chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

Câu hỏi:

31/07/2019 38,737

Bạn đang xem: chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề ganh đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại vô quy trình tuyền tin cẩn qua chuyện xináp là?

A. Các hóa học trung gian giảo chất hóa học gắn vô thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện nay xung thần kinh trung ương rồi Viral chuồn tiếp

B. Các hóa học trung gian giảo chất hóa học trong số bóng Ca2+ gắn vô màng trước vỡ tung và qua chuyện khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi vô vào chùy xináp

Câu 2:

Thụ thể tiêu thụ hóa học trung gian giảo chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Khe xináp

C. Chùy xináp       

D. Màng sau xináp

Câu 3:

 Qua trình truyền tin cẩn qua chuyện xináp ra mắt bám theo trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

Xem thêm: trịnh công sơn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung gian giảo chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko đích thị với axêtincôlin sau thời điểm xuất hiện nay xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái mét chế phân bổ tự tại vô chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở thành axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, chuồn vô chùy xináp và được tái mét tổ hợp trở thành axêtincôlin

D. Axêtincôlin tái mét chế được chứa chấp trong số bóng xináp

Xem thêm: mắt xích hận thù phần 2