cung điện hoàng gia thái lan

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พระบรมมหาราชวัง

Bạn đang xem: cung điện hoàng gia thái lan

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พระบรมมหาราชวัง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

พระบรมมหาราชวัง

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

การแสดงโขน ศาลาเฉลิมกรุง

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

["2023-11-28"]

[]

ปฎิทินเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

เปิดทั้งวัน

พระบรมมหาราชวัง

Xem thêm: hinh anh loi chuc ngay thu 6

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

เปิดทั้งวัน

พระอุโบสถ

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

เปิดทั้งวัน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

เปิดทั้งวัน

พระบรมมหาราชวัง

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

เปิดทั้งวัน

พระอุโบสถ

เวลาเปิดเข้าชม 8:30 น. ถึง 15:30 น.

Xem thêm: mẫu bản kiểm điểm cá nhân

เปิดทั้งวัน