capable đi với giới từ gì

Để biểu diễn mô tả một người dân có kĩ năng, năng lượng thực hiện điều gì bại, các bạn thường được sử dụng cấu tạo nào? “Can” hoặc “able”? Trong nội dung bài viết này, FLYER tiếp tục ra mắt cho tới các bạn một cấu tạo sát tương tự động, này là “capable”. Quý Khách đem biết, “capable” hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhiều hơn thế một giới kể từ và cơ hội dùng của bọn chúng cũng có thể có vài nét khác lạ với những kể từ chỉ kĩ năng không giống nhập một trong những tình huống. Để lần hiểu về những khác lạ bại và vấn đáp mang đến thắc mắc “capable” cút với giới kể từ gì, các bạn hãy xem thêm không còn nội dung bài viết này nhé.

1. “Capable” là gì?

“Capable” cút với giới kể từ gì
“Capable” là gì?

1.1. Khái niệm

“Capable” là 1 trong tính kể từ nhập giờ Anh dùng để làm diễn tả việc ai bại đem năng lượng, kĩ năng quan trọng nhằm làm những gì bại.

Bạn đang xem: capable đi với giới từ gì

“Capable” thông thường đem nghĩa như “có khả năng”, “có thể”, “có tài”, “có năng lực”…

Ví dụ:

 • He always manages well in any situation, he is a capable man.

Anh ấy luôn luôn xoay sở đảm bảo chất lượng vào cụ thể từng trường hợp, anh ấy là 1 trong người con trai đem năng lượng.

 • She is capable of fluently speaking 6 languages.

Cô đem kĩ năng trình bày trôi chảy 6 loại giờ.

1.2. “Capable” cút với danh từ

Vì “capable” là 1 trong tính kể từ, vì thế nó hoàn toàn có thể cút trước những danh kể từ và té nghĩa mang đến danh kể từ bại. Trong tình huống này, “capable” thông thường được dùng với ý nghĩa sâu sắc chỉ ra rằng đối tượng người sử dụng này này là “có năng lực”, “tài giỏi”…

Ví dụ:

 • Sherlock Holmes solves many cases, he is a capable detective.

Sherlock Holmes giải quyết và xử lý thật nhiều vụ án, anh ấy là 1 trong thám tử tài phụ thân.

 • Mike is a capable director, he helped the company’s revenue grow 25% last year.

Mike là 1 trong giám đốc đem năng lượng, anh ấy đã hỗ trợ lệch giá của doanh nghiệp phát triển 25% nhập năm ngoái.

2. “Capable” cút với giới kể từ gì?

“Capable” cút với giới kể từ gì
“Capable” cút với giới kể từ gì?

Khi nhắc tới “capable”, các bạn sẽ tưởng tượng rời khỏi tức thì ngay lập tức cấu tạo “động kể từ to lớn be + capable + giới từ” vốn liếng cực kỳ thông dụng nhập giờ Anh. Trong phần này hãy nằm trong FLYER lần hiểu bám theo sau “capable” được xem là những giới kể từ gì nhé.

2.1. “Capable” cút với giới kể từ “of”

Đây đó là cấu tạo thông dụng nhất của “capable”, dùng để làm diễn tả “đối tượng này bại đem kĩ năng mang đến việc gì đó/làm việc gì đó”. Hầu không còn tình huống các bạn phát hiện kể từ vựng này nhập khi tham gia học lộn nhập tiếp xúc giờ Anh với cấu tạo sau:

S + động kể từ to lớn be + capable + of something/doing something 

Ví dụ:

 • He is capable of the new CEO position of the company.

Anh ấy đem kĩ năng phụ trách địa điểm CEO mới mẻ của doanh nghiệp.

 • Diana is capable of remembering everything she sees for the first time.

Diana đem kĩ năng ghi nhớ toàn bộ những gì cô ấy bắt gặp phiên thứ nhất.

2.2. “Capable” cút với giới kể từ “in”

“Capable” còn được dùng với giới kể từ “in”, tuy vậy các bạn sẽ cực kỳ hiếm khi thấy cơ hội dùng này.

Ví dụ:

 • Mike is capable in emergency situations.

Mike đem kĩ năng trong số trường hợp khẩn cấp cho.

 • She is an experienced cook, therefore she is very capable in the kitchen.

Cô ấy là 1 trong đầu phòng bếp đem kinh nghiệm tay nghề, vậy nên cô ấy cực kỳ đem năng lượng trong công việc phòng bếp núc.

3. Một số kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với “capable”

“Capable” được dùng để làm chỉ “năng lực, “khả năng”. Trong giờ Anh, đem một trong những tính kể từ tuy nhiên bạn cũng có thể dùng để làm thay cho thế mang đến “capable” tùy vào cụ thể từng tình huống. trái lại, các bạn cũng tiếp tục nhìn thấy nhiều tính kể từ ngược nghĩa dùng để làm chỉ sự không tồn tại năng lượng, không tồn tại kĩ năng thực hiện điều gì bại. Hãy nằm trong tìm hiểu này là những kể từ này nhé:

Từ đồng nghĩa tương quan với “capable”Từ ngược nghĩa với “capable”
ableunable
accomplishedincapable
efficientimpotent
skilledunskilled 
giftedunskillful
competentincompetent
resourcefulinept
talented
proper
suited
proficient
can
effective
expert
susceptible
qualified 
fit
licensed
good
Một số kể từ đồng nghĩa tương quan và ngược nghĩa với “capable”

Ví dụ:

 • She is capable of taking a position as a university lecturer after getting her doctorate. = She is suited for a position as a university lecturer after getting her doctorate.

Cô ấy đem kĩ năng đảm nhiệm địa điểm giáo viên ĐH sau thời điểm lấy vì chưng tiến sỹ. = Cô ấy tương thích nhằm đảm nhiệm địa điểm giáo viên ĐH sau thời điểm lấy vì chưng tiến sỹ. 

 • He is capable of running a distance of 15 kilometers. = He is able to lập cập a distance of 15 kilometers. 

Anh ấy đem kĩ năng chạy quãng đàng lâu năm 15 kilômét.

Xem thêm: tiếng anh tiếng việt

 • Diana is unable to sing this opera tuy vậy, it has too high notes. = Diana is incapable of singing this opera tuy vậy, it has too high notes.

Diana ko đầy đủ kĩ năng nhằm hát bài bác hát opera này, nó đem những nốt quá cao.

 • He is incompetent to get 10 points in Physics. = He is incapable of getting 10 points in Physics.

Anh ấy không tồn tại kĩ năng đạt điểm 10 môn Vật Lý.

4. Sự khác lạ đằm thắm “capable” và “able”

“Capable” cút với giới kể từ gì
Phân biệt “capable” và “able”

Trong số những kể từ đồng nghĩa tương quan các bạn vừa vặn lần hiểu ở trong phần trước, “able” là kể từ vựng sát tương tự động nhất với “capable” và hoàn toàn có thể thay cho thế lẫn nhau nhập đa số tình huống. Cả nhị đều được dùng để làm chỉ kĩ năng, năng lượng thực hiện điều gì bại. Tuy nhiên, các bạn vẫn tiếp tục thấy đằm thắm nhị kể từ vựng này còn có cơ hội dùng khác lạ nhập một trong những tình huống sau:

CapableAble
Có kiến thức và kỹ năng và khả năng nhằm thực hiện điều gì bại.

Ví dụ:
– He has 5 years of experience as a manager at Google, and he is completely capable of running your investment fund.
Anh ấy đang được đem 5 năm kinh nghiệm tay nghề thực hiện vận hành bên trên Google, và anh ấy trọn vẹn đem kĩ năng điều hành và quản lý quỹ góp vốn đầu tư của công ty.

Có kiến thức và kỹ năng và khả năng thực hiện điều gì bại, hoặc vì thế vấn đề này là khả ganh đua nhằm triển khai.

Ví dụ:
– Housing prices have dropped quite deeply due to lớn the last economic crisis, and now they are able to lớn buy a small apartment within their budget.
Giá mái ấm khu đất đang được tách khá sâu sắc vì thế mùa khủng hoảng rủi ro kinh tế tài chính vừa mới qua, và giờ bọn họ đang được hoàn toàn có thể mua sắm được 1 căn hộ nhỏ vừa vặn với ví tiền của tôi.

Lưu ý: nếu như động kể từ “to be” được phân tách ở thì vượt lên trước khứ, nó tức là đối tượng người sử dụng nhập câu đang được thực sự thực hiện điều gì bại.

Thể hiện nay một đối tượng người sử dụng đem kĩ năng cảm biến hoặc hành vi rõ ràng so với điều gì bại.

Ví dụ:
– He is capable of sympathy.
Anh ấy đem kĩ năng thông cảm.
-> Tại phía trên ý trình bày anh ấy là kẻ biết cảm thông với những người không giống.

Không dùng nhập trường hợp này.
Diễn mô tả điều gì này mà một vật hoàn toàn có thể thực hiện.

Ví dụ:
– This motorcycle is capable of operating at a tốc độ of 300 km / h.
Chiếc xe máy này còn có kĩ năng sinh hoạt với vận tốc 300 km / h.

Thường dùng để làm chỉ kĩ năng của những người thay cho vật.

Ví dụ:
– After 3-month recovery, Jane is now able to go back to lớn school.
Sau 3 mon bình phục, Jane giờ đây đang được hoàn toàn có thể tảo quay về ngôi trường học tập.

Nói một người này này là đem năng lượng.

Ví dụ:
– He learns things very quickly, and he is a capable student.
Anh ấy học tập tất cả cực kỳ nhanh chóng, và anh ấy là 1 trong học viên đem năng lượng.

Không người sử dụng nhập tình huống này.
NOT: …he is an able student.
Sự khác lạ đằm thắm “capable” và “able”

Tìm hiểu cụ thể tăng về cấu tạo “be able to”

5. Bài tập dượt về cấu tạo “Capable”

Bài tập dượt 5: Tìm rời khỏi những kể từ đồng nghĩa tương quan của “capable”

1. Các từ: able, incapable, incompetent

2. Các từ: competitive, suited, angry

3. Các từ: licensed, well-know, unknown

4. Các từ: inable, inept, proper

5. Các từ: suspicious, susceptible, surrendering

6. Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, bạn đã sở hữu thể vấn đáp mang đến thắc mắc “capable” cút với giới kể từ gì và thỏa sức tự tin dùng “capable” Khi ham muốn diễn tả về kĩ năng, năng lượng của một đối tượng người sử dụng này rồi đó. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy ghi nhớ thông thường xuyên ôn lại lý thuyết nhằm không biến thành lầm lẫn nhập cơ hội dùng của “capable” với những kể từ đồng nghĩa tương quan nhập một trong những tình huống nhé. 

Nếu các bạn đang được lần kiếm một công thức học tập giờ Anh mới mẻ không khiến nhàm ngán thì nên rẽ thăm hỏi tức thì Phòng luyện ganh đua ảo FLYER. Quý Khách tiếp tục lần rời khỏi cho chính bản thân mình những bài học kinh nghiệm giờ Anh được tích phù hợp với chức năng tế bào phỏng game thú vị nằm trong cỗ tư liệu đa dạng mẫu mã chủ thể vì thế chủ yếu FLYER biên soạn và update liên tiếp. Tất cả tiếp tục mang đến cho mình hưởng thụ học tập giờ Anh vô nằm trong thú vị và hiệu quả!

Ngoài rời khỏi, các bạn cũng hoàn toàn có thể nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kiến thức và kỹ năng và tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất các bạn nhé!

Xem thêm: Bắn cá đổi thưởng là gì? Kinh nghiệm chơi bắn cá đổi thưởng luôn thắng

Hồng Đinh – Thạc sỹ dạy dỗ Hoa Kỳ: Bế Tắc quyết ôn ganh đua Cambridge tận nơi nằm trong FLYER

Để được tương hỗ và tư vấn tăng về Phòng ganh đua ảo FLYER, quý cha mẹ phấn chấn lòng liên hệ trang Facebook của FLYER hoặc đường dây nóng 0868793188.

>>> Xem thêm:

 • 100 lời nói giờ Anh hoặc nhất về từng mặt mũi của đời sống
 • Từ vựng giờ Anh chính thức bằng văn bản “M” hoặc nhất chúng ta nên biết
 • “As far as” là gì? Khám đập những phần mềm cần thiết các bạn tránh việc quăng quật qua