c2h2 ra c2ag2

C2H2 AgNO3 NH3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 thuộc tính AgNO3 vô NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

Bạn đang xem: c2h2 ra c2ag2

1. Phương trình phản xạ Axetilen vô AgNO3 vô NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra 

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi cho tới C2H2 thuộc tính AgNO3 vô NH3

Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 thấy hiện nay tượng  kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br - Br → Br-CH = CH - Br

Sản phẩm sinh đi ra đem links song vô phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH - Br + Br - Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Hình như khi cho tới C2H2 thuộc tính với H2 ở ĐK nhiệt độ chừng hóa học xúc tác không giống nhau cho tới thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở nên vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH  (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH  →  C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, chính vì thế khi châm, axetilen tiếp tục cháy đưa đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy vô không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Sục khí axetilen vô hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ loét nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) thuộc tính với AgNO3 dư vô hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Câu 3. Để phân biệt 2 khí rơi rụng nhãn C2H2 và C2H4 đựng vô lọ riêng không liên quan gì đến nhau tao dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

Xem thêm: học phí đại học luật hà nội

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan đảm bảo chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn không gian.

Xem đáp án

Đáp án B

Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn không gian.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp tân tiến nhằm pha chế axetilen lúc này là

A. nhiệt độ phân etilen ở nhiệt độ chừng cao.

B. nhiệt độ phân benzen ở nhiệt độ chừng cao.

C. nhiệt độ phân can xi cacbua ở nhiệt độ chừng cao.

D. nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ chừng cao.

Câu 8. Khi châm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở nên bám theo tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình châm cháy axetilen:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

=> CO2 và H2O tạo nên trở nên bám theo tỉ lệ thành phần 4 : 2 = 2 : 1

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

.................................

VnDoc vẫn gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ  Sục axetilen vô AgNO3 vô NH3 được VnDoc biên soạn, khi cho tới C2H2 thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm phân biệt axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu gom những viết lách và thăng bằng đích phương trình phản xạ.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông không lấy phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.