cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo

Câu hỏi:

09/07/2019 237,532

Cho 11,36 gam láo hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư, thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo

D. 38,72

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Coi như láo hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm với x mol Fe và hắn mol O

Ta với 56x + 16y = 11,36 (1)

Ta với nNO= 0,06 mol

Quá trình mang lại electron:

Fe → Fe+3 + 3e

x                3x mol

Quá trình nhận electron:

O0  +   2e   →  O2

y        2y mol

N+5  + 3e →  N+2

      0,18 ← 0,06

Áp dụng quyết định luật bảo toàn electron:

ne cho= ne nhận 

→ 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2)

→ x = 0,16 và hắn = 0,15

Bảo toàn yếu tố Fe:

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,16 mol

mFe(NO3)3 = 0,16.242 = 38,72 gam

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung m gam bột Fe vô oxi, nhận được 3 gam láo hợp ý rắn X. Hòa tan không còn láo hợp ý X vô hỗn hợp HNO3 dư bay tao 0,56 lít khí NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 2,52

B. 2,22

C. 2,32

D. 2,62

Câu 2:

Hòa tan trọn vẹn 30,4 gam hóa học rắn X bao gồm Cu, CuS, Cu2S và S vì chưng HNO3 dư bay rời khỏi trăng tròn,16 lít khí NO độc nhất (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư vô Y nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 81,55

B. 104,20

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

C. 110,95

D. 115,85

Câu 3:

Cho 2,7 gam Al tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng, rét nhận được 0,448 lít khí X độc nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp nhận được 22,7 gam hóa học rắn khan. Khí X là:

A. N2

B. NO2

C. NO

D. N2O

Câu 4:

Cho láo hợp ý bao gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản xạ vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HNO3 thu  được 0,448 lít (đktc) khí N2 và hỗn hợp X. Khối lượng muối bột vô X là:

A. 23 gam

B. 24,5 gam

C. 22,2 gam

D. trăng tròn,8 gam

Câu 5:

Hòa tan trọn vẹn 25,6 gam hóa học rắn X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S vì chưng hỗn hợp HNO3 dư, bay rời khỏi V lít khí NO độc nhất (đktc) và hỗn hợp Y. Thêm Ba(OH)2 dư vô Y nhận được 126,25 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 17,92

B. 19,04

C. 24,64

D. 27,58

Câu 6:

Hòa tan không còn 2,16 gam FeO vô 0,1 mol HNO3 vừa vặn đầy đủ thấy bay rời khỏi khí X là thành phầm khử độc nhất. Xác quyết định khí X?

A. N2

B. N2O

C. NO2

Xem thêm: công thức toán lớp 4

D. NO