bài 98 ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 98 ôn tập về phân số

Chơi trò nghịch tặc “Đố bạn” :

a) Mỗi chúng ta ghi chép một phân số rồi phát âm phân số một vừa hai phải ghi chép.

b) Ghi lại những phân số group em một vừa hai phải ghi chép.

c) Trong những phân số cơ, phân số nào là lớn số 1, phân số nào là bé nhỏ nhất ?

Phương pháp giải:

- Mỗi phân số sở hữu tử số và kiểu số. Tử số là số bất ngờ ghi chép bên trên gạch men ngang. Mẫu số là số bất ngờ không giống 0 ghi chép bên dưới gạch men ngang.

- Để phát âm phân số tớ phát âm tử số trước, tiếp sau đó phát âm “phần” rồi phát âm kiểu số.

- Để thăm dò phân số lớn số 1, phân số bé nhỏ nhất tớ đối chiếu những phân số.

Lời giải chi tiết:

Các em tìm hiểu thêm nhé :

a)

b) Các phân số group em một vừa hai phải ghi chép là :

\(\dfrac{1}{3}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{1}{2}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{3}{4}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{5}{6}\,\,;\,\,\,\,\,\dfrac{6}{5}\)

c) Trong những phân số bên trên, phân số nhỏ nhất là \(\dfrac{1}{3}\) và phân số lớn số 1 là \(\dfrac{6}{5}\).

Câu 2

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình tiếp sau đây :

b) Viết lếu láo số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình tiếp sau đây :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm ghi chép phân số hoặc lếu láo số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Phân số chỉ phần vẫn tô của những hình là :

•  Hình 1 : \(\dfrac{3}{4}\)                  •  Hình 2 : \(\dfrac{2}{5}\)

•  Hình 3 : \(\dfrac{5}{8}\)                  •  Hình 4 : \(\dfrac{3}{8}\)

b) Hỗn số chỉ phần vẫn tô màu sắc của từng hình là :

•  Hình 1 : \(1\dfrac{1}{4}\)                •  Hình 2 : \(2\dfrac{3}{4}\)

•  Hình 3 : \(3\dfrac{2}{3}\)                •  Hình 4 : \(4\dfrac{1}{2}\) 

Câu 3

Chơi trò nghịch tặc “Ghép song - Tìm những phân số cân nhau trong số phân số”:

a) Mỗi group sở hữu một tấm bìa ghi phân số, từng chúng ta lấy một tấm bìa, nhì chúng ta sở hữu tấm bìa ghi nhì phân số cân nhau ghép trở nên một cặp.

b) Ghi những cặp phân số cân nhau nhập vở.

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù cơ bạn dạng của phân số :

- Nếu nhân cả tử số và kiểu số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn mang đến.

- Nếu phân tách không còn cả tử và kiểu số của một phân số mang đến nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số vẫn mang đến.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu :

\(\dfrac{4}{7} = \dfrac{{4 \times 5}}{{7 \times 5}} = \dfrac{{20}}{{35}}\)  ;     \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{{2 \times 7}}{{5 \times 7}} = \dfrac{{14}}{{35}}\)  ;            \(\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 6}}{{8 \times 6}} = \dfrac{{18}}{{48}}.\)

Vậy những cặp phân số cân nhau trong số phân số bên trên là :

\(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{{20}}{{35}}\)  ;                     \(\dfrac{2}{5}\) và \(\dfrac{{14}}{{35}}\);                       \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{{18}}{{48}}.\)

Câu 4

a) Viết phân số phù hợp ứng với vạch chỉ trung điểm của đoạn trực tiếp AB bên trên tia số : 

b) Em và chúng ta thay đổi vở, chữa trị bài xích lẫn nhau và thống nhất thành phẩm đối với tất cả group.

Phương pháp giải:

Ta thấy: kể từ vạch \(0\) cho tới vạch \(1\) được phân thành \(10\) phần cân nhau. Ta tiếp tục quy đồng nhì phân số \( \dfrac {1}{5}\) và \( \dfrac {2}{5}\) với kiểu số công cộng là \(10\) rồi thăm dò phân số ở thân ái nhì phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {1}{5} = \dfrac{1 \times 2}{5\times 2 }= \dfrac {2}{10}\) ;    \( \dfrac {2}{5} = \dfrac{2 \times 2}{5\times 2 }= \dfrac {4}{10}\).

Mà: \( \dfrac {2}{10} < \dfrac{3}{10}< \dfrac {4}{10}\)

Do cơ vạch ở thân ái \( \dfrac {1}{5}\) và \( \dfrac {2}{5}\) ứng với phân số \( \dfrac {3}{10}.\)

Câu 5

Khoanh tròn trĩnh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

a) Phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của băng giấy tờ sau là :

A. \(\dfrac{4}{3}\)                                             B. \(\dfrac{4}{7}\)

C. \(\dfrac{3}{4}\)                                             D. \(\dfrac{3}{7}\)

b) Có 24 viên bi, nhập cơ sở hữu 5 viên bi xanh rì, 9 viên bi đỏ lòm, 6 viên bi vàng và 4 viên bi nâu. Như vậy \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi được màu :

A. Xanh                                        B. Đỏ

C. Vàng                                        D. Nâu

Phương pháp giải:

a) Phân số chỉ phần tô màu sắc sở hữu tử số là số dù được tô màu sắc và kiểu số là tổng số dù của băng giấy tờ cơ.

b) Tìm \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi tớ lấy 24 phân tách mang đến 4, kể từ cơ hiểu rằng \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi được màu gì.

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy phần tô màu sắc lúc lắc 4 dù nhập toàn bộ 7 dù.

Vậy phân số chỉ phần tô màu sắc của băng giấy tờ là \(\dfrac{4}{7}\).

Chọn đáp án : B. \(\dfrac{4}{7}\)

Xem thêm: lời bài hát hứa kim tuyền ước mơ của mẹ

b) \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi bao gồm số viên bi là :

            24 : 4 = 6 (viên bi)

Do cơ, \(\dfrac{1}{4}\) số viên bi được màu vàng.

Chọn đáp án : C. Vàng.

Câu 6

Rút gọn gàng những phân số :

\(\dfrac{5}{{10}}\,\,; \dfrac{3}{{15}}\,\,; \dfrac{{40}}{{70}}\,\,; \dfrac{{24}}{{36}}\,\,; \dfrac{{70}}{{42}}.\)

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau :

- Xét coi tử số và kiểu số nằm trong phân tách không còn mang đến số bất ngờ nào là to hơn \(1\).

- Chia tử số và kiểu số mang đến số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi cảm nhận được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{5}{{10}} = \dfrac{{5:5}}{{10:5}} = \dfrac{1}{2}\,\,;\)    \(\dfrac{3}{{15}} = \dfrac{{3:3}}{{15:3}} = \dfrac{1}{5}\,;\)         \(\dfrac{{40}}{{70}} = \dfrac{{40:10}}{{70:10}} = \dfrac{4}{7}\,;\)

\(\dfrac{{24}}{{36}} = \dfrac{{24:12}}{{36:12}} = \dfrac{2}{3}\,;\)      \(\dfrac{{70}}{{42}} = \dfrac{{70:14}}{{42:14}} = \dfrac{5}{3}.\)

Câu 7

Câu 7 (trang 99 toán VNEN lớp 5 tập luyện 2)

Quy đồng kiểu số những phân số :

a) \(\dfrac{5}{3}\) và \(\dfrac{1}{4}\);              b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{7}{{24}}\);               c) \(\dfrac{1}{2}\,;\,\,\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{5}\).

Phương pháp giải:

Khi quy đồng kiểu số nhì phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhì.

Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhì nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Chọn \(MSC = 12.\)

Ta sở hữu :

\(\dfrac{5}{3} = \dfrac{{5 \times 4}}{{3 \times 4}} = \dfrac{{20}}{{12}}\,\, ;\)          \(\dfrac{1}{4} = \dfrac{{1 \times 3}}{{4 \times 3}} = \dfrac{3}{{12}}.\)

Vậy : Quy đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{5}{3}\) và \(\dfrac{1}{4}\) được nhì phân số \(\dfrac{{20}}{{12}}\) và \(\dfrac{3}{{12}}.\)

b)  Chọn \(MSC = 24.\)

Ta sở hữu :

\(\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 3}}{{8 \times 3}} = \dfrac{9}{{24}}\,\,;\)                              Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{7}{{24}}.\)

Vậy : Quy đồng kiểu số nhì phân số \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{7}{{24}}\) được nhì phân số \(\dfrac{9}{{24}}\) và \(\dfrac{7}{{24}}.\)

c) Chọn \(MSC = 30.\)

Ta sở hữu :

\(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 15}}{{2 \times 15}} = \dfrac{{15}}{{30}}\,\,;\)      \(\dfrac{2}{3} = \dfrac{{2 \times 10}}{{3 \times 10}} = \dfrac{{20}}{{30}}\,\, ;\)          \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{{3 \times 6}}{{5 \times 6}} = \dfrac{{18}}{{30}}.\)

Vậy : Quy đồng kiểu số những phân số \(\dfrac{1}{2}\,;\,\,\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{5}\)được những phân số \(\dfrac{{15}}{{30}}\, ;\,\,\dfrac{{20}}{{30}}\) và \(\dfrac{{18}}{{30}}.\)

Câu 8

Điền lốt  thích phù hợp (<, >, =) nhập địa điểm chấm:

a) \(\dfrac{{11}}{8}\,\,...\,\,\dfrac{{11}}{9}\) ;

b) \(\dfrac{4}{9}\,\,...\,\,\dfrac{3}{5}\); 

c) \(\dfrac{6}{5}\,\,...\,\,\dfrac{5}{6}\).

Phương pháp giải:

- Nếu nhì phân số sở hữu nằm trong tử số, phân số nào là sở hữu kiểu số to hơn thì phân số cơ nhỏ nhiều hơn và ngược lại.

- Nếu nhì phân số ko nằm trong kiểu số, tớ rất có thể quy đồng kiểu số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

- So sánh phân số với 1: phân số sở hữu tử số to hơn kiểu số thì phân số cơ to hơn 1; phân số sở hữu tử số nhỏ nhiều hơn kiểu số thì phân số cơ nhỏ nhiều hơn 1.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{11}}{8}\,\, > \,\,\dfrac{{11}}{9}\) (vì nhì phân số nằm trong sở hữu tử số là \(11\) và \(8 < 9\)).

b) Ta sở hữu :

 \(\dfrac{4}{9} = \dfrac{{4 \times 5}}{{9 \times 5}} = \dfrac{{20}}{{45}}\,\, ;\)         \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{{3 \times 9}}{{5 \times 9}} = \dfrac{{27}}{{45}}\,\,.\)

Vì \(\dfrac{{20}}{{45}} < \dfrac{{27}}{{45}}\) nên \(\dfrac{4}{9}\,\, < \,\,\dfrac{3}{5}\,.\)

c) Ta sở hữu : \(\dfrac{6}{5} > 1\,\,\,;\,\,\,\,\dfrac{5}{6} < 1\) hoặc \(\dfrac{6}{5} > 1 > \dfrac{5}{6}.\)

Vậy \(\dfrac{6}{5} > \dfrac{5}{6}.\)

Câu 9

a) Viết những phân số \(\dfrac{7}{{10}};\dfrac{{27}}{{40}};\dfrac{4}{5}\)  theo trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

b) Viết những phân số: \(\dfrac{9}{{10}};\dfrac{9}{{11}};\dfrac{{10}}{9}\)  theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc phân số vẫn học tập nhằm đối chiếu những phân số vẫn mang đến, tiếp sau đó bố trí những phân số theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn hoặc theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Ta sở hữu :

\(\dfrac{7}{{10}} = \dfrac{{7 \times 4}}{{10 \times 4}} = \dfrac{{28}}{{40}}\,\,;\)                     \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 \times 8}}{{5 \times 8}} = \dfrac{{32}}{{40}}\,\,;\)

Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{{27}}{{40}}.\)

Vì  \(\dfrac{{27}}{{40}} < \dfrac{{28}}{{40}} < \dfrac{{32}}{{40}}\) nên \(\dfrac{{27}}{{40}} < \dfrac{7}{{10}} < \dfrac{4}{5}.\)

Vậy những phân số vẫn mang đến được ghi chép theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn là :

\(\dfrac{{27}}{{40}}\,\, ; \dfrac{7}{{10}}\,\,\,;  \dfrac{4}{5}.\)

b)  Ta sở hữu : \(\dfrac{9}{{10}} < 1\,\,;\,\,\,\dfrac{9}{{11}} < 1\,\,\,;\,\,\,\,\dfrac{{10}}{9} > 1.\)

So sánh nhì phân số \(\dfrac{9}{{10}}\) và \(\dfrac{9}{{11}}\) tớ được \(\dfrac{9}{{10}} > \,\,\dfrac{9}{{11}}\)(Vì nhì phân số nằm trong sở hữu tử số là \(9\) và \(10 < 11\)).

Do cơ tớ sở hữu : \(\dfrac{{10}}{9} > \dfrac{9}{{10}} > \,\,\dfrac{9}{{11}}.\)

Xem thêm: truyện tiếng anh song ngữ

Vậy những phân số vẫn mang đến được ghi chép theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là :

\(\dfrac{{10}}{9}\,\,; \dfrac{9}{{10}}\,\,; \,\dfrac{9}{{11}}.\)

 Loigiaihay.com