cách xóa trang trống trong word

Để xóa một trang sở hữu chứa chấp văn phiên bản, hình đồ họa hoặc đoạn văn trống trải, hãy lựa chọn nội dung nhằm xóa, rồi nhấn Delete. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể triển khai điều này:

Bạn đang xem: cách xóa trang trống trong word

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình muốn xóa, nhấn Ctrl+G.

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của doanh nghiệp, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

  1. Bấm hoặc nhấn nhập địa điểm ngẫu nhiên nhập trang mình muốn xóa, nhấn Option+⌘+G.

    Xem thêm: cdn.fbsbx.com

  2. Trong vỏ hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  3. Nhấn Enter bên trên keyboard của doanh nghiệp, rồi lựa chọn Đóng.

  4. Xác minh tiếp tục lựa chọn nội dung bên trên một trang, rồi nhấn Delete bên trên keyboard.

Để vô hiệu trang trống trải ở thân thích hoặc cuối tư liệu, hãy coi Xóa trang trống trải.

Xem thêm: pr là gì trên facebook