công thức tính chu vi hình thoi

Hình thoi là 1 tứ giác với tư cạnh đều bằng nhau. Vậy thực hiện cơ hội này nhằm tính được chu vi và diện tích S của hình thoi? Mời chúng ta xem thêm công thức cụ thể qua quýt nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Công thức tính diện tích S hình thoi

Hình thoi là 1 dạng quan trọng của hình bình hành nên với khá đầy đủ những đặc điểm của một hình bình hành. 

Bạn đang xem: công thức tính chu vi hình thoi

  • Các góc đối nhau bởi vì nhau
  • Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đường
  • Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc vô hình thoi.

Muốn tính diện tích S của hình thoi chúng ta vận dụng một trong số công thức tiếp sau đây.

1.1. Cách tính diện tích S hình thoi lúc biết 2 đàng chéo

   S = một nửa x d1xd2

Trong đó:

S là diện tích S hình thoi

d1 là đàng chéo cánh loại nhất

d2 là đàng chéo cánh loại 2

Tính diện tích S hình thoi bám theo đàng chéo

Công thức tính diện tích S hình thoi bám theo phỏng nhiều năm 2 đàng chéo

Ví dụ: Tính diện tích S hình thoi với chiều nhiều năm 2 đàng chéo cánh theo lần lượt là 5cm và 10cm

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thoi tớ có: S = một nửa x 5 x 10 = 25 cm2

Vậy diện tích S hình thoi là 25cm2

1.2. Tính diện tích S hình thoi lúc biết độ cao và cạnh đáy

                               S = a x h

Trong đó: 

S là diện tích S hình thoi

a là cạnh lòng hình thoi

h là độ cao của hình thoi

Tính diện tích S hình thoi bám theo cạnh của hình thoi

Tính diện tích S hình thoi bám theo cạnh lòng và chiều cao

Ví dụ: Tính diện tích S hình thoi biết độ cao và cạnh lòng theo lần lượt là 6cm và 5cm.

Áp dụng công thức tớ với diện tích S hình thoi bên trên là: S = 6 x 5 = 30cm2

1.3 Tính diện tích S hình thoi bám theo công thức lượng giác

Diện tích hình thoi bám theo công thức lượng giác 

                         S = a2 x sinα

Trong đó: 

S là diện tích S hình thoi

a là phỏng nhiều năm cạnh bên

α là số đo một góc ngẫu nhiên của hình thoi.

Tính diện tích S hình thoi bám theo góc của hình thoi

Cách tính diện tích S hình thoi bám theo công thức lượng giác 

Ví dụ: Tính diện tích S hình thoi với cạnh mặt mũi bởi vì 8, góc bởi vì 60 độ

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

Áp dụng công thức tớ có:  S =82x √3 /2 = 55,424cm2

>> Tham khảo thêm: Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

2. Cách tính chu vi hình thoi

Do 4 cạnh của hình thoi đều đều bằng nhau, chính vì vậy chu vi hình thoi bởi vì 1 cạnh nhân 4.

                            P = a x 4

Trong đó: 

P là chu vi hình thoi

a là phỏng nhiều năm cạnh hình thoi

Tính chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi của hình thoi

Ví dụ: TÍnh chu vi hình thoi có tính nhiều năm cạnh bởi vì 8cm

Áp dụng công thức tính chu vi hình thoi tớ có:

P = 8 x 4 = 32 (cm)

3. Một số việc tương quan đế diện tích S, chu vi hình thoi

3.1. Tìm đàng chéo cánh lúc biết diện tích S hình thoi và đàng chéo cánh còn lại

Khi biết diện tích S của hình thoi là S. sành độ quý hiếm của một đàng chéo cánh là d1, thì tính chiều nhiều năm của đàng chéo cánh thứ hai là bao nhiêu? Ta có: S = ½.d1.d2 . Suy rời khỏi đàng chéo cánh sót lại là: d2= (Sx2)/d1

Cánh tính đàng chéo cánh của hình thoi

Công thức tính đàng chéo cánh của hình thoi

Ví dụ:

Cho hình thoi ABCD biết diện tích S bởi vì 58cm2 , đàng chéo cánh bởi vì 5cm, tính đàng chéo cánh sót lại.

Ta có:  S =½.d1.d2 

d2= (Sx2)/d1  = (58×2)/5  = 23,2 (cm)

Vậy đàng chéo cánh sót lại của hình thoi bởi vì 23,2 (cm).

3.2. Tính cạnh hình thoi lúc biết chu vi

Khi biết chu vi hình thoi có mức giá trị bởi vì Phường. Làm thế này nhằm tính cạnh của hình thoi? Ta có: chu vi hình thoi Phường = a x 4; cạnh của hình thoi bằng: a = P/4.

Công thức tính cánh của hình thoi

Cách tính cạnh hình thoi lúc biết chu vi

Ví dụ: Cho hình thoi với chu vi bởi vì 36cm, tính cạnh của hình thoi.

Ta có: Phường = a x 4

a = P/4 = 36/4 = 9 (cm)

Vậy cạnh của hình thoi bởi vì 9cm

Xem thêm: cách sử dụng google drive

 

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên tiếp tục giúp đỡ bạn lần hiểu phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thoi. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này tiếp tục hữu ích cho mình vô tiếp thu kiến thức và thực tiễn cuộc sống đời thường.

Có thể chúng ta quan lại tâm:

  • Tính thể tích hình cầu
  • Công thức tính diện tích S hình tròn