bài tập viết lại câu điều kiện

Viết lại câu ĐK 1, 2, 3 là dạng bài bác tập dượt ôn luyện và xuất hiện tại phổ cập vô kỳ thi đua giờ Anh. Tuy nhiên, có tương đối nhiều chúng ta vẫn ko nắm rõ được phương thức nhằm đoạt được được dạng đề này. Hãy nằm trong Langmaster ôn tập dượt kỹ rộng lớn kỹ năng về những loại câu ĐK hao hao cách thức viết lách lại câu vô nội dung bài viết bên dưới nhé! 

1. Tóm tắt kỹ năng về câu ĐK 1, 2, 3

Câu ĐK được sử dụng để lấy rời khỏi một fake thiết về một vấn đề chỉ xẩy ra Lúc ĐK được nói đến việc xuất hiện tại. Câu ĐK bao hàm 2 mệnh đề: Mệnh đề ĐK (mệnh đề IF) và mệnh đề thành quả (mệnh đề chính).

Bạn đang xem: bài tập viết lại câu điều kiện

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP

null

1.1 Câu ĐK loại 0 

Câu ĐK loại 0 thao diễn mô tả một thực sự, chân lý phân biệt vô cuộc sống thường ngày xẩy ra bên dưới một ĐK đương nhiên. Cấu trúc: If + S + V, S + V

Ví dụ: If you heat ice, it melts. (Nếu chúng ta thực hiện rét đá, nó sẽ bị tan chảy.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.2. Câu ĐK loại 1

 • Câu ĐK loại 1 được dùng Lúc mong muốn nói đến việc một hành vi, vấn đề nào là bại rất có thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại hoặc vô sau này với cùng một ĐK chắc chắn. Cấu trúc: 

If + S + V (s/es), S + can/will/shall…… + V-inf

Ví dụ: If it rains heavily, I will stay at trang chính for a whole day. (Nếu trời mưa rộng lớn thì tôi tiếp tục trong nhà một ngày dài.)

Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

1.3 Câu ĐK loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng làm thao diễn mô tả trường hợp trái ngược với thực tiễn, ko thể xẩy ra ở thời điểm hiện tại. Trong mệnh đề IF ở câu ĐK loại 2, động kể từ tobe luôn luôn được tạo thành “were”. Cấu trúc: 

If + S + V2/ Ved, S + could/ would/ should…+ V-inf

Ví dụ: If I were you, I would help Linda with her homework. (Nếu tôi là cậu, tôi sẽ hỗ trợ Linda thực hiện bài bác tập dượt.)

Xem thêm: CHỈ 10 PHÚT NẮM VỮNG CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 VÀ BIẾN THỂ

1.4 Câu ĐK loại 3

Câu ĐK loại 3 thao diễn mô tả trường hợp không tồn tại thiệt vô vượt lên trước khứ, thể hiện một fake thiết trái ngược ngược với tình hình ở vượt lên trước khứ. Cấu trúc:

If + S + had + V3/Ved, S + could/ would… + have + V3/Ved

Ví dụ: 

If I had known that it was Anna’s birthday, I would have bought her a present. (Tôi tuy nhiên biết hôm này đó là sinh nhật của Anna, thì tôi đang được mua sắm đá quý cho tới cô ấy rồi.)

Xem thêm: CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

1.5 Câu ĐK kết hợp

Diễn mô tả những vấn đề trái ngược ngược với thực tiễn vô vượt lên trước khứ và giả thiết thành quả nếu như những việc bại thực sự xẩy ra. Cấu trúc: 

If + S + had + V3/Ved, S + would + V-inf…

Ví dụ: If Linh had done her homework last night, she wouldn’t be punished today. (Nếu tối qua loa Linh thực hiện kết thúc bài bác tập dượt thì thời điểm ngày hôm nay cô ấy tiếp tục không biến thành trừng trị.)

2. Các dạng nội dung bài viết lại câu điều kiện

null

2.1 Viết lại câu người sử dụng IF

Cách nhận dạng: Đề bài bác tiếp tục cho tới nhì vế câu, thông thường được nối cùng nhau vày những liên kể từ như sánh, that’s why, because.

Cách thực hiện bài: 

 • Cả nhì vế câu ở thì sau này đơn => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 1 (không phủ định).

Ví dụ: I will go to tát the supermarket. I will buy a toy for my son. 

=> If I go to the supermarket, I will buy a toy for my son.

 • Nếu một vế thì thời điểm hiện tại, vế còn sót lại ở thì sau này hoặc thời điểm hiện tại => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 2 (phủ tấp tểnh lại mệnh đề vô câu).

Ví dụ: Lan doesn’t help her mom cook dinner. Her mom is angry now. 

=> If Lan helped her mom cook dinner, her mom wouldn’t be angry. 

 • Nếu câu đề bài bác sở hữu thì vượt lên trước khứ đơn => viết lách lại câu người sử dụng IF loại 3 (phủ định).

Ví dụ: San didn’t tell her the truth. She was sánh disappointed about him. 

=> If San had told her the truth, she wouldn’t have been sánh disappointed about him.

 • Thay “if” tức thì địa điểm “because”, nếu như câu đề bài bác ở thể xác định thì Lúc viết lách lại, tất cả chúng ta tiếp tục gửi trở thành phủ tấp tểnh và ngược lại. 

Ví dụ: I can’t go out with Jack because it is rainy. => If it weren’t rainy, I could go out with Jack. 

 • Với sánh, that’s why vô câu đề bài bác, Lúc viết lách lại câu, “if” tiếp tục ở mệnh đề ngược lại. 

Ví dụ: Kai doesn’t have driving license. That’s why he can’t drive a siêu xe. 

=> If Kai had a driving license, he could drive a siêu xe. 

2.2 Viết lại câu người sử dụng Unless

 • Cấu trúc: Unless = If… not
 • Cách thực hiện bài: Thay “Unless” vô vị trí “If”, vứt “not”, vế còn sót lại không thay đổi.

Ví dụ: 

If she doesn’t invite Jack to tát the các buổi party, I won’t help her prepare the food. 

=> Unless she invites Jack to tát the các buổi party, I won’t help her prepare the food. 

2.3 Viết lại câu kể từ cấu hình sở hữu “without” sang trọng “if”

 • Cách thực hiện bài: Sử dụng cấu hình If… not
 • Ví dụ: Without your help, I couldn’t finish the project on time.

= If you didn’t help u, I couldn’t finish the project on time.

2.4 Viết lại câu thay đổi kể từ or, otherwise sang trọng câu sở hữu if

 • Cấu trúc sở hữu or, otherwise: Câu khẩu lệnh + or/ otherwise + S + will…
 • Cách thực hiện bài: Bắt đầu vày cụm “If you don’t…” (bỏ or hoặc otherwise).

Ví dụ:

Hurry up, otherwise you will be late for school. (Nhanh lên hoặc là cậu tiếp tục trễ học tập.)

=> If you don’t hurry, you’ll be late for school. 

2.5 Viết lại câu kể từ cấu hình “But for” sang trọng “If”

  • Cấu trúc “But for”: But for + noun phrase/V-ing, S + V…
  • Cách thực hiện bài: Thay “But for” vày “If it weren’t for”, không thay đổi phần còn sót lại.
 • Ví dụ: But for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework.

=> If it weren’t for Anna’s help, he couldn’t have done his math homework. (Nếu ko nên là nhờ việc giúp sức của Anna, anh ấy dường như không thực hiện kết thúc bài bác tập dượt toán.)

2. Bài tập dượt viết lách lại câu ĐK loại 1, 2, 3

Bài tập dượt 1. Viết lại câu ko thay đổi nghĩa 

1. Jackson doesn’t live in nhật bản because he doesn’t know anyone there.

→ Jackson would

2. Lily doesn’t have any spare tickets. She can’t take u to tát the concert. 

→ If Lyly

3. They don’t understand the problem. They won’t find any right solution. 

→ If they

4. Jack drinks too much alcohol every day, that’s why his stomach is not good. 

→ If Jack

5. Hana didn’t have breakfast, sánh she feels very hungry now.

→ If Hana

6. The weather won’t rain. We will go camping in the forest.

→ If the weather

7. Ran can’t lose weight because she doesn't exercise regularly.

→ If Ran

8. Jimmy didn’t answer the phone because he was studying. 

→ If Jimmy

9. John is exhausted today because he didn’t sleep well last night.

→ If John

10. Sarah can’t park near her office, that’s why she doesn’t come by siêu xe. 

→ If Sarah

11. I don’t know Lana’s gmail address, sánh I can’t send her the document. 

→ If I

12. Karen is not tall enough to tát join the basketball team.

→ If Karen

13. Ronald doesn’t see the signal sánh he doesn’t stop the siêu xe.

→ If he

14. Peter gets bad marks today because he didn’t prepare his lessons well.

→ If Peter

15. Mary doesn’t save enough money. She can’t buy a new trang chính.

→ If Mary 

16. Go right now or you’ll be late for the bus.

→ If you

17. Karik doesn’t apply for the job because he doesn’t have an IELTS certificate. 

→ If 

18. Hurry up, or we will be late for work.

→ If we

19. They don’t understand you because you don’t want to tát talk to tát them.

→ If you

20. Without your help, I couldn’t find her address sánh quickly. 

→ If 

21. Shut up, otherwise, you can’t follow what the teacher is saying.

→ If

22. But for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

→ If 

23. Unless Nam apologizes to tát u, I won’t talk to tát him again.

→ If

24. Melly was sick, sánh she couldn’t take part in the contest.

→ If 

Xem thêm: de thi toán 8 giữa kì 1 có đáp an

25. Lam doesn’t lượt thích spicy food, that’s why he doesn’t eat any food at the các buổi party.

→ If 

26. If it weren’t for the traffic jam, we would go to tát the meeting on time. 

→ But for

27. If you didn’t help u, I couldn’t find my dog.

→ Without

28. If he doesn’t submit the project, he won't graduate.

→ Unless

29. If it weren’t for his sickness, he would come to tát help you.

→ But for

30. I won’t tell her the truth if you agree to tát help u with this job.

→ Unless

Đáp án:

1. Jackson would live in nhật bản if he knew someone there.

2. If Lily had a spare ticket, she’d take u to tát the concert.

3. If they understood the problem, they’d find the right solution.

4. If Jack didn’t drink too much alcohol, his stomach would be good. 

5. If Hana had had breakfast, she wouldn’t be hungry now.

6. If the weather doesn't rain, we will go camping in the forest. 

7. If Ran did exercise regularly, she could lose weight. 

8. If Jimmy hadn’t been studying, he’d have answered the phone.

9. If John had slept well last night, he wouldn’t be exhausted today.

10. If Sarah could park near her office, she’d come by siêu xe.

11. If I knew Lana's e-mail address, I could send her the document.

12. If Karen were tall enough, he would join the basketball team.

13. If Ronald saw the signal, he’d stop the siêu xe.

14. If Peter had prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks today.

15. If Mary saved enough money, she’d buy a new trang chính.

16. If you don’t go right now, you’ll be late for the bus.

17. If Karen had an IELTS certificate, he’d apply for the job.

18. If we don’t hurry, we’ll be late for work.

19. If you wanted to tát talk to tát them, they’d understand you.

20. If you didn't help u, I couldn’t find her address sánh quickly. 

21. If you don’t shut up, you can’t follow what the teacher is saying.

22. If it weren’t for the heavy rain, we would have a good picnic on Sunday.

23. If Nam doesn’t apologize to tát u, I won’t talk to tát him again.

24. If Melly hadn't been sick, she could have taken part in the contest.

25. If Lam liked spicy food, she would eat some food at the các buổi party.

26. But for the traffic jam, we would go to tát the meeting on time. 

27. Without your help, I couldn’t find my dog.

28. Unless he submits the project, he won't graduate.

29. But for his sickness, he would come to tát help you.

30. Unless you agree to tát help u with this job, I will tell her the truth. 

Xem thêm:

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (CÓ ĐÁP ÁN)

50+ BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3 (CÓ ĐÁP ÁN)

null

Bài tập dượt 2. Viết lại những câu sau bám theo cấu hình câu điều kiện

1. My mom cannot make dinner because she feels very tired today.

2. He was sánh aggressive in love, sánh he lost her.

3. Jane helps u finish the project, sánh I plan to tát invite her to tát a small các buổi party.

4. You cannot understand her because you don’t try to tát talk to tát her.

5. His brother is hospitalized for treatment because he drinks too much alcohol. 

6. Kim doesn’t lượt thích K-pop, sánh she won’t spend money buying tickets for the concert.

7. Jack becomes sánh arrogant because he has many fangirls. 

8. My health improves quickly because I exercise every day.

9. I didn’t have dinner with my family, sánh I feel very hungry now.

10. David got fired because he was too lazy to tát work.

11. Stay away from this area or I’ll report the police.

12. You always complain about everyone’s mistakes, that’s why I am not happy to tát work in a team with you.

13. Follow the instructions otherwise you will ruin the cake.

14. People will not go camping when it is heavily snowy. 

15. I love music, that's why I organized this show.

16. Lisa doesn’t feel happy when that guy suddenly shows up at the các buổi party.

17. They will come to tát this các buổi party because you sent an invitation to tát them.

18. John doesn’t speak Chinese well, sánh he won’t have the opportunity to tát attend a meeting with his Chinese partner. 

19. His mother did not reveal the secret sánh soon, that’s why he wouldn’t know it. 

20. You shouldn't accept her invitation to tát the birthday các buổi party. 

Đáp án:

1. If my mom didn’t feel very tired today, she could make dinner.

2. If he hadn’t been sánh aggressive in love, he wouldn’t have lost her.

3. If Jane didn’t help u finish the project, I wouldn’t plan to tát invite her to tát a small các buổi party.

4. If you tried to tát talk to tát her, you could understand her.

5. If his brother didn’t drink too much alcohol, he wouldn’t be hospitalized for treatment.

6. If Kim liked K-pop music, she would spend money buying tickets for the concert.

7. If Jack didn’t have many fangirls, he wouldn’t become sánh arrogant.

8. If I didn’t exercise every day, I couldn't improve my health quickly.

9. If I had had dinner with my family, I wouldn’t feel very hungry now.

10. If David hadn’t been too lazy to tát work, he wouldn’t have gotten fired.

11. If you stay away from this area, I won't report the police.

12. If you didn’t always complain about everyone's mistakes, I would be happy to tát work in a team with you.

13. If you follow the instructions, you won't ruin the cake.

14. If it weren’t heavily snowy, people would go camping.

15. If I didn’t love music, I wouldn’t organize this show.

16. Lisa would feel very happy if that guy didn't show up suddenly at the các buổi party.

17. If you hadn't sent an invitation to tát them, they would not come to tát this các buổi party.

18. If John spoke Chinese well, he would have the opportunity to tát attend a meeting with the Chinese partner.

Xem thêm: soạn văn 8 bài hịch tướng sĩ

19. He would have known this secret if his mother had revealed it sánh soon.

20. If I were you, I wouldn't accept her invitation to tát the birthday các buổi party. 

Trên đó là phần chỉ dẫn phương thức bài bác và một số trong những bài bác tập dượt viết lại câu điều kiện loại 1, 2, 3 nhằm những chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Hãy thông thường xuyên ôn luyện và gia tăng kỹ năng bằng phương pháp thực hiện nhiều bài bác tập dượt nhằm thạo cơ hội viết lách lại câu ĐK nhé!