Danh sách sinh viên vắng phép thi ghép trong kỳ thi kết thúc học phần hk 2/2019-2020 – đợt 1

Sinh viên xem danh sách tại đây.

Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221037.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *