bài tập toán lớp 5

Bộ đề ôn luyện môn Toán lớp 5 năm 2023 - 2024 sẽ hỗ trợ những em học viên lớp 5 tổ hợp toàn cỗ kỹ năng và kiến thức lý thuyết cần thiết, nằm trong trăng tròn đề ôn luyện kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, với đáp án tất nhiên.

Với những dạng bài xích luyện về số thập phân, tỉ lệ thành phần, bảng đơn vị chức năng đo diện tích S, hình học tập, toán hoạt động, những em tiếp tục nắm rõ những dạng Toán thông thường gặp gỡ vô công tác Toán lớp 5, nhằm ôn luyện hiệu suất cao, đạt thành quả cao trong những bài xích đánh giá, bài xích thi đua của tôi. Mời những em nằm trong vận tải về tham lam khảo:

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 5

Bài luyện Toán lớp 5 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao

  • Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trặn vô chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Cho những số thập phân: 3,794 ; 3,749 ; 3,709 ; 3,8 ; 3,781.

Số thập phân lớn số 1 là:

A. 3,709
B. 3,749
C. 3,8
D. 3,781

Bài 2. Hỗn số 7\frac{19}{100} chuyển thành số thập phân được:

A. 7,19
B. 7.019
C. 71,9
D. 7,109

Bài 3. Giá trị của chữ số 7 vô số thập phân 3,1875 là:

A.0,7
B.0,007
C. 0,07
D.0,0007

Bài 4. Viết số phù hợp vào điểm chấm:

a) 2345kg = …… tấn b) 34dm2 = ……… m2

c) 5ha = ……. km2 d) 5 dm = .……m

Bài 5. Viết số phù hợp vào điểm chấm:

Một siêu thị cung cấp vải vóc, buổi sáng sớm bán tốt \frac{3}{11} tấm vải vóc, giờ chiều bán tốt \frac{3}{8}

số vải vóc sót lại và tấm vải vóc sót lại 20m. Hỏi tấm vải vóc thuở đầu nhiều năm từng nào mét? Tấm vải vóc thuở đầu nhiều năm số mét là: ………………………………………………..

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 23,07 x 3,6

b) 52, 3 - 9,27

c) 13,44 : 3,2

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}

Bài 2. Tìm x:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 3. Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều nhiều năm 3,2 dm và chiều rộng lớn vì thế \frac{3}{4}chiều nhiều năm.Tính chu vi và khoảng không tấm bìa hình chữ nhật bại liệt.

Bài 4. Giá một quyển vở ở mon 9 tăng 10% đối với mon 8, quý phái mon 10 lại hạn chế 10% đối với mon 9. Hỏi giá bán 1 quyển vở ở mon 10 đối với mon 8 rẻ rúng rộng lớn hoặc giắt hơn?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. B

Bài 4: a) 2,345 b) 0,34 c) 0,05 d) 0,5

Bài 5. 44 m vải vóc.

Phần 2

Bài 1.

a) 83,052; b) 43,08; c) 420;

d) \frac{4}{7}:\frac{3}{5}=\frac{4}{7}x\frac{5}{3}=\frac{4x5}{7x3}=\frac{20}{21}

Bài 2:

a) X + 3,4 = 4,5 x 1,3

X + 3,4 = 5,85

X = 5,85 - 3,4

X = 2,45

b) X - 3,02 = 0,8 : 2,5

X - 3,02 = 0,32

X = 0,32 + 3,02

X = 3,34

Bài 3.

Bài giải

Chiều rộng lớn tấm bìa là: 3,2 x \frac{3}{4} = 2,4 (dm)

Chu vi tấm bìa là: (3, 2 + 2,4 ) x 2 = 11,2 (dm) Diện tích miếng bìa là : 3,2 x 2,4 = 7,68 (dm2)

Đáp số: Chu vi: 11,2 dm, Diện tích: 7,68 dm2

Bài 4.

Bài giải

Gọi giá bán quyển vở mon 8 là a đồng ứng với 100%

Giá một quyển vở mon 9 đối với mon 8 thì cấp số phiên là:

100% + 10% = 110% = \frac{110}{100} = 1,1 (lần)

Vậy giá bán 1 quyển vở mon 9 là a × 1,1 (đồng)

Xem thêm: tự tình 2 phân tích

Một quyển vở mon 10 hạn chế 10% đối với mon 9 hay như là một quyển vở mon 10 hạn chế đối với mon 9 số chi phí là.

a × 1,1 × 10 : 100

Một quyển vở mon 9 có mức giá là

a × 1,1 - a × 1,1 × 10 : 100 = a x (1,1 - 1,1 × 10 : 100)

= a × 0,99 (đồng)

Ta với a x 0,99 < a

Vậy giá bán 1 quyển vở mon 10 rẻ rúng rộng lớn giá bán 1 quyển vở mon 8.

Đề ôn luyện môn Toán lớp 5 - Đề 2

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trặn vô chữ trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Số thập phân bao gồm với nhị trăm, nhị đơn vị chức năng, phụ vương phần chục, phụ vương phần ngàn được ghi chép là:

A. 22,33
B. 202,33
C. 202,303
D. 22,303

Bài 2. 45% của 240m2 là:

A. 108 m2
B. 10,8 m2
C. 1080 m2
D. 120 m2

Bài 3. Số chi phí gửi tiết kiệm là 100 000 đồng. Sau một mon, cả chi phí gửi lộn chi phí lãi là 101 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi vì thế từng nào xác suất số chi phí gửi?

A.101%
B.1,01%
C. 10,1%
D.1%

Bài 4. Viết số phù hợp vào điểm chấm.

Khi nằm trong một số trong những thập phân với một số trong những ngẫu nhiên, một các bạn tiếp tục quên mất mặt lốt phẩy ở số thập phân và đặt điều tính như nằm trong nhị số ngẫu nhiên cùng nhau nên đã và đang được tổng là 807. Em hãy mò mẫm số ngẫu nhiên và số thập đó? biết tổng đích thị của bọn chúng là 241,71.

Đáp số: ……………………………………………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 32,74 + 53,92 + 17,26 + 16,08

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

Bài 2. Một lớp với 18 học viên nữ. lõi số học viên nữ cướp 60% số học viên của lớp học tập. Hỏi lớp học tập bại liệt với từng nào học viên nam?

Bài 3. Lúc 6 giờ nửa tiếng sáng sủa, Lan đến lớp cho tới ngôi trường vì thế xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16 km/giờ. Trên tuyến đường bại liệt, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc vì thế xe cộ máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhị người gặp gỡ nhau khi bao nhiêu giờ và cơ hội ngôi nhà từng nào ki -lô-mét?

Bài 4. Hãy mò mẫm những chữ số x, y chang mang đến \overline{17x8y} chia không còn mang đến 5 và 9.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1.

Bài 1. C

Bài 2. A

Bài 3. D

Bài 4. 236 và 5,71

Phần 2.

Bài 1:

a) 32,74+53,92+17,26+16,08

= ( 32,74 + 17,26) + ( 53,92 + 16,08)

= 50 + 70

= 120

b) 2,5 × 3,7 + 7,5 × 3,7

= 3,7 x ( 2,5 + 7,5)

= 3,7 x 10

= 37

Bài 2. 12 học tập sinh

Bài 3.

Bài giải

Thời gian trá Lan cút được Lúc u xuất phát:

6 giờ 45 phút – 6 giờ nửa tiếng = 15 phút = 0,25 giờ.

Khoảng cơ hội Lan và u Lúc u xuất phát: 16 x 0,25 = 4 (km).

Hiệu nhị vận tốc:

36 – 16 = trăng tròn (km)

Thời gian trá gặp gỡ nhau:

4 : trăng tròn = 0,2 tiếng đồng hồ = 12 phút.

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

6 giờ 45 phút + 12 phút = 6 giờ 57 phút.

Chỗ gặp gỡ nhau cơ hội nhà:

36 x 0,2 = 7,2 (km).

Đáp số: 6 giờ 57 phút và 7,2 km.

Xem thêm: cách chứng minh đường trung trực

Bài 4. 17280 hoặc 17685

...

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm nội dung chi tiết!