countryside nghĩa là gì

Bản dịch của "countryside" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: countryside nghĩa là gì

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "countryside" vô một câu

It served an area of the countryside in which had hardly any industry.

A drought exacerbated the growing unrest in the countryside.

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

The two men have made a connection and embark on a romance, taking trips in the countryside.

The transition is made by an entourage passing through the thành phố gate and out lớn the countryside beyond thành phố walls.

Xem thêm: tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu

It is not gregarious and single birds or pairs are found in rough, rocky countryside.

cách vạc âm