Category Archives: Nghiên cứu

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa luật năm học 2019-2020 (12/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Luật xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 13h30 ngày 12/6/2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: E204, Khu Giảng […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa thương mại điện tử năm học 2019-2020 (16/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Thương mại điện tử xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 7h30 -11h00 ngày 16/6/2020 (Thứ Ba) Địa […]