chứng minh hình thang

Hình thang là 1 hình tuy rằng giản dị và đơn giản tuy nhiên lại sở hữu nhiều đặc thù phức tạp vì như thế nó bao hàm nhiều tình huống đặc biệt quan trọng và tấp tểnh lý cần thiết ghi ghi nhớ. Vậy nên phần lý thuyết và bài xích luyện của hình thang đều kha khá khó khăn và yên cầu tất cả chúng ta nên bắt dĩ nhiên loài kiến thức về đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy, tam giác cân nhau, lối tầm, trung tuyến… Hôm ni, Gia Sư Việt tiếp tục tổ hợp những kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân giúp các em hiểu rõ từng khái niệm, đặc thù và cơ hội chứng tỏ nhé.

I. Hình thang

1. Khái niệm về hình thang

Bạn đang xem: chứng minh hình thang

Hình thang là tứ giác với nhì cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

khai-niem-hinh-ve-thang

Từ hình vẽ, tao thấy: Hình thang cân nặng ABCD với AB // CD

2. Tính hóa học hình thang

– Tính hóa học 1: Hai góc kề một cạnh mặt mày của hình thang với tổng vì như thế 180 phỏng (nằm ở địa điểm vô nằm trong phía của nhì đoạn trực tiếp tuy vậy song là 2 cạnh đáy).

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD)

=> Góc A + Góc D = Góc B + Góc C = 180°

– Tính hóa học 2: Hình thang với 2 cạnh lòng cân nhau thì nhì cạnh mặt mày tiếp tục tuy vậy song và cân nhau.

hinh-thang-co-2-canh-day-bang-nhau-la-hinh-binh-hanh

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với AB = CD

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AB = CD

=> ABCD là hình bình hành nên AD // BC và AD = BC

Ngược lại, nếu như hình thang với 2 cạnh mặt mày tuy vậy song thì bọn chúng tiếp tục cân nhau và 2 cạnh lòng cân nhau.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD), lại sở hữu AD // BC

Xét tứ giác ABCD có: AB // CD và AD // BC

=> ABCD là hình bình hành nên AB = CD và AD = BC

– Tính hóa học 3: Đường tầm là đường thẳng liền mạch nối trung điểm nhì cạnh mặt mày của hình thang.

tinh-chat-duong-trung-binh-cua-hinh-thang

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, F là trung điểm BC

=> MN là lối tầm của hình thang ABCD

Tính hóa học 3.1: Đường trực tiếp trải qua trung điểm 1 cạnh mặt mày của hình thang và tuy vậy song với 2 cạnh lòng thì tiếp tục trải qua trung điểm của cạnh mặt mày còn sót lại.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với E là trung điểm AD, EF //AB (EF // CD) (F ∈ BC)

=> F là trung điểm BC

Tính hóa học 3.2: Đường tầm của hình thang tiếp tục tuy vậy song với 2 cạnh lòng và vì như thế một nửa tổng 2 lòng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với EF là lối trung bình

=> EF// AB; EF // CD và EF = (AB+CD)/2

3. Cách chứng minh hình thang

– Cách 1: Chứng minh tứ giác cơ với cùng một cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

Ví dụ: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi E là gửi gắm điểm của hai tuyến phố trực tiếp AD và BC. Gọi M, N, P.., Q theo gót trật tự là những trung điểm của những đoạn trực tiếp AE, BE, AC và BD. Chứng minh tứ giác MNPQ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-can

Ta có:

M là trung điểm của AE

N là trung điểm của BE

=> MN là lối tầm ứng với cạnh AB của ΔEAB, suy đi ra MN // AB (1)

Gọi R là trung điểm của AD

Trong ΔADB, RQ là lối tầm, suy đi ra RQ // AB

Trong ΔCAD, RP là lối tầm, suy đi ra RP // DC

mà DC // AB nên RP // AB.

RQ và RP nằm trong trải qua R và nằm trong tuy vậy song với AB nên theo gót định đề Ơclit thì RQ ≡ RP

Từ trên đây tao suy đi ra QP // AB (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra MN // PQ => Tứ giác MNPQ là hình thang tự một cặp cạnh đối tuy vậy tuy vậy.

– Cách 2: Chứng minh tứ giác cơ với tổng nhì góc kề một cạnh mặt mày vì như thế 180 phỏng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC. Trên AC lấy một điểm B’ sao cho tới AB’ = AB và bên trên AB lấy một điểm C’ sao cho tới AC’ = AC. Chứng minh tứ giác BB’CC’ là hình thang.

chung-minh-tu-giac-la-hinh-thang-khi-tong-2-goc-day-bang-180-do

Ta có:

AB’ = AB

=> ∆BAB’ cân nặng bên trên A

=> Góc ABB’ = (180°- Â)/2

Chứng minh tương tự động, tao có: Góc AC’C = (180°- Â)/2

=> Góc ABB = Góc AC’C

=> Góc ABB’ + Góc B’BC’ = Góc AC’C + Góc B’BC’

Xem thêm: hình tứ giác lớp 2

=> Góc AC’C + Góc B’BC’ = 180°

=> Tứ giác BB’CC’ là hình thang tự tổng nhì góc kề một cạnh mặt mày vì như thế 180°

II. Hình thang cân

1. Khái niệm về hình thang cân

Trong hình học tập Euclid, hình thang cân nặng là hình thang với nhì góc kề một cạnh lòng cân nhau. Hình thang cân nặng là một trong những tình huống đặc biệt quan trọng của hình thang.

khai-niem-ve-hinh-thang-can

Từ khai niệm và theo như hình vẽ, tao có:

Hình thang cân nặng ABCD (AB // CD) => Góc C = Góc D

2. Tính hóa học hình thang cân

– Tính hóa học 1: Trong một hình thang cân nặng, nhì cạnh mặt mày cân nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AD = BC

– Tính hóa học 2: Trong một hình thang cân nặng, hai tuyến phố chéo cánh cân nhau.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Ví dụ: Cho ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> AC = BD

– Tính hóa học 3: Hình thang cân nặng luôn luôn nội tiếp được vô một lối tròn xoe.

hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (AB // CD)

=> Luôn với cùng một lối tròn xoe tâm O nội tiếp hình thang này

3. Cách chứng minh hình thang cân

– Cách 1: Hình thang với nhì góc kề một cạnh lòng cân nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên những cạnh mặt mày AB, AC lấy theo gót trật tự những điểm D, E sao cho tới AD = AE. Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân nặng.

cach-chung-minh-hinh-thang-can

a) Ta có: AD = AE (gt) nên ∆ADE cân

⇒ Góc D2 = Góc E2

Mà góc A + D2 + E2 = góc A + B + C = 180°, trong những khi góc B = C do ΔABC cân nặng bên trên A (gt). Vì vậy D2 = B ( địa điểm đồng vị )

=> DE // BC, vì thế BDEC là hình thang.

Lại với ΔABC cân nặng bên trên A ⇒ Góc B = Góc C

Nên BDEC là hình thang cân là là hình thang với 2 góc lòng cân nhau.

– Cách 2: Hình thang với nhì cạnh mặt mày cân nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếp lối tròn xoe tâm O. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

chung-minh-hinh-thang-can-noi-tiep-duong-tron

Ta có: ABCD là hình thang

=> Góc A1 = Góc C1

=> sđ cung CD = sđ cung AB

=> AB = CD

=> ABCD là hình thang cân do là hình thang với 2 cạnh mặt mày cân nhau.

– Cách 3: Hình thang với hai tuyến phố chéo cánh cân nhau là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Hình thang ABCD (AB // CD) với góc ACD = góc BDC. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân nặng.

hai-duong-cheo-hinh-thang-can-bang-nhau

Gọi E là gửi gắm điểm của AC và BD.

∆ECD với góc ACD = góc BDC nên là tam giác cân nặng.

Suy đi ra EC = ED (1)

Tương tự động xét ∆EAB có: Góc ABE = BAE tự nằm trong đều vì như thế góc ACD và góc BDC ( So le vô )

⇒ ∆EAB tại E suy ra: EA = EB (2)

Từ (1) và (2) tao có: EA + EC = EB + ED => AC = BD

=> ABCD là hình thang cân nặng tự là hình thang với 2 đường chéo vì như thế nhau

Kết luận: Sau khi các em học tập sinh đã được lần hiểu những kỹ năng cơ bạn dạng về hình thang và hình thang cân nặng. Chúng tôi tin rằng, nội dung này sẽ không còn thực hiện khó khăn chúng ta nữa và giúp đạt được điểm số tối nhiều trong những bài xích đua. Hãy theo gót dõi Gia Sư Việt nhằm học tập luôn luôn cập nhập nhiều bài xích học khác nhé. Bên cạnh đó, nếu như bố mẹ cần thiết thuê gia sư dạy dỗ Toán tận nhà cho tới con cái, vui mừng lòng contact qua loa số 096.446.0088 – 090.462.8800 sẽ được tư vấn cụ thể.

Tham khảo thêm:

♦ Tổng hợp ý kỹ năng về những lối Đồng quy vô Tam giác

♦ Khái niệm, đặc thù và cơ hội chứng tỏ tứ giác là Hình thoi

Xem thêm: 1m bằng bao nhiêu dm