15 phút bằng bao nhiêu giờ

 • Bác Nam mang trong mình một miếng vườn hình vuông vắn ý định trồng rau xanh. Để thuận tiện mang đến việc lấy nước tưới rau xanh chưng Nam đang được khoét ở ở chính giữa quần thể vườn một chiếc ao cũng hình vuông vắn và khoảng tầm kể từ cạnh những cạnh ao cho tới những cạnh của miếng vườn đều vày 12m. sành rằng dt còn sót lại của miếng vườn là 720m vuông. Tính dt của miếng vườn hình vuông vắn lúc đầu.

  Giúp tui nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể nhé

  Bạn đang xem: 15 phút bằng bao nhiêu giờ

  10/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  Tìm số ngẫu nhiên a biết a phân tách 3 dư 2, phân tách 5 dư 4, phân tách 8 dư 7 nên a 1 phân tách không còn mang đến a nhỏ nhất?

  12/11/2022 |   2 Trả lời

 • Tính số ngẫu nhiên đem 2 chữ số biết số ê phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6.

  Tính số ngẫu nhiên đem 2 chữ số biết số ê phân tách mang đến tổng những chữ số của chính nó chiếm được 7 dư 6Giải hộ em với ạToán 6 ạ

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức: a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  tìm số ngẫu nhiên nhằm biểu thức                                                                                                                           a=15/2n+1 có mức giá trị là một trong số tự động nhiên

  23/11/2022 |   2 Trả lời

 • Giải: (xleft( {x - 3} ight) - {left( {3 - x} ight)^2} = 27)

  x(x-3)-(3-x)2=27

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên n biết n+2 phân tách không còn mang đến n-1

  tìm số ngẫu nhiên n biết n+2chia không còn mang đến n-1

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm STNnhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  tìm STN nhỏ nhất đem 3 chữ số sao mang đến phân tách 14 dư 5, phân tách 13 dư 8

  03/12/2022 |   1 Trả lời

 • BT5: Tính tổng

  a) 1+2-3-4+5+6-7-8+......+1998-1999-2000+2021

  b) 1-3+5-7+9-11+.......-1999-2001

  04/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  Cho biết n và 2n+3 ko nhân tố bên cạnh nhau, lần ƯCLN của n và 2n+3

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  (x 1)*(x 2)*(x-3)=0

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số nguyên vẹn x biết

  -12+3(-3+7)= -18

  (-4).x2 + 1= -15

  (2x3+5)-7= -18

  11/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x,hắn nguyên:

  Tìm x,hắn nguyên:

  1, (x-5).(y+4)= -7

  2, (2x +1).(y-5)= -5

  12/12/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: cách chỉnh sửa tên trên facebook

  Biết a là số dư khi phân tách một số trong những bất kì mang đến 7, a ko thể nhận độ quý hiếm nào?

  Táinmrnene

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, hắn nằm trong Z: 4x-3)(y-4)=17

  (4x-3)(y-4)=17

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo thứ tự là 2,4,6

  tìm số ngẫu nhiên a nhỏ nhất biết a:3, a:5, a:7 đem số dư theo thứ tự là 2,4,6

  18/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một mảnh đất nền hình vuông vắn ABCD được không ngừng mở rộng về tứ bề, từng phía 5m trở thành hình vuông vắn. Phần diện tích S gia tăng là (400m^2). Tính diện tích S và chu vi của hình vuông vắn ban đầu?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ƯCLN\((n^2+n; 2n+1)\)

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm ước của -12,-10,17,-11.

  a) Tìm ước của -12,-10,17,-11

  b) lần ước công cộng (-16,24)

  c) lần tứ bội của -7,8

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hãy sử dụng sáu số 5, vết những luật lệ tính, vết ngoặc nhằm viết lách trở thành mặt hàng tính đem thành quả là: 100; 50; 15.

  Hãy sử dụng sáu số 5, vết những luật lệ tính, vết ngoặc nhằm viết lách trở thành mặt hàng tính đem thành quả là 100; 50; 15.laugh

  24/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tính: 125.(-24)+ 24.225

  125.(-24)+ 24.225

  26/12/2022 |   2 Trả lời

 • Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5.

  Tìm những số nguyên vẹn n sao mang đến 2n phân tách không còn mang đến n+5

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) phân tách không còn mang đến -6

  Chứng minh \(2 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + {2^5} + {2^6} + {2^7} + {2^8}\) chia không còn mang đến -6

  10/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tính: -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  -1 + 2+ ( -3 ) + 4 (-5 )+... + 98 ( -99)

  giúp tui giới quý khách SOS

  13/01/2023 |   2 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau: A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ²

  Bài 2 : Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những biểu thức sau a) A = ( x - 2 ) ² + ( hắn + 3) ² b) B = ( 5 - x ) ² + ( hắn -1) ² - 5 Bài 3

  d) ( x ² + 1) x ( x - 4) > 0

  26/01/2023 |   0 Trả lời

 • Xem thêm: góc nhọn bao nhiêu độ

  hảy hùn bản thân với

  a) x-1/9 +1/3=1/y+2

  b) 3x+1/18+2y/12=2/9 và x-y= -1

  09/02/2023 |   0 Trả lời