốc độ

18. How far ... from ... lớn ...: căn vặn mang lại chừng xa

19. How long: căn vặn mang lại chừng dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: căn vặn mang lại thời hạn bao lâu

Eg: It takes me an hour lớn tự my homework.

=> How long does it take you lớn tự your homework?

(Nó lấy mất mặt của người sử dụng từng nào thời hạn nhằm thực hiện bài xích luyện về nhà?)

How often: căn vặn mang lại cường độ, gia tốc, số lần

Eg: I go lớn school every day.

=> How often tự you go lớn school?

How much: căn vặn mang lại giá bán cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko kiểm điểm được): căn vặn mang lại số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): căn vặn mang lại con số với danh kể từ kiểm điểm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens tự you have here?

IV. Bài luyện tự động luyện

Câu 1: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch ốp chân

1. I want lớn see a cowboy movie

.........................................................................

2. My family usually watches TV in the evening.

.........................................................................

3. They tự not have a TV because it was too expensive.

.........................................................................

4. We have 2 books.

.........................................................................

5. Jane will go lớn a cửa hàng tomorrow

.........................................................................

6. She likes pop music.

.........................................................................

7. I can speak 4 languages

.........................................................................

8. Nga is going lớn visit her old teachers this evening.

.........................................................................

9. I play chess with my friend.

.........................................................................

10. Next month, I will go lớn Da Latto relax.

.........................................................................

11. Peter goes lớn the library twice a week.

.........................................................................

12. Pete and Mike are playing football.

.........................................................................

13. This dress costs 150 dollars.

.........................................................................

14. She speaks English fluently.

.........................................................................

15. Columbus lives America.

.........................................................................

16. It is Jack’s book.

.........................................................................

17. I and my father play volleyball in the afternoon

.........................................................................

18. Mrs. Robinson buy a poster.

.........................................................................

19. I often listen lớn musicin my không lấy phí time.

.........................................................................

20. I often listen lớn musicin my không lấy phí time.

.........................................................................

21. I meet Tomat the bar

.........................................................................

22.I want a camera for my birthday.

.........................................................................

23.I go lớn the shoe shop in the afternoon.

.........................................................................

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

.........................................................................

25. You should learn harderto get good mark.

.........................................................................

26. The dictionary is 200,000 dong.

.........................................................................

27. She buy a pencil at the cửa hàng over there.

.........................................................................

28. I am happyafter the trip

.........................................................................

29. Jane likes playing chess.

.........................................................................

30. I need a phone card.

.........................................................................

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho Chi Minh City.

.........................................................................

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.........................................................................

33. The dress looks very nice.

.........................................................................

34. Jack is in the room

.........................................................................

35. Her neighbor gives hera nice dress.

.........................................................................

36. They want lớn return lớn America

.........................................................................

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

.........................................................................

38. My fatheris in Ha Noi

.........................................................................

39. He travels lớn Nha Trang by coach.

.........................................................................

40. She goes lớn the doctor because she is sick.

.........................................................................

41. Nam leaves trang chủ at 7 o'clock

.........................................................................

42. He teaches English at the high school.

.........................................................................

43. The lesson is very difficult.

.........................................................................

44. She often does the housework after doing exercises.

.........................................................................

45. They are planting some roses in the garden.

.........................................................................

46. Liz will send these lettersto her friends.

.........................................................................

47. My favorite subject is Math

.........................................................................

48. I often listen lớn music in my không lấy phí time.

.........................................................................

49. He is good at drawing

.........................................................................

50. She learns about computersin computer science class.

.........................................................................

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

.........................................................................

52. Phong likes playing table tennis.

.........................................................................

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

.........................................................................

54. They are in a hotel.

.........................................................................

55. The childrenswim in the lake.

.........................................................................

56. I go lớn the movies twice a week.

.........................................................................

57. She leaves her suitcase on the train.

.........................................................................

58. They see lions and tigersat the zoo.

.........................................................................

59. He leaves the tiệc ngọt at 11.o’clock.

.........................................................................

60. John goes lớn the beachlast Sunday.

.........................................................................

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

.........................................................................

62. .The company sends the new worker to California.

.........................................................................

63. My sister dreams about the monsterlast night.

.........................................................................

64. My grandmother hears a loud in this morning.

.........................................................................

65. We visit the History Museum.

.........................................................................

66. Hoa is doing homework....

......................................................................

67.I will go lớn the church in 2022

.........................................................................

68. Jack and I get lớn school by car

.........................................................................

69. She has3 pens

.........................................................................

70. I buy half a kiloof cheese.

.........................................................................

71. He is playing soccer

.........................................................................

72. He meet Lindafor coffee.

.........................................................................

73. The teacher is angry because he doesn’t tự his homework.

.........................................................................

74. Jackbuys a car

.........................................................................

75. I go lớn the cinema with my cousins.

.........................................................................

76. She makes some coffeefor her mother

.........................................................................

77. She calls the police because she gets lost.

.........................................................................

78. I buy twokilos of oranges.

.........................................................................

79. John writes a poem about his grandparents.

.....................................................

Câu 2: Make questions for the underlined words/ phrases

1. Nam does the morning exercise every day.

………………………………………………………………………………………………

2. This river is 20 meters wide.

………………………………………………………………………………………………

3. He watches T.V when he has không lấy phí time.

………………………………………………………………………………………………

4. Jack is 1.8 m tall.

………………………………………………………………………………………………

5. They have three children.

………………………………………………………………………………………………

6. Shakespeare wrote Hamlet.

………………………………………………………………………………………………

7. The Browns are planting trees in the garden.

……………………………………………………………………………………………

8. This xế hộp belongs lớn my grandfather.

………………………………………………………………………………………………

9. Minh goes lớn bed at 10.00.

………………………………………………………………………………………………

10. They are going lớn stay in Hai Phong for two days.

………………………………………………………………………

Câu 3. Choose the best answer

1. Little John feels (tired/ bored) today because he has lớn stay at trang chủ looking after the house.

2. How (long/ high) is that river?

3. What is the (height/ length) of that post?

4. How (tall/ high) is your father?

5. My little daughter is two years of (old/ age).

6. Do you know how (wide/ narrow) this lake is?

7. I don’t know how (many/ much) time I need lớn spend on English.

8. Our grandparents look after (them/ themselves) as they live alone.

9. A camel has thick hair lớn protect (it/ itself) from the heat of the desert.

10. How (thick/ thin) is this book?

11. The kiwi has a (long/ wide) beak.

12. What is the (length/ depth) of this well?

13. Where is (your/ yours) dictionary? – I want lớn borrow (it/ its).

14. Have you ever watched cats wash (each other/ themselves)?

15. How (long/ often) tự you visit your parents? – Twice a month.

Câu 4

1. Our school year starts on September 5th

2. Summer vacation lasts for three months

The longest vacation is summer vacation

3. I usually visit my grandparentsduring my vacation

4. My mother works eighthours a day

5. Robinson is an English teacher

6. The khách sạn is opposite the museum

7. It’s about two kilometersfrom my house lớn the market

8. It takes about twenty minutesto go lớn school by bike

9.These envelopes are 5000 dong

10. Hoa needs some stamps and a pad of letter-papers

11. A letter lớn America is 9500 dong

12. Liz will send these letters lớn her friends

13. I would lượt thích some orange juice

14. I saw her last night

15. Her neighbor gave her a nice dress

16. They returned lớn America two weeks ago

17. Robinson bought a poster

18. My father was in Ha Noi last month

19. He travelled lớn Nha Trang by coach

20. She went lớn the doctor because she was sick

21. We meet her at the City’s Theaterlast night

22. Nga brushes her teeth three times a day

23. My father was in Ha Noi three weeks ago

24. Nam played badminton with Minh

25. She went lớn the doctor because she had a backache

26. The students are practicing their English at the moment

27. He had an appointment at 10.00

28. They travelled lớn the USA by planelast month

29. I’d lượt thích lớn see a cowboy movie

30. My family usually watches TV in the evening

31. They didn’t have a TV because it was too expensive

32.We prefer reading and playing chess

33. She likes pop music

34. Nga is going lớn visit her old teachers this evening

Câu 5

1. She went lớn school by busyesterday

→...................................................................................................................

2. He bought this hat at the cửa hàng over there.

→...................................................................................................................

3. It took bầm three hours to finish my hmoework.

→...................................................................................................................

4. I need a phone thẻ to phone my parents.

→...................................................................................................................

5.It’s about 500 kmfrom Lai Chau lớn Ha Noi.

→...................................................................................................................

6. I saw herlast night.

→...................................................................................................................

7. Her neighbor gave her a nice dress.

→...................................................................................................................

8. They returned lớn America two weeks ago.

→...................................................................................................................

9. Mrs. Robinson bought a poster.

→...................................................................................................................

10. My father was in Ha Noilast month.

→...................................................................................................................

11. He traveled lớn Nha Trang by train.

→...................................................................................................................

12. She went lớn the doctor because she was sick.

→...................................................................................................................

13. Nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

→...................................................................................................................

14. He taughtEnglishin the high school.

→...................................................................................................................

15, The homework was very difficultyesterday.

→...................................................................................................................

16. There are manyroses in the garden.

→...................................................................................................................

17. Liz will send these letters lớn her friends.

→...................................................................................................................

18. My favorite subject is Math.

→...................................................................................................................

19. I go lớn the movie once a week.

→...................................................................................................................

20. Yes, he is. (He is good at drawing)

→...................................................................................................................

21. Jonh went lớn Viet Nam in 2000.

→...................................................................................................................

22. My mother is cookingin the kitchen at the moment.

→...................................................................................................................

23. Yes, She does (Lan likes playing table tennis.)

→...................................................................................................................

24. It is very hotin summer.

→...................................................................................................................

25. My father is 60 kilos.

→...................................................................................................................

26. They stay in a khách sạn.

→...................................................................................................................

27. This ruler is 30 centimeters

→...................................................................................................................

28. That is herpen

→...................................................................................................................

29. It takes him 20 minutesto go lớn school by bike

→...................................................................................................................

30. My phone number is 0912……….

→..........................................................................

Exercise 6: Make questions for the underlined parts.

1. She needs twelve eggs lớn make two cakes.

____________________________________________

2. They drank a lot ofwine at the tiệc ngọt last night.

____________________________________________

3. I often drink coffee in the morning.

____________________________________________

4. Beef noodle soupis my favourite food.

____________________________________________

5. My lemonade tastes a bit sour.

____________________________________________

6. No, there isn’t any milk in the fridge.

____________________________________________

7. No, thanks. I love cookies, but I’m full.

____________________________________________

8. The beef broth is made by stewing cow bones.

____________________________________________

9. His telephone number is 8 259 640.

____________________________________________

10. It’s about two kilometersfrom my house lớn the movie theater.

____________________________________________

11. I will go camping next Sunday.

____________________________________________

12. Her date of birth is on August 21st.

____________________________________________

13. She will be fourteenon her next birthday.

____________________________________________

14. My father isan engineer.

____________________________________________

15. My address is 2/10B Ly Thuong Kiet Street.

____________________________________________

16. He works in a hospital.

____________________________________________

Exercise 7: Make questions for the underlined words: Đặt thắc mắc mang lại phần gạch ốp chân.

1. Mai lives in the city.

……………………………………………………………………

2. Nam’s father works in a factory.

…………………………………………………………………

3. I have two brothers and one sister

……………………………………………………………

4. She goes to Le Loi school.

………………………………………………………………

5. My house has a yard.

………………………………………………………………

6. They have literature on Tuesday.

………………………………………………………………

7. I watch television every night.

…………………………………………………………………

8. Her brother and sister play sports after lunch.

…………………………………………………………………

9. His mother does the housework every day.

…………………………………………………………………

10. Lan takes a shower every morning

……………………………………………………………

11. My brother and I watch television every evening.

……………………………………………………………………

12. They go lớn school at a quarter lớn seven.

V. Bài luyện vận dụng

Bài luyện thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

.................................................................

2. I made it from a piece of wood.

.............................................................

3. She bought it at the cửa hàng over there.

.............................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

.............................................................

5. It took her three hours to finish the composition.

.............................................................

6. I need a phone thẻ to phone my parents.

Xem thêm: bài tập tiếng việt lớp 5

.............................................................

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue lớn Ho Chi Minh City.

.............................................................

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

.............................................................

9. The dress looked very nice.

.............................................................

10. I saw herlast night.

.............................................................

11. Her neighbor gave hera nice dress.

.............................................................

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

.............................................................

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

.............................................................

14. My father was in Ha Noilast month.

.............................................................

15. He traveled lớn Nha Trang by coach.

.............................................................

16. She went lớn the doctor because she was sick.

.............................................................

17. Nam left trang chủ at 7 o’clockyesterday.

.............................................................

18. He taught Englishin the high school.

.............................................................

19. The homework was very difficultyesterday.

.............................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

.............................................................

21. They are planting someroses in the garden.

.............................................................

22. Liz will send these letters lớn her friends.

.............................................................

23. My favorite subject is Math.

.............................................................

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

.............................................................

25. I often listen lớn musicin my không lấy phí time.

.............................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

.............................................................

27. She learns about computersin computer science class.

.............................................................

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

..........................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

.............................................................

30. I go lớn the movies twice a week.

.............................................................

31. They go lớn the beach on the summer holidays.

...................................................................

32. They stay in a khách sạn.

............................................................................

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

......................................................

2.- The glass fell of the table.

......................................................

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

......................................................

4.- He left the tiệc ngọt at 11.o’clock.

......................................................

5.- John went to the beach last Sunday.

......................................................

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

......................................................

7.- The company sent the new worker to California.

......................................................

8.- My sister dreamt about the monster last night.

......................................................

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

......................................................

10.- We went to the History Museum.

......................................................

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

......................................................

12- The teacher was angry because he didn’t tự his homework.

......................................................

13.- It took us about half an hour lớn get lớn school.

......................................................

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

......................................................

15.- I bought half a kilo of cheese.

......................................................

16.- He took his driving test two days ago.

......................................................

17.- He met Linda for coffee.

......................................................

18.- I was born in 1964.

......................................................

19.- My cousin started sailing six months ago.

......................................................

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

......................................................

21.- I stayed in New Zealand for six months.

......................................................

22.- She called the firemen because her cát stuck in a tree.

......................................................

23.- I bought two kilos of oranges.

......................................................

24.- John wrote about his grandparents.

......................................................

25.- I watched a very good film on TV last night.

......................................................

26.- She made some coffee for her mother.

......................................................

27.- Susan gave the money lớn her brother.

......................................................

28.- We went lớn school by bus.

......................................................

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

......................................................

30.- Mary invited a lot of people lớn the tiệc ngọt.

......................................................

31.- No, we didn’t go lớn the cinema last night.

......................................................

32.- Shakira grew up in Colombia.

......................................................

33.- He went on holiday with his friends.

......................................................

34.- She didn’t tự anything.

......................................................

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

......................................................

36.- Someone gave some money lớn Mike.

......................................................

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

......................................................

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

......................................................

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word lớn complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ tự you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went lớn a tiệc ngọt last night

...............................................................

2. He goes lớn the cinema every Saturday

...............................................................

3. I’ve got a red car

................................................................

4. I go lớn bed at midnight.

...............................................................

5. I met an old friend yesterday.

.........................................................

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) ...............................................................

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ...............................................................

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ...............................................................

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ...............................................................

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ...............................................................

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ................................................................

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ...............................................................

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ...............................................................

Celebrity: No, I have never been lớn Thành Phố New York before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ .........................................................................jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books tự you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the tiệc ngọt start?

A. Where

B. How often

C. What time

Bài 7: Write these questions for the underlined parts

1. My family usually go lớn pagodason the first day of Tet.

____________________________________________________

2. Tet lasts ten days.

____________________________________________________

3. Before Tet, people should clean and decorate their houses.

____________________________________________________

4. People shouldn’t eat duck meat at Tet because it brings unluckiness.

____________________________________________________

5. We will visit our relatives on the second day of Tet.

____________________________________________________

6. Everest is over 60 million years old.

____________________________________________________

7. The Grand Canyon is in Arizona, USA.

____________________________________________________

8. Mount Everestis the highest mountain in the world.

____________________________________________________

9. Visitors can get lớn Angel Fails by boat.

____________________________________________________

10. Victoria Falls. Victoria Falls are twice as tall as Niagara Falls.

____________________________________________________

11. We have lived in Thành Phố New York for ten years.

____________________________________________________

12. The weather in Stockholm has been perfect.

____________________________________________________

13. He travelled lớn Mexico by train.

____________________________________________________

14. I play basketball every weekend.

____________________________________________________

15. Last night I watched a basketball match on TV.

____________________________________________________

Bài 8: Write questions for the underlined parts

1. Jim usually plays volleyballin his không lấy phí time.

__________________________________________

2. He plays volleyball three times a week.

__________________________________________

3. I started my hobby five years ago.

__________________________________________

4. Tomorrowland is an electronic dance music festival

__________________________________________

5. The Songkran Festival is usually celebrated between 13 and 16 April

__________________________________________

6. The Vietnamese celebrate Tet with family gatherings, traditional foods, and lion dances

__________________________________________

7. Many people went lớn Han Riverto witness the Danang International Fireworks Festival.

__________________________________________

8. We should use biogasfor cooking instead of gas.

__________________________________________

9. People use solar power for heating or cooling the house.

__________________________________________

10. Yaly Hydropower Plant was constructed in 1993.

__________________________________________

11. The US spent 55 billionon energy research in năm ngoái.

__________________________________________

12. There are seven typesof renewable energy.

__________________________________________

13. Solar panels will be placed on the roofs of houses and buildings.

__________________________________________

14. Children living in slums have more diseases because of poor living conditions.

__________________________________________

15. Overcrowding causes problems such as housing, congestion, unemployment, etc.

__________________________________________

16. Many people from the countryside are moving lớn big citiesto find work.

Bài 9: Make a new sentence from the question in brackets

1. (Where has Tom gone?) Do you know where Tom has gone?

2. (Where is the post office) Could you tell bầm where .........

3. (What's the time) I wonder .................................

4. (What does this word mean) I want lớn know ..................

5. (What time did they leave) Do you know .....................

6. (Is Sue going out tonight) I don't know ....................

7. (Where does Caroline live?) Do you have any idea ...........

8. (Where did I park the car?) I can't remember ...............

9. (Is there a ngân hàng near here?) Can you tell bầm ...............

10. (What tự you want?) Tell bầm ...............................

11. (Why didn't Kate come lớn the party?) I don't know .........

12. (How much does it cost lớn park here?) Do you know .........

13. (Who is that woman) I have no idea ........................

14. (Did Liz get my letter?) Do you know ......................

15. (How far is it lớn the airport?) Can you tell bầm ...........

Bài 10: You are making a phone Call. You want lớn speak lớn Sue but she isn't there. Somebody else answers the phone. You want lớn know three things:

(1) Where has she gone?

(2) When will she be back?

And (3) Did she go out alone?

Complete the conversation:

A: Do you know where ............................. (1)

B: Sorry, I've got no idea.

A: Never mind. I don't suppose you know........... (2)

B: No, I'm afraid not.

A: One more thing. Do you happen lớn know.......... (3)

B: I'm afraid I didn't see her go out.

A: OK. Well thank you anyway. Goodbye.

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her lớn finish the composition?

6 - What tự you need a phone xế hộp for?

7 - How far is it from Hue lớn Ho Chi Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they tự two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel lớn Nha Trang?

16 - Why did she go lớn the doctor?

17 - What time did Nam leave trang chủ yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually tự the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 - Do you have magazines and newspapers?

25 - What tự you often tự in your không lấy phí time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan lượt thích playing?

30 - How often tự you go lớn the movies?

31 - When tự they go lớn the beach?

32 - Where tự they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you lớn get lớn school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he tự two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she Call the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you tự last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go lớn school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite lớn the party?

31 - Did you go lớn the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money lớn Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word lớn complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ tự you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. Where did you go last night?

2. How often does he go lớn the cinema?

3. What have you got?

4. What time tự you go lớn bed?

5. Who did you meet yesterday?

Exercise 5: Complete the interview

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where tự you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often tự you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been lớn New York?

Exercise 6: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

Exercise 7: Write these questions for the underlined parts

1. Where tự your family usually go on the first day of Tet?

2. How long does Tet last?

3. What should people tự before Tet?

4. Why shouldn’t people eat duck meat at Tet?

5. When will you visit your relatives?

6. How old is Mt. Everest?

7. Where is the Grand Canyon?

8. What is the highest mountain in the world?

9. How can visitors get lớn Angel Falls?

10. Which is taller, Victoria Falls or Niagara Falls?

11. How long have you lived in New York?

12. How has the weather been lượt thích in Stockholm?

13. How did he travel lớn Mexico?

14. How often tự you play basketball?

15. What did you tự last night?

Exercise 8 

1. What does Jim tự in his không lấy phí time?

2. How often does he play volleyball?

3. When did you start your hobby?

4. What is Tomorrowland?

5. When is the Songkran Festival usually celebrated?

6. How tự Vietnamese celebrate Tet?

7. Where did many people go lớn witness the Danang International Fireworks Festival?

8. What should we use for cooking instead of gas?

9. What tự people use for solar power for?

10. When was Yaly Hydropower Plant constructed?

11. How much did the US spend on energy research in 2015?

12. How many types of renewable energy are there?

13. Where will solar panels be placed?

14. Why tự children living in slums have more diseases?

15. What does overcrowding cause?

16. Where many people from the countryside moving lớn find work?

Exercise 9 

2. Could you tell bầm where the post office is?

3. I wonder what the time is

4. I want lớn know what this word means.

5. Do you know what time they left?

6. I don't know if Sue is going out tonight.

7. Do you have any idea where Caroline lives?

8. I can't remember where I parked the car?

9. Can you tell bầm if there is a ngân hàng near here?

10. Tell bầm what you want?

11. I don't know why Kate didn't come lớn the tiệc ngọt.

12. Do you know how much it costs lớn park here?

13. I have no idea who that woman is?

13. Do you know if Liz got my letter?

15. Can you tell bầm how far it is lớn the airport.

Exercise 10

Xem thêm: lời bài hát đom đóm

1. Do you know where she has game?

2. I don't suppose you know when she'll be back.

3. Do you happen lớn know if she went out alone.